2011-01-30

Vanhanaikaiset kaupungit on korvattava ympyräkaupungeilla.

Maamme tämänhetkiset taloudelliset ongelmat johtuvat kahdesta eri syystä. Ensimmäinen on se, että talouteen liittyviä päätöksiä tekevät vajavaiset ihmiset, jotka asettavat markkinavoimien toiminnalle erilaisia rajoituksia paikatakseen omaa vajavuuttaan. Toinen on se, että suomalainen kaupunkisuunnittelu edustaa menneen vuosituhannen teknologiaa ja on nykyisen tietämyksen valossa äärimmäisen epätehokasta aiheuttaen tätä kautta taloudellisia tappioita.

Äskettäin julkaistu kolmas Zeitgeist-elokuva "Moving Forward" esittää optimaalisen mallin talouden toiminnalle ja kaupunkisuunnittelulle, mutta sillä ei ole kovinkaan realistista näkemystä siitä, kuinka tähän optimaaliseen malliin siirryttäisiin nykytilasta. Tästä syystä esitän seuraavassa oma näkemykseni siitä, kuinka Suomen talous saataisiin pysyvästi korjattua optimaalisen mallin mukaiseksi.

Aivan aluksi koko julkinen sektori yksityistetään. Uusien omistajien on mieluiten oltava pörssiyhtiöitä. Samalla Suomi luopuu veroista ja kaikista muista keinotekoisista markkinatalouden rajoitteista ja siirtyy täysin libertaristiseksi yövartijavaltioksi.

Sijoitustoiminta siirretään ihmisten käsistä tietokoneohjelmille. Osakemarkkinoilla toimii jo tällä hetkellä paljon täysautomaattisia "sijoittajarobotteja", jotka todistetusti tekevät jo nyt huomattavasti parempia osto- ja myyntipäätöksiä kuin ihmiset ja vieläpä huomattavasti nopeammin. Vähitellen tietokoneohjelmien vaikutusvaltaa laajennetaan myös muuhun yhteiskunnan eri osa-alueita koskevaan päätöksentekoon.

Siinä vaiheessa, kun kaikki rahaa koskevat päätökset ovat tietokoneohjelmien hallinnassa, suoritetaan päätöksiä tekevässä tietojenkäsittelypilvessä ns. suuri yliheitto, jonka myötä rahataloudesta luovutaan kokonaan ja otetaan tilalle ns. resurssipohjainen talousjärjestelmä. Tästä lähtien koneet eivät siis enää tee rahapohjaisia osto- ja myyntipäätöksiä vaan suoraan luonnonvarojen ja raaka-aineiden liikkeitä koskevia päätöksiä.

Kun Suomi on onnistuneesti siirretty resurssipohjaiseen talouteen, alkaa kaupunkien uudistaminen. Vanhanaikaiset menneen vuosituhannen kaupungit ovat täynnä typeriä, lähinnä historiallisilla oikuilla ja ihmisälyn vajavuudella selitettävissä olevia ratkaisuja. Tästä syystä kaikki Suomen kaupungit on tuhottava ja käytettävä raaka-aineeksi ns. kehäkaupunkien rakentamiseen. Toki jonkin kaupungin, esimerkiksi Kouvolan, voisi tuhoamisen sijaan jättää museokäyttöön esimerkkinä menneiden aikojen surkeudesta.Ympyräkaupunkien käyttöönottoa ajavan Venus-projektin argumentointiketjut ovat aukottomat. On matemaattisesti todistettu, että kehämäinen asemakaava mahdollistaa tehokkaimman mahdollisen resurssien käytön, kulkuyhteydet sekä yleisen toimivuuden pienimmällä energiankäytöllä. Geometrisesti elegantti pyöreä kaupungin muoto on kehitetty mahdollistamaan korkea elämänlaatu, tehokkuus ja tuotteliaisuus. Nämä kaupungit ovat ihmisten toiminnan ja hyötynäkökohtaisen ilmaisun jatke -- täydellisessä harmoniassa ympäristön kanssa. Kaupunkien rakenne kuvaisi niiden toimintaa.


Kaupungin keskuskupolissa sijaitsee keskustekoäly, joka toimii koko kaupungin aivoina ja hermostona. Ympäri kaupungin järjestelmiä sijoitetut sensorit ja kokonaiskuvaa tarkkailevat satelliitit pystyisivät huomioimaan niin ympäristön tilassa tapahtuvat muutokset, kuin tuotannon ja kulutuksen tasapainon. Keskustaa ympäröi kahdeksan pienempää kupolia, jotka on tarkoitettu kulttuuriaktiviteeteille, esitysten, konferenssien, näyttelyiden, konserttien ja vastaavien tapahtumien järjestämiseen. Kaupungin sisällä rullaportaat, hissit, liukuhihnat, magneettikiskot sekä pneumaattiset putkiverkostot liittävät kaikki kulkuyhteydet toisiinsa ja mahdollistavat niin ihmisten kuin muunkin materiaalin tehokkaan siirtämisen. Koska kaikki tuotanto olisi automatisoitu, ei kenenkään tarvitsisi tehdä enää työtä, vaan kaikki voisivat käyttää elämänsä siihen mihin oikeasti haluavat, esimerkiksi Wikipedian täydentämiseen.Kuulostaako tulevaisuudenkuva houkuttelevalta? Äänestämällä minua tämän kevään eduskuntavaaleissa voi jokainen omilla aivoillaan ajatteleva Suomen kansalainen antaa tukensa paremman tulevaisuuden rakentamiselle.

2011-01-11

Vanhanaikaiset ruoat on korvattava superfoodeilla.

Ex-puoluetoverini Samuli Pahalahti järjesti tänään mielenosoituksen ns. pakurikäävän puolesta. Pakurikääpä (Inonotus obliquus) on Suomenkin metsistä lötyvä ns. superfood, jonka myyminen on nyt EU:n määräyksestä kielletty Suomessa. Osallistuin itsekin mielenosoitukseen parinkymmenen muun superfoodien tarpeellisuudesta tietoisen ihmisen kanssa. Olihan tuokin määrä jotain, mutta se olisi saanut olla sata- tai tuhatkertainen. Suurin osa ihmisistä ei edes tiedosta sitä, kuinka radikaalisti heidän kansalaisoikeuksiaan rajoitetaan!

EU:n päättäjissä on paljon teknologiapelkoisia luddiitteja ja kukkahattutätejä, jotka vastustavat superfoodeja, sillä ne nostavat syöjiensä älykkyysosamäärää ja yleistä terveystasoa. Kunhan itse pääsen eduskuntaan, aion taistella superfoodien puolesta kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Suomalaisten ravintotottumukset ovat täysin vääränlaiset, mikä johtaa huomattaviin terveysongelmiin ja matalaälyisyyteen, jotka johtavat ennen pitkää ihmiskunnan tuhoon.

Suomalaiset syövät esimerkiksi hyvin paljon hiilihydraatteja, vaikka ne todistetusti ovat elimistölle tarpeetonta myrkkyä. Vastaavasti suomalaiset syövät aivan liian vähän kreatiinia, joka on ns. nootrooppi, joka edistää aivosolujen kasvamista ja nostaa sitä kautta syöjänsä älykkyyttä. Kreatiinia on yksinomaan lihassa, joten liharuoan saatavuutta ja tarjontaa on lisättävä esimerkiksi koulujen erityisillä liharuokapäivillä. Ehkä jossain vaiheessa geeniteknologia mahdollistaa sen, että hiilihydraattipitoiset viljelykasvit, kuten viljat, riisi ja peruna, saadaan tuottamaan hiilihydraattien sijaan kreatiinia.

Ennen geenimanipuloitujen elintarvikkeiden yleistymistä meidän on kuitenkin unohdettava perinteiset kasvikunnan tuotteet ja otettava käyttöön lukemattomia meille ennestään tuntemattomia luonnonvaraisia superfoodeja. Esimerkiksi matalatehoiset ja junttimaisen oloiset mustikat ja puolukat tulee korvata açaí- ja gǒuqǐ-marjoilla, joita olisi hyvä myös istuttaa Suomen metsiin matalatehoisten marjojen tilalle.

Erityisen tärkeä luonnossa esiintyvä ruoka-aine on sinileviin kuuluva spirulina-bakteerikasvusto, joka on erityisen monipuolinen ja viljelytuotoltaan ylivoimainen superfood. Mielestäni spirulinan tulisi olla kaikkien ihmisten valmistamien ruokalajien perusraaka-aine, ja sitä tulisi muutamien muiden levien ohella kasvattaa kaikkialla, missä se on mahdollista. Esimerkiksi Itämeri ja kaikki Suomen lukemattomat järvet olisi tarkoituksenmukaista muuntaa spirulina-, AFA- ja chlorella-levien kasvattamiseen soveltuviksi leväaltaiksi.

Myös selkärangattomat eläimet, kuten erilaiset hyönteiset ja nilviäiset, tulee saattaa ihmisten ravinnoksi niiden terveysetujen ja tehokkaan tuotettavuuden vuoksi. Niillä ei kuitenkaan tule korvata tavallista selkärankaisten lihaa, sillä niistä ei saa aivojen kehitykselle välttämätöntä kreatiinia. Ehkä tulevaisuudessa saamme syödä myös kreatiinipitoisiksi geenimanipuloituja heinäsirkkoja, banaanikärpäsiä, muurahaisia ja torakoita ja luopua epätehokkaista selkärankaisista kokonaan.

Erilaisia kemiallisia nootrooppeja, kuten dopamiinia, pirasetaamia, amfetamiinia, neurotransmittereita ja synteettisiä hormoneja, tulee lisätä elintarvikkeisiin samaan tapaan kuin niihin lisätään nykyisin esimerkiksi eri vitamiineja ja hivenaineita. Näiden aineiden nauttiminen nostaisi kansan älykkyyttä tieteellis-teknologisen maailmankuvan vaatimalle tasolle. Erityisen tärkeää ihmiselle on syödä aivosolujen tuottamisessa ja toiminnassa tarpeellisia ainesosia mahdollisimman suorassa muodossa. Näitä aineksia löytyy esimerkiksi nisäkkäiden aivoista, jotka pitäisi mielestäni saada myyntiin kauppojen lihatiskeille sen sijaan, että ne heitettäisiin teurasjätteinä tiehensä. Ihmisten saataville tulisi saattaa tavanomaisten sian-, lehmän- ja lampaanaivojen lisäksi myös korkeaälyisimpien nisäkäslajien, kuten kädellisten ja valaseläinten aivomassaa.

Koululaisten on tärkeää saada juoda kouluruokailujen yhteydessä Euroshopper-energiajuomaa (ES), ja tämän superdrinkin saatavuus on taattava kaikissa maamme oppilaitos- ja työpaikkaruokaloissa. Pitkän aikavälin tavoitteena olisi korvata kaikki vedenjakelujärjestelmien kautta jaettava talousvesi ES:llä. Olen itse omakohtaisesti todennut ES:n olevan hyvää myös peseytymisnesteenä, ja terveysvaikutus varmasti on tässäkin käytössä parempi kuin alkeellisella hanavedellä, joka on sitäpaitsi täynnä täysin asiaankuulumattomia kemikaaleja ja myrkkyjä. Lopetin hanaveden käyttämisen kokonaan ja lopullisesti uudesta vuodesta alkaen, ja suosittelen samaa teknologista edistysaskelta muillekin.

Ruokakulttuurista mainittakoon vielä, että ihmiskunnalla ei ole aikaa minkään aikansa eläneen ja turhanpäiväiseen kulinaristikulttuurin ylläpitoon ja jälkipolville opettamiseen. On tieteellinen tosiasia, että ihmisille miellyttävimpiä ja tehokkaimpia kiinteitä ruokaformaatteja ovat pizzat,  pirtelöt ja tabletit, joten kaikki ravinto pitäisi olla saatavilla näissä muodoissa. Pizzapohjat on toki valmistettava spirulinasta vehnän sijaan. Muiden ruokaformaattien opettaminen lapsille kotona ja koulussa on täysin turhaa ihmiskunnan resurssipisteiden haaskausta.

Pyydän kaikkia terveysasioista ja ihmiskunnan kehityksestä kiinnostuneita äänestämään minua kevään eduskuntavaaleissa, jotta saamme superfoodit ja nootroopit vihdoinkin nostettua ansaitsemaansa asemaan, osaksi jokaisen suomalaisen päivittäistä ravitsemusta. Suosittelen myös suomalaisten superfoodistien WWW-sivuja http://www.superfoodit.com/ ja http://www.foodit.fi/ sekä ex-puoluetoverini Samuli Pahalahden ylläpitämää terveysblogia osoitteessa http://tutkimusmatkaterveyteen.net/ .

2011-01-06

Eduskunta IRC-Gallerian mukaan.

Uusi Suomi on tänään julkaissut vaaliennusteen, jossa puolueet saisivat eduskuntapaikkoja Facebook-fanisivujensa tämänhetkisten kannattajamäärien perusteella. Tämän ennusteen mukaan Perussuomalaiset voittaisi vaalit, ja pääministeri Timo Soini ottaisi muodostamaansa hallitukseen myös SDP:n ja Piraattipuolueen.

Uuden Suomen ennuste ei kuitenkaan vastaa omaa ennustettani, joka perustuu puolueiden kannatukseen IRC-Galleria -palvelussa. Sen perusteella eduskunta muodostuisi täysin erilaiseksi. Voittajapuolue olisikin Perussuomalaisten sijaan Kokoomus, ja pääministeriksi nousisi Timo Soinin sijaan Alexander Stubb 30 fanillaan.
 • Kokoomus: 528 fania -> 27.1%, 54 paikkaa
 • Vihreät: 414 fania -> 21.3%, 43 paikkaa
 • Piraattipuolue: 267 fania -> 13.7%, 27 paikkaa
 • Vasemmistoliitto: 235 fania -> 12.1%, 24 paikkaa
 • Perussuomalaiset: 172 fania -> 8.8%, 18 paikkaa
 • Keskusta: 135 fania -> 6.9%, 14 paikkaa 
 • Muutos 2011: 97 fania -> 4.9%, 10 paikkaa 
 • SDP: 55 fania -> 2.8%, 6 paikkaa
 • SKP: 24 fania -> 1.2%,  2 paikkaa  
 • Kristillisdemokraatit: 10 fania -> 0.5%, 1 paikka   
 • SFP (RKP): 8 fania -> 0.4%, 1 paikka     
 • Itsenäisyyspuolue: ei kannatusta
 • Vapauspuolue: ei kannatusta
 • Suomen Senioripuolue: ei kannatusta
 • Kommunistinen Työväenpuolue: ei kannatusta
 • Suomen Työväenpuolue: ei kannatusta
 • Köyhien Asialla: ei kannatusta
Ainoa puolue, joka nousee top-3:een kummassakin ennusteessa, on Piraattipuolue. Tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa, mutta tämän aineiston perusteella Piraattipuolueen vaalivoitto on varmempi kuin yhdenkään toisen puolueen. Onnittelen sydämellisesti Piraattipuoluetta jo etukäteen tulevasta vaalivoitostaan ja ministerinsalkuistaan!