2011-01-30

Vanhanaikaiset kaupungit on korvattava ympyräkaupungeilla.

Maamme tämänhetkiset taloudelliset ongelmat johtuvat kahdesta eri syystä. Ensimmäinen on se, että talouteen liittyviä päätöksiä tekevät vajavaiset ihmiset, jotka asettavat markkinavoimien toiminnalle erilaisia rajoituksia paikatakseen omaa vajavuuttaan. Toinen on se, että suomalainen kaupunkisuunnittelu edustaa menneen vuosituhannen teknologiaa ja on nykyisen tietämyksen valossa äärimmäisen epätehokasta aiheuttaen tätä kautta taloudellisia tappioita.

Äskettäin julkaistu kolmas Zeitgeist-elokuva "Moving Forward" esittää optimaalisen mallin talouden toiminnalle ja kaupunkisuunnittelulle, mutta sillä ei ole kovinkaan realistista näkemystä siitä, kuinka tähän optimaaliseen malliin siirryttäisiin nykytilasta. Tästä syystä esitän seuraavassa oma näkemykseni siitä, kuinka Suomen talous saataisiin pysyvästi korjattua optimaalisen mallin mukaiseksi.

Aivan aluksi koko julkinen sektori yksityistetään. Uusien omistajien on mieluiten oltava pörssiyhtiöitä. Samalla Suomi luopuu veroista ja kaikista muista keinotekoisista markkinatalouden rajoitteista ja siirtyy täysin libertaristiseksi yövartijavaltioksi.

Sijoitustoiminta siirretään ihmisten käsistä tietokoneohjelmille. Osakemarkkinoilla toimii jo tällä hetkellä paljon täysautomaattisia "sijoittajarobotteja", jotka todistetusti tekevät jo nyt huomattavasti parempia osto- ja myyntipäätöksiä kuin ihmiset ja vieläpä huomattavasti nopeammin. Vähitellen tietokoneohjelmien vaikutusvaltaa laajennetaan myös muuhun yhteiskunnan eri osa-alueita koskevaan päätöksentekoon.

Siinä vaiheessa, kun kaikki rahaa koskevat päätökset ovat tietokoneohjelmien hallinnassa, suoritetaan päätöksiä tekevässä tietojenkäsittelypilvessä ns. suuri yliheitto, jonka myötä rahataloudesta luovutaan kokonaan ja otetaan tilalle ns. resurssipohjainen talousjärjestelmä. Tästä lähtien koneet eivät siis enää tee rahapohjaisia osto- ja myyntipäätöksiä vaan suoraan luonnonvarojen ja raaka-aineiden liikkeitä koskevia päätöksiä.

Kun Suomi on onnistuneesti siirretty resurssipohjaiseen talouteen, alkaa kaupunkien uudistaminen. Vanhanaikaiset menneen vuosituhannen kaupungit ovat täynnä typeriä, lähinnä historiallisilla oikuilla ja ihmisälyn vajavuudella selitettävissä olevia ratkaisuja. Tästä syystä kaikki Suomen kaupungit on tuhottava ja käytettävä raaka-aineeksi ns. kehäkaupunkien rakentamiseen. Toki jonkin kaupungin, esimerkiksi Kouvolan, voisi tuhoamisen sijaan jättää museokäyttöön esimerkkinä menneiden aikojen surkeudesta.Ympyräkaupunkien käyttöönottoa ajavan Venus-projektin argumentointiketjut ovat aukottomat. On matemaattisesti todistettu, että kehämäinen asemakaava mahdollistaa tehokkaimman mahdollisen resurssien käytön, kulkuyhteydet sekä yleisen toimivuuden pienimmällä energiankäytöllä. Geometrisesti elegantti pyöreä kaupungin muoto on kehitetty mahdollistamaan korkea elämänlaatu, tehokkuus ja tuotteliaisuus. Nämä kaupungit ovat ihmisten toiminnan ja hyötynäkökohtaisen ilmaisun jatke -- täydellisessä harmoniassa ympäristön kanssa. Kaupunkien rakenne kuvaisi niiden toimintaa.


Kaupungin keskuskupolissa sijaitsee keskustekoäly, joka toimii koko kaupungin aivoina ja hermostona. Ympäri kaupungin järjestelmiä sijoitetut sensorit ja kokonaiskuvaa tarkkailevat satelliitit pystyisivät huomioimaan niin ympäristön tilassa tapahtuvat muutokset, kuin tuotannon ja kulutuksen tasapainon. Keskustaa ympäröi kahdeksan pienempää kupolia, jotka on tarkoitettu kulttuuriaktiviteeteille, esitysten, konferenssien, näyttelyiden, konserttien ja vastaavien tapahtumien järjestämiseen. Kaupungin sisällä rullaportaat, hissit, liukuhihnat, magneettikiskot sekä pneumaattiset putkiverkostot liittävät kaikki kulkuyhteydet toisiinsa ja mahdollistavat niin ihmisten kuin muunkin materiaalin tehokkaan siirtämisen. Koska kaikki tuotanto olisi automatisoitu, ei kenenkään tarvitsisi tehdä enää työtä, vaan kaikki voisivat käyttää elämänsä siihen mihin oikeasti haluavat, esimerkiksi Wikipedian täydentämiseen.Kuulostaako tulevaisuudenkuva houkuttelevalta? Äänestämällä minua tämän kevään eduskuntavaaleissa voi jokainen omilla aivoillaan ajatteleva Suomen kansalainen antaa tukensa paremman tulevaisuuden rakentamiselle.

4 comments:

 1. Aleksi Pousar30/01/2011, 20:59

  Oletkohan miettinyt tätä ihan täysin loppuun asti? Tuli vaan mieleeni, että kaikkea ei voi vielä automatisoida. Sitten, kun on mahdollista en näe mitään syytä olla käyttämättä automaatiota. Esimerkiksi robotit yms. ei osaa vielä korjata toisiaan täydellisesti. Mutta Japanissa on tällä hetkellä kehitteillä tälläinen itseään korjaava robotti. Toimii, mutta hyvin yksinkertaisissa asioissa vielä. Odotan innolla tekniikan kehitystä.

  ReplyDelete
 2. "Geometrisesti elegantti pyöreä kaupungin muoto on kehitetty mahdollistamaan koreka elämänlaatu, tehokkuus ja tuotteliaisuus."

  Unohditko laittaa kirkasvalokuulokkeet päähän vai miksi typotit?

  ReplyDelete
 3. Skynetti tulee ja kovaa.
  http://riknik.weebly.com/1/post/2011/02/roboearth-and-skynet.html

  ReplyDelete
 4. Toki jonkin kaupungin, esimerkiksi Kouvolan, voisi tuhoamisen sijaan jättää museokäyttöön esimerkkinä menneiden aikojen surkeudesta.

  Tämä osoittaa, että Wareborg on miettinyt asiat loppuun asti. Kouvola on juuri oikein valittu varoittava esimerkki.

  ReplyDelete