2010-10-30

Kukkahattutätien maailmanlaajuinen salaliitto uhkaa ihmiskunnan tulevaisuutta.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti jo huomanneet ajat sitten, kuinka Suomessa kukkahattutädit hallitsevat kaikkea mahdollista keskustelua ja päätöksentekoa. Koska omat blogikirjoitukseni ovat viime aikoina saaneet paljon kukkahattutätien huomiota osakseen, olen katsonut aihelliseksi laatia yhteenvedon siitä, mitä asioita nämä kehityksen ja rationaalisen ajattelun arkkiviholliset oikein ajavat ja millä keinoin.

Kukkahattutädit ovat kaikki luddiitteja, eli raivoisia teknologisen ja kulttuurillisen evoluution vastustajia. He haluavat jarruttaa kehitystä monenlaisilla keinoilla, jotka ovat pääosin erilaisia rajoituksia ja kieltoja. Kukkahattutätien olemassaolon perimmäinen tarkoitus näyttäisi olevan teknologisen singulariteetin estäminen, vaikka he eivät kysyttäessä ole tuntevinaan koko käsitettä. Voitaneen siis puhua salaliitosta, jonka jäsenet eivät paljasta todellista agendaansa.

Kukkahattutädit vastustavat talouskasvua ja elintason nousua vetoamalla kaikenlaisiin naurettaviin ideologioihin, kuten "kestävä kehitys", "ilmastonmuutos", "kulutuskriittisyys", "eläinten oikeudet" ja "degrowth". Lapsikin ymmärtää, ettei kehitystä pysty olemaan ilman kasvua. Eiväthän tietokoneohjelmatkaan pystyisi tulemaan jatkuvasti paremmiksi ilman jatkuvasti nopeutuvia ja suurikapasiteettisempia laitteistoja. Nyky-yhteiskunnassa on tärkeää esimerkiksi ostaa vanhentuvien elektroniikkalaitteiden tilalle uusia mahdollisimman usein, jotta teknologioissa pystytään siirtymään uusiin sukupolviin mahdollisimman tiheään tahtiin ja siten jouduttamaan singulariteetin saapumista. Kaikkien edellämainittujen luddiitti-ideologioiden tarkoituksena on kritisoida ja sitä kautta hidastaa tätä kehitystä.

Kukkahattutätien suosima ilmastouskovaisuus on harhautus, jolla yritetään kulutuskriittisyyden pönkittämisen lisäksi uudelleenkohdistaa teknologian kehitys kaikenlaisiin joutavanpäiväisiin ja hyödyttömiin projekteihin, joilla yritetään estää jotain, mistä ei ole edes pitäviä tieteellisiä todisteita. Eläinoikeusliikkeen perimmäisenä tarkoituksena puolestaan saada aivojen kehityksen kannalta täysin välttämättömät lihaproteiinit poistettua ihmisten ruokavaliosta ja korvattua ne hiilihydraateilla, joiden liiallinen nauttiminen myrkyttää elimistön korjauskelvottomaan kuntoon.

Kukkahattutätien kanssa ei pysty keskustelemaan rationaalisesti, sillä he tekevät mm. hiilihydraattipitoisesta ruokavaliostaan johtuvan alhaisen älykkyysosamääränsä vuoksi jatkuvasti argumentaatiovirheitä. Klassisten ad hominemin ja olkiukkojen lisäksi kukkahattutätien suosiossa ovat ns. natsikortti ja lapsikortti, joiden käyttöä pidetään niin valtaisana kardinaalivirheenä, että ne johtavat automaattisesti väittelyn häviämiseen. Kukkahattutädit eivät kuitenkaan tunnusta tätä sääntöä tai mitään muutakaan vakiintunutta argumentointisääntöä, ja siksi heidän kanssaan keskustelun yrittäminen saa omilla aivoillaan ajattelevat ihmiset usein raivon partaalle.

Kukkahattutätien ohjenuorana yhteiskunnan kehittämisessä on George Orwellin ansiokas teos "1984". Kyseessä ei voi olla pelkkä sattuma, sillä kukkahattutätien ajamat yksilönvapauden ja sananvapauden rajoitukset noudattavat niin pikkutarkasti Orwellin dystopiaa, että joudun usein uutisia lukiessani haukkomaan henkeäni yhtymäkohtia havaitessani. Vaikka mielestäni yli 50 vuotta vanhat kirjat tulisikin pääsääntöisesti unohtaa, jotta teknologinen kehitys ei jarruttuisi, on "1984":lle annettava erikoisasema, sillä se auttaa meitä ymmärtämään tämänhetkisiä evoluution perivihollisia, kukkahattutätejä.

Kukkahattutädeille on toki ominaista myös muiden vanhojen kirjojen kuin "1984":n käyttäminen ohjenuorana elämässään, tärkeimpänä näistä Raamattu. Raamattu on täynnä täysin käsittämättömiä, tieteelliseltä perustaltaan kestämättömiä hypoteeseja erilaisista satuolennoista kuten "jumalasta" ja "jeesuksesta". Nämä hypoteesit on falsifioitu jo ajat sitten Occamin partaveitsen avulla, mutta kukkahattutädit pitävät niistä edelleen itsepintaisesti kiinni. Mielestäni satuolentoihin uskominen aikuisiällä tulisi katsoa sekä mielisairaudeksi että avoimeksi hyökkäykseksi yleisesti hyväksyttyä tieteellis-ateistista totuutta vastaan, ja satuolentoihin uskovat tulisi sulkea asianmukaisiin hoitolaitoksiin, jossa heidän maailmankuvansa palautetaan evoluution tahdon mukaiseksi.

Kukkahattutädit puhuvat tasa-arvosta, mutta heidän tasa-arvokäsityksensä ei ulotu valkoihoisiin ja itäaasialaisiin heteromiehiin, jotka ylläpitävät sivilisaatiomme teknologiaa ja talouskasvua. Kukkahattutädit ovat olevinaan suvaitsevaisia, mutta todellisuudessa he kuitenkin vastustavat esimerkiksi japanilaista kulttuuria verisesti. Syynä tähän ei voi olla mikään muu kuin se tosiseikka, että japanilainen kulttuuri on kaikissa asioissa ylivoimaisesti edistynein planeettamme tämänhetkisistä sivilisaatioista, ja kaikkien muiden sivilisaatioiden tulee siis ottaa siitä oppia. Länsimaiden olisi evoluution nimissä tarkoituksenmukaista luopua omasta kulttuuristaan ja korvata se japanilaisella, mutta kukkahattutädit yrittävät kaikin puolin estää tämän kehityksen ja sen sijaan jarruttaa kehitystä vahingollisten kulttuurivaikutteiden avulla.

Kukkahattutädit jarruttavat länsimaiden kehitystä raahaamalla tänne matalaälyisiä muukalaisia kehitysmaista kuin menneiden aikojen orjakauppiaat ikään. Muukalaisista ei kuitenkaan tehdä orjia, kuten heidän älyllinen ja kulttuurillinen kehitystasonsa vaatisi, vaan heidät nostetaan kiihkomielisen tasa-arvoideologian vallassa yhdenvertaiseen asemaan kanta-asukkaiden kanssa, jolloin he rupeavat alentamaan väestön keskiälykkyyttä. Tämä ns. suvaitsevaisuuspolitiikka aikaansaa länsimaissa älyllistä rappiota, joka korreloi mm. Tatu Vanhasen tutkimusten nojalla myös kulttuurilliseen, teknologiseen ja taloudelliseen rappioon. Maahanmuuttajille tulisikin aina tehdä älykkyystesti ennen kuin heille annetaan oleskelulupa, sillä varsinkin koulutusresurssien haaskaaminen matalaälyisten yksilöiden sopeuttamiseen on äärimmäisen vahingollista yhteiskunnalle ja teknologiselle kehitykselle.

Kukkahattutätien maailmanlaajuisen salaliiton perimmäinen luonne on visusti ylläpidetty salaisuus, mutta sen laajuutta ei voi tosiaankaan vähätellä. Mielestäni onkin tärkeää, että Internetin kollektiiviälyt keskittävät entistä enemmän resurssipisteitä kukkahattutätien juonittelujen paljastamiseen, jotta heitä vastaan taisteleminen olisi ylipäätään mahdollista. Mikäli kukkahattutädit saavat lopullisen tahtonsa läpi ja muutettua yhteiskuntamme täysin orwellilaiseksi, ei omilla aivoillaan ajatteleville kansalaisille jää muuta vaihtoehtoa kuin tarttua aseeseen ja puolustaa vapauttaan väkivallan keinoin. Tämä olisi äärimmäisen valitettavaa, mutta keinomme käyvät aina vain vähäisemmiksi. Itselleni teknologinen singulariteetti on kuitenkin niin tärkeä asia, että kuolen tarvittaessa vaikka marttyyrikuoleman sen puolesta.

2010-10-27

Ehdotukseni seksuaalisen tasa-arvon edistämiseksi.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti jo huomanneet ajat sitten, että Suomessa on miesten ja naisten välinen tasa-arvo toteutunut äärimmäisen huonosti. Vallankahvassa on joukko miesvihamielisiä feministejä ja kukkahattutätejä, jotka suosivat naissukupuolta kaikissa mahdollisissa asioissa miesten kustannuksella. Puoluetoverini Panu Horsmalahti on ansiokkaasti kirjoittanut näistä epäkohdista lukuisissa kirjoituksissaan Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalla, joten en rupea niitä tässä enää toistelemaan.

Aion kuitenkin tässä kirjoituksessani esittää oman näkökulmani ns. Alemman Tason Miesten (ATM) ongelmiin. Ns. parisuhteiden markkina-arvoteorian mukaan ATM:t ovat miehiä, joiden markkina-arvo on alhainen, ja heillä on näin ollen merkittäviä vaikeuksia löytää seksuaalikumppania. Maslow'n tarvehierarkian mukaan seksi on ihmisen fysiologinen perustarve, samassa ryhmässä mm. veden, ravinnon ja hengittämisen kanssa, ja näin ollen mikäli ihminen ei pysty toteuttamaan seksuaalisia tarpeitaan, ei myöskään korkeampien tarpeiden tyydyttäminen toteudu. Tämä taas tarkoittaa sivilisaatiollemme huomattavaa hukkaan heitettyjen resurssien määrää, mikä taas jarruttaa esimerkiksi kulttuurin ja teknologian kehitystä.

Teknologian kehitys johtaa kuitenkin nopeudestaan riippumatta väistämättä ennen pitkää siihen, että markkinoille ilmaantuu seksirobotteja, jollaisen itselleen ostamalla voi tyydyttää seksuaaliset tarpeensa täysin ihmistenvälistä seksiä vastaavalla tavalla milloin vain haluaa. Seksirobottien vallankumoukseen menee kuitenkin näillä näkymin vähintään kymmenen vuotta, ja mikäli kukkahattutädit ja luddiitit aikovat jarruttaa kehitystä turhanpäiväisillä laeillaan ja rajoituksillaan, saattaa aika venyä jopa yli kahteenkymmeneen vuoteen. Toisena vaihtoehtona olisi luoda geenimanipulaation avulla nymfomaanisia ihmismuunnelmia pelkästään väestön seksuaalisten tarpeiden tyydyttämistä varten. Nämä ihmismuunnelmat olisi myös seksirobottien tapaan mahdollista sovittaa erilaisille fetisseille ja parafilioille (esim. itselleni läheinen furry-fetissi). Tähän edistysaskeleeseen menisi kuitenkin valitettavasti vielä moninkertaisesti kauemmin aikaa kuin seksirobottien kehittämiseen, ja hanke luultavasti kaatuisi luddiittien ja kukkahattutätien kiivaisiin vastalauseisiin. Ihmiskunnalla ei tosiaankaan ole varaa odottaa yhtään ylimääräistä vuotta tässä maailmantilanteessa, joten jonkinlainen väliaikaisratkaisu on keksittävä.

Joillekin Alemman Tason Miehille on sooloseksi eli masturbaatio täysin tyydyttävä ratkaisu fysiologisen tarpeen tyydyttämiseen, mutta useimmilla valitettavasti näin ei ole. Näin ollen valtaosa ATM:istä joutuu käyttämään valtaosan resurssipisteistään markkina-arvonsa kohottamiseen esimerkiksi opiskelemalla ns. PUA (Pickup Artist) -tekniikoita kumppaniehdokkaiden viettelemistä varten. Erityisen työlästä PUA-tekniikoiden opiskelu on Asperger-henkilöille ja muille autismin spektriin kuuluville, joiden luontaiset edellytykset tämäntyyppisten tekniikoiden oppimiseen ovat keskimääräistä heikommat. Tämä on erityisen valitettavaa, sillä juuri autismin spektrin henkilöiden olisi tärkeää käyttää mahdollisimman suuri osa resurssipisteistään noosfääritoimintaan (esimerkiksi Wikipedian muokkaamiseen), joka jouduttaa teknologisen singulariteetin saapumista, eikä haaskata yhtään ylimääräistä pistettä PUA-metodologian opiskeluun.

Mielestäni ensimmäinen askel ongelmavyyhdin selvittämisessä on prostituution ja bordellitoiminnan täydellinen laillistaminen. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan prostituutiotarjonnan nostamiseksi kysyntää vastaavalle tasolle on seksialaa markkinoitava peruskoulun opinto-ohjaustunneilla varteenotettavana uravaihtoehtona etenkin tytöille, jotka ovat älykkyysosamäärältään keskitason alapuolella. Matalaälyisten henkilöiden työmahdollisuudet tulevat muutenkin vähenemään, kun jatkuvasti kehittyvä automatiikka ja robotiikka ottavat perinteisesti matalaälyisille kuuluvia työtehtäviä hoitaakseen. Seksialalla robottivallankumous tulee kuitenkin tapahtumaan keskimääräistä myöhemmin, joten seksialaa tulee näin ollen markkinoida tulevaisuuden alana, ja seksialan ammattikoulutusta on järjestettävä kaikissa Suomen ammattioppilaitoksissa.

Seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen ja jälkikasvun tuottaminen on erotettava jyrkästi toisistaan. Esimerkiksi seksialalla toimivat matalaälyiset henkilöt tulisi ehdottomasti sterilisoida, jotta ei-toivottujen matalaälyisten raskauksien määrä minimoituisi. Tulevaisuudessa matalaälyisiä henkilöitä tarvitaan aina vain vähemmän, joten on tarkoituksenmukaista käyttää jälkikasvun siittämiseen yksinomaan älykkäiden henkilöiden sukusoluja. Tämä voisi toteutua esimerkiksi vapaan ja rajoittamattoman spermapankkibisneksen kautta. Erityisen paljon tarvitaan ns. savant-autistien sukusoluja, sillä savant-kykyjen yleistyminen parantaa ihmiskunnan edellytyksiä integroitua tulevaisuuden singularitaariseen kollektiiviälyyn, jossa ihminen ja tietokone fuusioituvat yhdeksi superentiteetiksi.

Tässäpä siis oli oma rationalistinen näkemykseni miesten ja naisten välisten tasa-arvo-ongelmien korjaamiseksi tavalla, joka tukee ihmiskunnan hengissä selviämistä teknologiseen singulariteettiin asti. Toivon, että etenkin kevään eduskuntavaaliehdokkaat ottaisivat näkemyksiini kantaa.

2010-10-25

Miksi ihmiskunta ei selviä hengissä ilman täysin vapaata Internetiä.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti jo huomanneet ajat sitten, että Suomi on Euroopan Pohjois-Korea mitä sananvapauteen ja ihmisoikeuksiin tulee. Vallankahvassa on lauma teknologiakammoisia luddiitteja ja kukkahattutätejä, jotka ajavat kaiken muun sensuuri- ja rajoitushimonsa ohessa esimerkiksi anonyymin nettikirjoittelun kieltoa ja keskustelupalstojen pakkomoderointeja.

Kukkahattutätien täydellisen asiantuntemattomuuden osoittaa jo se tosiseikka, että Internet perustuu sydänjuuriaan myöten ylhäältä päin kontrolloimattomaan vapauteen ja anonyymiyteen, mikä näkyy mm. kaikissa parhaimmissa asioissa, jotka Internet on meille tarjonnut, esimerkiksi Wikipediassa. Wikipedia ei monien kukkahattutätien kuvitelmista huolimatta ole nimekkäiden asiantuntijoiden kokoama hakuteos, vaan sen tekijänä on toiminut yksilöimätön ja anonyymi, tavallisten Internet-käyttäjien harmaa massa. Tästä huolimatta Wikipedia on tutkimuksissa todettu luotettavammaksi ja kattavammaksi kuin vaikkapa Encyclopedia Britannica, jota yleisesti pidetään parhaana perinteisenä tietosanakirjana. Vastaavasti avoimen lähdekoodin ohjelmistot, kuten Mozilla Firefox, Linux ja GIMP, jotka ovat niin ikään harmaiden Internet-massojen aikaansaannoksia, ovat lähes poikkeuksetta kaikilla osa-alueilla kuin kaupalliset vastineensa. Kuinka tämä on mahdollista?

Tärkeimpänä syynä avoimien projektien menestykseen on nimenomaan Internetin moderoimattomuus ja anonymiteetti. Anonyyminä verkossa toimiva Internet-käyttäjä ei joudu ajattelemaan egoaan, sosiaalista asemaansa tai kasvojensa säilyttämistä, vaan hän pystyy täydellisesti keskittymään siihen asiaan, jota hän tekee suuremman kollektiivin osana. Voidaan jopa sanoa, että anonyymien Internet-käyttäjien aivot yhdistyvät osaksi suurempaa aivomaista hermoverkkoa, joka ilmentää toiminnassaan älykkyyden tasoa, joka on täysin ylivertainen yhdenkään ihmisyksilön älykkyyteen verrattuna. Asiantuntijapiireissä kaikkien Internet-käyttäjien muodostamaa "virtuaaliaivoa" kutsutaan noosfääriksi (noosphere), ja sen merkittäviä osia ovat mm. Wikipediassa ja muissa Wiki-projekteissa toimiva wikisfääri (wikisphere), blogien kautta toimiva blogosfääri (blogosphere) ja anonyymien kuvafoorumien kautta toimiva Anonymous.

Myös vapaa markkinatalous toimii yli-inhimillisenä älynä samaan tapaan kuin noosfääri. Historia on osoittanut kiistattomasti, että mitä vapaammin rahavirrat saavat liikkua, sitä enemmän se tuottaa yhteiskunnalle vaurautta, hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta. Monet kuitenkin kritisoivat vapaata markkinataloutta johtuen ongelmista, jotka johtuvat viime kädessä siitä, ettei täysin vapaata anarkokapitalistista markkinataloutta ole toteutettu vielä missään, vaan kaikissa toteutuksissa on aina ollut häiriötekijänä jonkin verran sosialististyylistä valtionkontrollia. Valtionkontrolli aiheuttaa "kapitaalisfääriin" signaalinvälityshäiriöitä samaan tapaan kuin vaikkapa alkoholi aiheuttaa ihmisaivoille. Ei siis todellakaan ole globaalin kapitalismin oma syy, jos se joskus toimii tuhoisasti kuin humalainen häirikkö.

Samaan tapaan kuin sosialismi rampauttaa kapitaalisfäärin yli-inhimillisen älyn, myös Internetiin kohdistettu valtionkontrolli rampauttaa noosfäärin älyn. Pakkomoderoidussa ja anonymiteetittömässä Internetissä ei Wikipediaa tai Linuxia olisi pystynyt syntymään, sillä kontrollibarrikaadit olisivat estäneet signaalien kulkua siinä määrin, ettei yli-inhimillisen älyn muodostuminen olisi ollut mahdollista. Wikipedia olisi esimerkiksi jäänyt pelkkien egokeskeisten muokkaajien riitelykentäksi eikä minkäänlaista konsensusta artikkelien sisällöstä olisi pystynyt syntymään.

Valtionkontrollin haitallisuusastetta Internet-viestinnässä pystyy arvioimaan esimerkiksi ns. kuvafoorumien (imageboard) kautta. Tähän mennessä suomalaiset kuvafoorumit, kuten Finnchan ja Kuvalauta, ovat pystyneet toimimaan useamman vuoden ajan ennen kuin viranomaiset ovat sulkeneet ne. Kukkahattutätien ajama politiikka kuitenkin poistaisi kuvafoorumit Suomesta lopullisesti, mikä on erityisen huolestuttavaa, sillä kuvafoorumikulttuuri on täydellisen anonymiteettinsä ansiosta kenties kaikkein kehittynein Internet-kulttuurin muoto. Täydellinen anonymiteetti mahdollistaa täydellisen egosta ja "hyvän maun rajoista" irroittautumisen, mikä puolestaan mahdollistaa vapaimman aivojenvälisen informaatiovirran mikä nykyään on teknisesti mahdollista toteuttaa. Anonymous-kollektiivia on syystäkin pidettävä kollektiiviselta älykkyysoamäärältään kaikkein korkeimmalle evolvoituneena noosfäärin osana.

Erityisen tärkeä rooli kuvafoorumeilla on uuden kulttuurin luomisessa, mikä tapahtuu erityisesti vanhaa kulttuuria "remixaamalla" eli uudelleentulkitsemalla ja -yhdistelemällä. Remix-toiminta on kuitenkin paljon kuvafoorumeita laajempi ilmiö ja ominainen kaikelle noosfäärin harjoittamalle luovalle toiminnalle. Noosfääri on tuottanut esimerkiksi parannetun version Tähtien Sota -elokuvasta (Star Wars Uncut) ja parhaimman koskaan tuotetun suomalaisen elokuvan, Star Wreck IV: In The Pirkinning. Musiikin alalla noosfäärin luova toiminta on ylittänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana kaiken edellisten sukupolvien musiikin niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

En missään nimessä väheksy menneiden sukupolvien taiteilijoita ja heidän nerokkuuttaan, mutta kukaan tuskin voi tosissaan väittää, etteikö esimerkiksi Mozart olisi saanut aikaiseksi paljon parempaa musiikkia, jos hänellä olisi ollut käytössä nykyaikainen teknologia ja saumaton yhteys maailmanlaajuiseen Internet-kollektiiviin. Suurin osa vanhoista, "klassikkoina" pidetyistä elokuvista ja musiikkikappaleista on siinä määrin alkeellisen teknologian rampauttamaa, että nykyisin miltei kuka tahansa pystyy nykyteknologian avulla saamaan aikaan suhteellisen vähällä viitseliäisyydellä musiikkia, joka vetää vertoja klassisten säveltäjien mestariteoksille.

Jotta noosfäärin kulttuurituotanto toimisi mahdollisimman tehokkaasti, on menneiden sukupolvien kulttuurituotteiden oltava mahdollisimman helposti saatavilla, vapaana tekijänoikeuksien kahleista. Noosfääri itse ei tekijänoikeuksia tarvitse pitääkseen luovaa toimintaansa yllä, joten niiden tarjoama suoja on aivan sama minimoida. Perinteisten muusikoiden ja muiden taiteilijoiden on vihdoinkin tultava nykyaikaan ja sopeuduttava näihin olosuhteisiin. Se muusikko, joka ei pysty sopeutumaan, on luultavasti kehityskammoinen luddiitti, jonka musiikkikin hyvin todennäköisesti vain jarruttaa kulttuurin kehitystä pikemminkin kuin edistää sitä. Tällaista luddiittimusiikkia ei mielestäni tarvitsisi tuottaa nykymaailmassa lainkaan. Nykyiset tietokoneohjelmat ja syntetisaattorit tarjoavat moninvertaisesti ilmaisuvoimallisen äänimaailman kuin ns. elävät soittimet, joten syynä elävien soittimien käyttämiseen ei voi olla mikään muu kuin itsepäinen muutosvastarinta ja epätoivoinen nostalgia.

Internet-kollektiivin toimintaedellysten maksimoiminen ei ole tärkeää pelkästään kulttuurintuotannon vaan koko ihmiskunnan elossapysymisen kannalta. Planeettamme elämänedellytykset ovat jatkuvasti vaarassa tuhoutua johtuen milloin ilmastonmuutoksesta, milloin ihmiskunnan omasta asevarustelusta ja muusta toiminnasta. Tavanomainen ihmisäly ei yksinkertaisesti pysty käsittelemään tätä ongelmavyyhtiä siten, että tuhon pystyisi välttämään, vaan apuun tarvitaan yli-inhimillinen äly, joka on vielä noosfääriäkin korkeampi ja mahtavampi.

Mooren laki, joka on ennustanut tietoteknisten komponenttien kehityksen oikein jo useiden kymmenien vuosien ajan, antaa odottaa, että parinkymmenen vuoden sisällä tietokoneilla on tekniset edellytykset ylittää ihmisaivojen älykkyyskapasiteetti. Tietokoneesta ei kuitenkaan tule älykäs yksinomaan laskentaresurssiensa kautta, vaan yli-inhimillisen älyn "buuttaukseen" tarvitaan sopiva ohjelmisto. Nerokkaimmillakaan ihmistiedemiehillä ei ole älyllisiä edellytyksiä kirjoittaa tätä ohjelmaa itse, vaan sen kirjoittamiseen tarvitaan noosfääritasoinen superäly.

Siinä vaiheessa, kun ohjelma on saatu käyntiin, se alkaa itse parannella itseään ja synnyttää ennen pitkää mahtavan tekoälyn, jolla on kapasiteetti kaikkien kuviteltavissa olevien ongelmien ratkaisemiseen. Tätä tapahtumaa kutsutaan asiantuntijapiireissä teknologiseksi singulariteetiksi, ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on kriittisen tärkeää, että teknologia saavuttaa singulariteetin ennen kuin ihmiskunta ehtii tuhota itsensä. Tästä syystä kaikkien maailman ihmisten tulee tehdä kaikkensa sen eteen, että noosfääri pystyy toimimaan mahdollisimman tehokkaasti.

Jokaisen ihmisen, joka on huolissaan ihmiskunnasta, on kannatettava täysin vapaata Internet-viestintää, täysin vapaata markkinataloutta ja tekijänoikeus- ja valtiojärjestelmien romuttamista. Piraattipuolueen äänestäminen ensi eduskuntavaaleissa on yksi tapa edistää joitakin näistä asioista. Mutta pelkät yhteiskunnalliset muutokset eivät riitä, vaan kaikilta ihmisiltä tarvitaan myös arkipäivän tekoja. Jo yksinkertaiset teot, kuten viraalien linkkien eteenpäinjakaminen Internetissä ja Facebookin "tykkäystoiminnon" käyttö edistävät noosfäärin memeettistä käsittelykapasiteettia samoin kuin mahdollisimman runsas tilapäivitysten teko Facebookiin, Twitteriin tai vastaavaan palveluun. Yhä laajemmat ihmisjoukot on saatava myös kuvafoorumikulttuurin pariin esimerkiksi suomalaisen Lauta.net-palvelun kautta, sillä kuvafoorumit ovat nykyajan vastine menneiden aikojen korkeakulttuurille. Kuvafoorumeita olisi jokaisen suomalaisen hyvä käyttää ainakin tunti päivässä.

Sivilisaatiomme kaikki resurssipisteet tulisi kohdentaa teknologiseen kehitykseen, jotta pääsisimme singulariteettiasteelle mahdollisimman pian. Luonnonsuojeluun, vähäosaisten auttamiseen ja vastaavaan toimintaan ei tule haaskata yhtään ylimääräisiä resurssipisteitä, sillä singularitaarinen tekoäly ratkaisee kyllä nämä ongelmat itse kunhan se käynnistyy. Biologinen elämä on muutenkin auttamattoman vanhanaikainen ratkaisu, ja onkin oletettavaa, että singulariteettiäly ensi töikseen suunnittelee nanobottiarmeijan, joka syrjäyttää biologisen elämän ja alkaa sitten vähitellen muuttamaan koko maailmaa "harmaaksi mönjäksi" (grey goo). Niille ihmisille, jotka selviävät hengissä singulariteettiin asti, koittaa tällöin paratiisi, sillä he pystyvät vapautumaan ihmisruumiin kahleista lopullisesti ja elämään ikuisesti osana koko maailmankaikkeuteen levittäytyvää superkollektiivia.

Jos kuvailemani kaltainen paratiisi kuulostaa houkuttelevalta, niin kannattaa ottaa neuvoni vakavasti ja miettiä vakavasti suhtautumistaan sananvapauteen, tekijänoikeuksiin ja patentteihin. Unohda valtapuolueet kukkahattutäteineen ja harkitse tervehenkisempää vaihtoehtoa!

2010-10-20

Blogistani ja sen tarkoituksista.

Eduskuntavaalien lähestyessä katsoin aiheelliseksi perustaa myös itselleni poliittisen blogin. Olen Piraattipuolueen kannattaja, ja käsittelemäni aiheet keskittyvät siis pääasiassa sananvapauteen, tekijänoikeuksiin ja sähköiseen viestintään, mutta aion ottaa kantaa myös muihin maailman asioihin aina kun ne koskettavat minua jollakin tavoin.

Olen 22-vuotias opiskelija Espoosta. Olen nörtti, ateisti, vapaa-ajattelija, singularitaarinen transhumanisti, libertaristi, anarkokapitalisti, vapaiden ohjelmistojen kannattaja ja Linux-advokaatti. Kannatan absoluuttista sananvapautta ja tiedon jakamisen vapautta kaikissa kuviteltavissa olevissa asioissa, ja näiden vapauksien rajoittamista kannattavat kukkahattutädit, luddiitit ja viherpiiperöt saavat minut usein raivon partaalle! Yritän kuitenkin kirjoittaa suhteellisen sivistyneeseen tyyliin :)