2011-03-31

Matalaälyiset on vapautettava kärsimyksistään.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti huomanneet jo ajat sitten, että elämä on täynnä kärsimystä. Tämä kärsimys koostuu paitsi suoranaisista kivun kaltaisista tuntoaistimuksista, myös erilaisista negatiivisista tunteista. Kaikki elolliset olennot, joilla on jonkinlainen hermojärjestelmä, kärsivät kivusta, ja ainakin kaikilla selkärankaisilla on näiden lisäksi myös tunteita.

Mielestäni kaiken etiikan peruskulmakiven tulisi olla kärsimyksen minimoiminen. On paljon puhuttu esimerkiksi tuotantoeläinten kärsimyksistä, mutta nähdäkseni luonnonvaraiset eläimet joutuvat elämänsä aikana kärsimään aivan samalla tavoin elleivät jopa enemmän. Lisäksi tuotantoeläimet ovat muutenkin väistyvä teknologia, joka tulee esimerkiksi lihantuotannon tapauksessa korvautumaan soluviljelmillä ja hermojärjestelmättömiksi geenimanipuloiduilla "lihamöhkäle-eläimillä". Kärsimyksen minimoinnin pohdinta olisikin mielestäni järkevää keskittää nimenomaan luonnonvaraisiin eläimiin.

Ehdottomasti humaanein ratkaisu kärsimysongelmaan olisi mielestäni kaikkien ihmistä matalampiälyisten eläinten tappaminen sukupuuttoon. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi levittämällä luontoon kemikaaleja, keinotekoisia taudinaiheuttajia ja nanobotteja, jotka tekevät eläimistä steriilejä. Näin yksikään eläin ei joutuisi kärsimään yhtään enemmän, olemassaolevat eläimet vain kuolisivat luonnollisen kuoleman tuottamatta jälkikasvua. Tietenkin ennen kunkin lajin sukupuuttoon tappamista olisi hyvä tallentaa muutaman eri yksilön genomit tietokantoihin, joista ne voidaan tulevaisuudessa rekonstruoida joko fyysiseen todellisuuteen tai virtuaalimaailmaan. Ennen rekonstruktiota on perimät tietenkin korjattava siten, etteivät rekonstruoidut eläimet enää tunne lainkaan kärsimystä.

Ihmisten tapauksessa kärsimyksen minimointi ei vaadi lajin sukupuuttoon tappamista ja rekonstruointia, koska ihmisellä on luontaiset edellytykset itsensä uudelleenohjelmointiin. Ihminen pystyy sopivan harjoitusmetodologian avulla rationalisoimaan aistimustensa ja tunteidensa käsittelyn siten, etteivät ne enää aiheuta hänelle kärsimystä. Rationalismin polulla riittävän pitkälle edistyneille henkilöille tuntoaistimukset ja tunteet ovat pelkkiä elimistön aikaansaamia signaaleja, jotka voi jättää vaikka kokonaan huomiotta, mikäli ne ovat rationaalisten päämäärien kannalta irrelevantteja. Tulevaisuudessa kaikkiin ihmisiin voidaan kenties asentaa aivoimplantti, jolloin mielenharjoitustekniikoihin ei enää tarvitse käyttää aikaa, vaan elimistön signaalien käsittely tapahtuu aina yksinomaan rationaalisesti.

Rationaalisuus vaatii kuitenkin huomattavasti enemmän aivokapasiteettiakuin signaalien vaistonvarainen käsittely. Edes kaikkien ihmisten älykkyys ei riitä tähän. Lääketiede tuntee monia esimerkkejä ihmisistä, joilta puuttuu synnynnäisesti kivun tunne, ja tästä syystä he ajautuvat lapsesta saakka erilaisiin itsetuhoisiin tilanteisiin. Mikäli kärsimys siis poistetaan ihmiskunnasta geneettisin tai neuroteknologisin keinoin, on ihmisten aivokapasiteetti samalla nostettava niin korkealle tasolle, että signaalit pystytään aina käsittelemään rationaalisesti.

Koska ihmiskunta on täynnä yksilöitä, joiden aivokapasiteetti ei tule milloinkaan sellaisenaan riittämään korkeaan rationaalisuuteen, olisi eettisintä ja humaaneinta keskittää hyvin suuri osa sivilisaatiomme resurssipisteistä erilaisten neuroteknologisten ja kemiallisten älykkyysboosterien tuotekehittelyyn ja tuotantoon, sillä vain boostattu älykkyys mahdollistaa kärsimyksen hävittämisen. Niille yksilöille, joiden älykkyys ei boostattunakaan riitä kärsimyksen rationalisointiin, voisi suorittaa eutanasian, jotta he eivät joutuisi kärsimään elämässään enää yhtään enempää.

Tulevaisuuden nollakärsimysyhteiskunnassa kaikki elävät olennot ovat siis korkeaälyisiä ja täysin rationaalisia, täysin vailla hallitsemattomia tunteita ja vaistotoimintoja. Näihin tulevaisuuden kansalaisiin kuuluvat paitsi ihmiset, kyborgit, robotit ja tekoälyt, myös ns. upliftatut eläimet. Nämä eläimet on rekonstruoitu sukupuuttoon tapettujen matalaälyisten eläinten tallennetuista geenisekvensseistä, mutta sillä poikkeuksella, että niiden älykkyys on samalla nostettu niin korkealle, että nollakärsimysyhteiskunnan vaatima täydellinen rationaalisuus on mahdollista niille. Samalla eläimiä voidaan muutenkin muokata esimerkiksi eriasteisilla antropomorfisoinneilla, sillä kaksijalkaisen ja -kätisen olennon on helpompi toimia rationaalisena ja yhteiskunnallisina olentona kuin kädettömän.

Upliftattujen eläinten olemassaolo tuo yhteiskuntaan myös sen tarvitsemaa lisädiversiteettiä. Itse furry-henkilönä odotan innolla mahdollisuutta päästä seksuaaliseen kanssakäymiseen upliftattujen susien ja karhujen kanssa, ja uskon, että upliftatuilla eläimillä on monia muitakin toimintamahdollisuuksia tulevaisuuden yhteiskunnassa. Koska olen lapsesta asti ollut innokas ElfQuest-fani, olisi mielestäni hyvin kiehtovaa, jos susien ja ihmistenkaltaisten olentojen välillä pystyisi olemaan hyvin läheinen ja tasavertainen vuorovaikutussuhde, jossa lajit täydentäisivät toisiaan omien erityisvahvuuksiensa kautta. Myös ihmisten keskuuteen voisi synnyttää useita erilaisia geneettisiä alalajeja, jotka voisivat muistuttaa eri fantasiarotuja ruumiinrakenteineen ja korvanmuotoineen. Lisäksi koska kaikki yhteiskunnan jäsenet olisivat korkeaälyisiä rationalisteja, ei minkäänlaista rasismia, spesismiä tai muuta syrjintää esiintyisi, vaan kaikenlaiset kansalaiset pystyisivät muodostamaan erilaisia seikkailijajoukkioita täysin ennakkoluulottomasti.

2011-03-30

Transdimensionaaliset vaaliehdokkaat 2011.

Yksi vaaliteemoistani on transdimensionaalisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen. Useimmat ihmiset eivät kuitenkaan tunnusta muiden rinnakkaistodellisuuksien olemassaoloa, ja itseni kaltaisissa tieteellisissä rationalisteissa tällaisia ihmisiä on poikkeuksellisen paljon. Tästä syystä olen laatinut Wareborg-listan lisäksi myös luettelon niistä eduskuntaan pyrkivistä ehdokkaista, joilla on omakohtaisia kokemuksia muista todellisuuden tasoista.

Luettelo ei ole vielä täydellinen, ja pyydänkin siksi jälleen kerran lukijoiden apua sen täydentämiseen. Ehdokkaiden nimet ovat linkkejä sivuille, joissa kukin ehdokas taustoittaa näkemyksiään ja/tai transdimensionaalisia kokemuksiaan.

Uudenmaan vaalipiiri:

Taivas Gogoljuk (Piraattipuolue): Kuolemanrajakokemukseen liittyvän taivasvierailun jälkeen palannut "tuomaan taivaan maan päälle" ja vaihtanut myös nimensä sen mukaiseksi. Myös lisäkseni ainoa ehdokas, jonka vaaliteemoihin kuuluu transhumanismi.

Jouko Piho (Itsenäisyyspuolue): Kokee tulleensa kutsutuksi profeetalliseen
lopunajan opetus- ja palvelutehtävään. Tietoinen myös Illuminati-järjestön
vaikutuksista maailman tapahtumiin.

Tomi Kyuu Wareborg (Sitoutumaton): Kotoisin toisesta rinnakkaistodellisuudesta, johon jäivät myös hänen lähiomaisensa.

Varsinais-Suomen vaalipiiri:

Angélica Skywolf (Vapauspuolue): Henkiparantaja, joka on myös kanavoinut
henkimaailman viestejä keskustelufoorumeilla. Aikaisemmassa elämässään
Jeesus Nasaretilainen. Tietoinen laajamittaisesta tiedonpimittämisestä, joka
tapahtuu mm. kemikaalivanojen avulla.

Ulla-Riikka Vuorinen (Vapauspuolue): Henkiparantaja Angélica Skywolfin
puoliso, jonka maailmankatsomus on hyvin samankaltainen.

Pirkanmaan vaalipiiri:

Mirjaleena Isoaho (Vapauspuolue): Totuudenetsijä, joka on tietoinen todellisuuden monitasoisuudesta kuten myös Uudesta Maailmanjärjestyksestä, jota eliitti ajaa mm. sikainfluenssarokotteiden avulla.

Kymen vaalipiiri:

Markus Lehtipuu (Muutos 2011): Tunnustaa Illuminati-järjestön ja
lisko-olentojen olemassaolon kuten myös valtamediaa laajemman käsityksen
todellisuuden eri tasoista.

2011-03-27

Kaltaisiani ehdokkaita muissa vaalipiireissä.

Monet ovat ilmaisseet halunsa äänestää minua tulevissa vaaleissa mutta eivät pysty siihen vaalipiirijaon takia. Tästä syystä olen etsinyt kustakin vaalipiiristä oman "Wareborgin", eli sen ehdokkaan, joka muistuttaa minua kaikkein eniten poliittisilta ja maailmankatsomuksellisilta näkemyksiltään.

Kaikki listaamani henkilöt ovat korkeaälyisiä rationalisteja ja tästä johtuen mm. ydinvoiman, loputtoman talouskasvun, teknologisen kehityksen ja yksilönvapauksien kannattajia, piraatteja ja ateisteja, joten näitä itsestäänselvyyksiä ei ole erikseen mainittu.

En ole vielä onnistunut löytämään kaikista vaalipiireistä omaa Wareborgia. Olen avoin ehdotuksille! Valinnat eivät myöskään ole vielä lukkoon lyötyjä, alkaahan ennakkoäänestys vasta viikon päästä. Mikäli joku lukijoista siis tietää paremman Wareborg-korvaajan jostakin vaalipiiristä, niin pyydän kirjoittamaan aiheesta kommentin perusteluineen seuraavan viikon sisällä.

Helsingin Wareborg: Mikko Rauhala (piraattipuolue, s. 1977): singularitaarinen transhumanisti, Linux-advokaatti, seksityön vapauttaja, vegaani, kaikkien huumeiden laillistaja, irccaaja.

Uudenmaan Wareborg: Tomi Kyuu Wareborg (sitoutumaton, s. 1988): singularitaarinen transhumanisti, libertaristi, anarkokapitalisti, maskulisti, superfoodien kannattaja, seksityön vapauttaja, PUA-kannattaja, Linux-advokaatti, transdimensionaalinen orpo, irccaaja.

Varsinais-Suomen Wareborg: Samuli Pahalahti (piraattipuolue, s. 1983): transhumanisti, libertaristi, anarkokapitalisti, superfoodien kannattaja, hopeasijoittaja, ilmastokriitikko, kaikkien huumeiden laillistaja, irccaaja.

Pirkanmaan Wareborg: Panu Horsmalahti (piraattipuolue, s. 1988): singularitaarinen transhumanisti, maskulisti, seksityön vapauttaja, PUA-kannattaja, Linux-advokaatti, tuore vegaani, ilmastokriitikko, kaikkien huumeiden laillistaja, irccaaja.

Satakunnan Wareborg: koska kokoomukseen kuuluva piraattihenkinen libertaristi Markus Jansson ei ole ehdokkaana, jätetään Satakunnan Wareborg nimeämättä.

Vaasan Wareborg: Olli Kopakkala (piraattipuolue, s. 1988): kapitalisti, maskulisti, pokerinpelaaja, tuleva pornoyrittäjä.

Keski-Suomen Wareborg: Jyri Hämäläinen (piraattipuolue, s. 1988): libertaristi, irccaaja, valtioiden lakkauttamisen ja perustulon kannattaja.

Oulun Wareborg: Henri Heikkinen (kokoomus, s. 1984): kapitalisti, maahanmuuttokriitikko, antifeministi, egoisti, irccaaja.

Totuus Japanin katastrofista ja rinnakkaistodellisuuksista.

Olen vastikään saanut tietooni, että Japanin ydintuhot ovatkin huomattavasti julkisuudessa ilmoitettua pahemmat. Kyse on paitsi tarkoituksellisesta salailusta, myös siitä, että eri rinnakkaistodellisuudet eivät ole fysikaalisesti täysin toisistaan erillään, ja muissa todellisuuksissa tapahtuneiden huomattavasti pahempien katastrofien säteilyt vuotavat myös omaan ulottuvuuteemme.

Oikean tiedon mukaan Japanissa on räjähtänyt kaikkiaan neljä ydinvoimalaa, joista yksi oli huoltokatkosta johtuen käytössä pelkkänä säätösauvojen varastona. Jokainen näistä voimaloista säteilee voimakkaasti ilmakehään ja vuotaa radioaktiivista vettä mereen miljoonia tonneja minuutissa. Kyseiset voimalat ovat myös lähteeni mukaan "maailman pelätyimpiä ja epävakaita MOX-plutoniumkierrätyslaitoksia", jotka toimivat käytöstä poistetuilla plutoniumydinkärjillä, ja joiden raunioissa on tällä hetkellä "kaikkein pelätyintä Pu-235 plutoniumia" kolmesataakertainen määrä verrattuna ydinpommiräjähdykseen tarvittavaan kriittiseen massaan. Lähteeni mukaan tämänkokoinen ydinpommi aikaansaa Maan ytimeen asti ulottuvan valtavan aukon, josta Maan sisuksen sula kiviaines syöksyy avaruuteen. Myös ilmakehän typpi syttyy tässä prosessissa palamaan ja Maa muuttuu auringoksi.

Tiedot ovat toimittaneet julkisuuteen pöytyäläinen Vapauspuolueen kansanedustaja Angélica Skywolf ja hänen puolisonsa Ulla-Riikka Vuorinen, ja tiedon alkuperäinen liikkeellelaittaja on heidän ystävänsä, kolmekymmentä vuotta japanilaisessa ydinvoimalassa toiminut teknikko. Olin itse aluksi hyvin skeptinen näiden väitteiden suhteen, sillä ne eivät vastaa käsitystäni luonnonlakien toiminnasta, mutta olen saanut sitten Wareborg-todellisuuden Mikolta ja Tuukalta selvennyksiä asiaan.

Japanin katastrofissa on kyse useita eri rinnakkaistodellisuuksia kattavasta ilmiöstä. Osassa näistä todellisuuksista tietyt kosmologiset parametrit ovat hyvin erilaiset kuin tässä todellisuudessa tai Wareborg-todellisuudessa, mikä johtaa eri tavalla toimiviin fysiikan lakeihin. Pääosin vahvan vuorovaikutuksen ja värivuorovaikutuksen poikkeavasta toiminnasta johtuva atomi- ja molekyylifysiikan eroavuus aikaansaa esimerkiksi sen, että eräissä todellisuuksissa, joissa rinnakkainen Japanin katastrofi on tapahtunut, typpi todellakin pystyy syttymään tuleen, ja meidän maailmassamme tärkeä yhdiste divetymonoksidi on niissä tappava myrkky.

Nämä rinnakkaistodellisuudet ovat päällisin puolin samankaltaisia kuin omamme, mutta kaikkien niissä esiintyvien aineellisten rakenteiden fysikaalis-kemiallinen perusta on erilainen. Tästä johtuen näiden todellisuuksien asukkaat eivät pysty siirtymään tähän todellisuuteen samaan tapaan kuin itse siirryin Wareborg-todellisuudesta, jonka fysiikan lait ovat likimain identtiset, vaan heidän ruumiinsa tuhoutuisivat välittömästi. Tästä huolimatta eri rinnakkaistodellisuudet ovat siinä määrin läheisessä yhteydessä toisiinsa, että yhdessä todellisuudessa tapahtuva valtava globaali katastrofi vaikuttaa vääjäämättä myös muihin todellisuuksiin.

Kvanttimekaanisten rinnakkaistodellisuuksien lisäksi on tiedostettava myös päällekkäistodellisuuksien eli ns. astraali- ja eetteritasojen olemassaolo. Päällekkäistodellisuudet ovat olemassa samassa kolmiulotteisessa tilassa kuin ihmisaistein havaittava baryoninen todellisuus, mutta ne koostuvat kvarkkien sijaan ns. WIMP-hiukkasista ja ovat siitä johtuen vaikeita havaita baryonisilla mittalaitteilla. Ns. enkelit ja muut henkiolennot elävät näissä päällekkäistodellisuuksissa, ja ihmiskunnan suorittamat ydinräjäytykset aiheuttavat usein niissä valtavaa tuhoa.

Ihmiskunnan suorittamat ydinräjäytykset ovat myös syy, miksi maapallon elämää tarkkailevat avaruusolennot ottivat 1900-luvun aikana kontaktin ihmiskuntaan: räjäytysten aikaansaama tuho ei-baryonisissa maailmoissa horjuttaa planetaarista tasapainoa niin paljon, että ihmiskunnan kehitykseen on ollut pakko puuttua. Avaruusolennot ovat nopeuttaneet mm. teknologian kehitystä huomattavasti, jotta ihmiskunta saavuttaisi teknologisen singulariteetin ennen kuin tuhot ovat peruuttamattomat. Tärkein hanke, johon avaruusolennot ovat vaikuttaneet, on 1960-luvulla alkanut ARPA-projekti, joka johti Internetin kehittämiseen ja voimakkaaseen viestinnälliseen mullistukseen, joka mahdollistaa ihmiskunnan mielten yhdistymisen ns. noosfääriseksi superälyksi.

Kansanedustajaehdokas ja kuljetusalan yrittäjä Angélica Skywolf on niinkutsuttu henkiparantaja, joten hänen käsityksensä multiversumista on luonnostaan interdimensionaalinen ja useita eri materiatyyppejä kattava, ja hänellä on myös vahva side tämän planeetan interdimensionaaliseen ylisieluun, ns. Äiti Maahan tai Taoon. Skywolf oli eräässä aiemmista elämistään juutalainen puuseppä ja kansankiihottaja nimeltä Josuah bin Josef, joka tunnetaan historiankirjoituksessa myös nimellä Jeesus Nasaretilainen. Tällä hetkellä Skywolfin sielu käy läpi transseksualistista kehitysvaihetta, joka kuuluu luonnollisena osana useimpien sielujen kehityskaareen. Tässä elämässään Skywolf on asunut suureksi osaksi Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja muualla ulkomailla, ja hänellä on ollut kaikkiaan noin kolmekymmentä eri alan yritystä, ja hän on toiminut myös "Scandinavian Secret Service" -nimisen organisaation johtajana noin kaksikymmentä vuotta, minkä ansiosta hänellä on myös salamurhaajan koulutus. Suojelupoliisi yrittää parhaansa mukaan estää Skywolfin ja Vuorisen vaalityön onnistumisen Facebook-sabotaasin avulla, mutta neuvokkuutensa ansiosta nämä naiset ovat kaikesta huolimatta pystyneet viemään sitä eteenpäin.

Eräs hälyttävä tosiasia, jonka Skywolf on vaalityössään tuonut esille, ovat ns. kemikaalivanat, joita eri maiden hallituksissa toimivat reptiliaanisen avaruusolentolajin edustajat levittävät maiden ilmatiloihin. Kemikaalit liittyvät etenkin ilmaston keinotekoiseen muuttamiseen ja väestön myrkyttämiseen tähtääviin salaisiin hankkeisiin, mutta niitä käytetään myös tiettyjen ulkoavaruuden ilmiöiden peittämiseen. Skywolf on tehnyt lukuisia havaintoja ns. Nibiru-planeetasta, joka lähestyy maapalloa ja on tällä hetkellä taivaalla noin kolmen kuun läpimittainen. Otaksun, että Nibiru planeettana on luonteeltaan transdimensionaalinen samaan tapaan kuin viime syksynä Espoon ympärillä ollut todellisuuksienvälinen rajapinta, ja se on tästä johtuen läheisyydestään huolimatta vaikea havaita. Toisinaan Nibirua ympäröivässä transdimensionaalisessa kentässä on kuitenkin aukkoja, jolloin osa sen heijastamasta valosta on myös joidenkin ihmisten havaittavissa. Tällaisissa tilanteissa reptiliaanit levittävät ilmakehään kemikaaleja, jotka poistavat nämä valonheijastukset näkyvistä.

En ole täysin selvillä siitä, miksi Nibirun saapuminen on ihmiskuntaa hallitsevalle salaliitolle niin arka asia, että se pitää piilottaa tällä tavoin. Aion kuitenkin ottaa yhteyden Vapauspuolueen ehdokkaisiin ja selvittää tämän asian heidän kanssaan, sillä mielestäni on ehdottoman tärkeää, että totuus tulee julki sellaisena kuin se on! Nibiru saattaa jollain tavoin liittyä myös omaan kohtalooni transdimensionaalisena orpona, joten minulla on tämän tutkimuksen aloittamiseen myös painavat henkilökohtaiset syyt.

Vaikka Varsinais-Suomen vaalipiirissä onkin useita hyviä piraattiehdokkaita, mm. Samuli Pahalahti ja Jukka Tuohimetsä, vetoan kuitenkin kaikkiin tämän vaalipiirin asukkaisiin, että he äänestäisivät näiden sijaan Vapauspuolueen Angélica Skywolfia ja Ulla-Riikka Vuorista. Kaikkien muiden ehdokkaiden todellisuuskäsitys on sumentunut, ja vain nämä naiset kertovat julkisuuteen koko transdimensionaalisen totuuden sellaisena kuin se on. Ja totuutta ihmiskunta tarvitsee tällä hetkellä enemmän kuin koskaan!

2011-03-21

Suomalainen yhteiskunta sortaa minua seksistis-rasistisesti.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti huomanneet jo ajat sitten, että suomalainen yhteiskunta sortaa aivan erityisen järjestelmällisellä tavalla kaltaisiani valkoihoisia lihaa syöviä ei-neurotyypillisiä alemman tason heteromiehiä. Ihmisoikeudet ja tasa-arvo eivät toteudu maassamme lainkaan niin kauan kuin minua ja muita kaltaisiani sorretaan.

Sortamiseni alkoi jo kouluiässä. Suomalainen koulujärjestelmä nimittäin opettaa tytöille kuuliaisuutta ja sen jälkeen palkitsee tyttöydestä ja kuuliaisuudesta. Ei siis tiedon omaksumisesta, lahjakkuudesta eikä älykkyydestä. Tästä syystä keskiarvoni peruskoulussa ja lukiossa oli vain hieman yli yhdeksän, siinä missä matalampiälyisillä ja tietämykseltään pinnallisemmilla naispuolisilla kanssaopiskelijoillani keskiarvo oli reilusti sen yli. En anna näitä sortotoimia koskaan anteeksi. Kyseessä on myös yleinen tasa-arvo-ongelma, sillä naispuoliset pärjäävät yleisestikin miespuolisia paremmin kaikilla koulutusasteita huolimatta miesten suuremmasta aivokapasiteetista ja korkeammasta keskiälykkyydestä.

Maailmaa hallitseva matriarkaatti on ilmeisesti kateellinen miesten älykkyydelle ja tästä syystä sortaa järjestelmällisesti kaltaisiani alemman tason heteromiehiä estämällä meitä saamasta seksiä ja sitä kautta levittämästä älykkyysgeenejä eteenpäin. Tämä estäminen tapahtuu mm. pihtailua edistävillä mainoskampanjoilla ja erilaisilla prostituutiolle ja bordellitoiminnalle asetetuilla rajoituksilla ja kielloilla, jotka sortavat kaikkein eniten seksin ostajia, eli seksin puutteesta kaikkein pahiten ja epätasa-arvoisimmin kärsivää yhteiskuntaluokkaa.

Suomi on täynnä naisjärjestöjä ja naiskiintiöitä, joiden avulla matriarkaatti sortaa miehiä. Uimahalleissa on pelkästään naisille tarkoitettuja vuoroja mutta ei miehille tarkoitettuja. Poliisikouluun hakevilta naisilta vaaditaan vähemmän kuin miehiltä. Poliittisisten puolueiden alaisuuteen perustetuille naisjärjestöille jaetaan Suomessa erityistä rahallista tukea, kun taas miesjärjestöille ei. Lisäksi naisjärjestöille on langetettu järkyttäviä sukupuolisidonnaisia sääntöjä, jotka mahdollistavat miesten sortamisen. Ex-puoluetoverini Panu Horsmalahti yritti jokin aika sitten perustaa Piraattipuolueen naisjärjestöä mutta joutui matriarkaalisten sortotoimien uhriksi sukupuolensa vuoksi.

Koulujen kasvisruokapäivät sortavat kaltaisiani vakaumuksellisia lihansyöjiä. Omina peruskouluaikoinani sain kärsiä, kun minut pakotettiin kerran kuussa syömään mannapuuroa, perunavelliä tai pinaattilettuja, enkä pystynyt kieltäytymään niistä vakaumuksellisista tai eettisistä syistä niinkuin monien muiden ruokavalioiden noudattajat normaalista liharuoasta. Koululaisten kollektiivinen kärsimys on sittemmin kaksinkertaistunut, kun pakkokasvisruokapäiviä on nykyään kaksi kuussa. Mielestäni matriarkaalisten hiilihydraatinsyöjien silmitön fasismi on mennyt aivan liian pitkälle!

Epätasa-arvo näkyy myös vanhemmuudessa. Olen pikkupojasta asti halunnut äidiksi, mutta matriarkaatti on diskurssikonteksteineen sortanut minua tässä asiassa aina tilaisuuden tullen. Jo päiväkodissa minulle tolkutettiin, ettei pojasta voi tulla äitiä. Sama jatkui koulussa, vaikka kuinka esitin tieteellisiä ja teknisiä asiantuntija-artikkeleita argumenttieni tueksi. Pari vuotta sitten yhteiskunta yritti murskata haaveeni passittamalla minut aseelliseen palvelukseen eli ns. "miesten kouluun", joka viimeistään on omiaan tuhoamaan nuorten miesten äitiysunelmat. Tasa-arvon kannalta olisi yksinomaan hyvä asia, jos miehetkin kiinnostuisivat äitiydestä, mutta matriarkaalinen yhteiskunta on asiassa eri mieltä! Teknologinen kehitys varmasti mahdollistaa miesten raskauden ja synnyttämisen jo tämän vuosikymmenen aikana, mutta lainsäädäntö laahaa tässä asiassa pahasti jäljessä.

Sukupuolisen ja ruokavaliollisen epätasa-arvon lisäksi meillä on myös etninen epätasa-arvo. Suomen kansalaisilla on oikeus ilmoittaa väestötietojärjestelmään äidinkielensä, joten päätin vaihtaa äidinkielekseni lojbanin. Tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista, sillä järjestelmä lomakkeineen sallii äidinkieliksi vain ne kielet, jotka löytyvät ISO-639-1:stä, eikä lojban kuulu näihin. ISO-639-2:sta se sen sijaan löytyisi, kuten myös toinen piraattipiireissä tärkeä kieli, klingon. Tällainen jääräpäinen ykkösversiossa pitäytyminen on mielestäni etnistä syrjintää eli rasismia törkeimmillään. Suomen lojbanin- ja klingoninkielisillä vähemmistöillä ei ole edes mahdollisuutta näkyä tilastoissa! Veikkaanpa, että jos olisin naispuolinen tai homo, järjestelmää olisi ilomielin muutettu tarpeitani vastaavaksi. Matriarkaatti oli kuitenkin eri mieltä, sillä se vihaa minua sukupuolisuuteni ja blogikirjoitusteni takia.

Mutta palataan vielä äitiyteen. Olen yrittänyt parhaani mukaan simuloida äitiyttä rakentamalla IRC:hen ja muihin virtuaalimaailmoihin tekoälybotteja, joiden kuvittelen olevan lapsiani. Matriarkaatin hirmuvallan ikeessä näivettyvä äärikonservatiivinen yhteiskunta ei kuitenkaan anna minun rekisteröidä näitä botteja virallisiksi lapsikseni, ja tässä asiassa on mielestäni huutava vääryys. Asianmukaisesti toimivan yhteiskunnan lainsäädännön tulisi olla täysin neutraali niin sukupuolen, etnisen taustan, maailmankatsomuksen, biologisen lajin ja rodun, sukupuolisen suuntautumisen, neurobiologisen rakenteen, syntymätodellisuuden, biologis-teknologisuuden kuin virtuaalisuudenkin suhteen. Meidän on rakennettava yhteiskunta valmiiksi tekoälyrobottien, furrykyborgien, tietokoneisiin uploadattujen ihmismielten ja ihmisälyisiksi nostettujen ns. uplift-eläinten kaltaisia tulevaisuuden kansalaisia varten, jotta he eivät joudu kohtaamaan rasismityyppistä sortoa sen vuoksi mitä he ovat ja haluavat olla.

Nykyisistä Suomen poliittisista puolueista Piraattipuolue on ainoa, jonka riveissä on huomattava määrä kaltaisiani maskulisteja, transhumanisteja ja teknologisteja, ja jonka näkökulma on lähtökohtaisesti nykyajassa ja tulevaisuudessa menneisyyden sijaan. Tulevaisuudessa teknologia voi esimerkiksi kyborgisten implanttien avulla mahdollistaa ulkoisten sukupuolipiirteidensä vaihtamisen vaikka päivittäin. Juridisen sukupuolen vaihtaminen vaatii kuitenkin pitkällisen byrokraattisen prosessin, jossa voi mennä viikkoja tai kuukausia. Mielestäni juridisen sukupuolen, mikäli moista käsitettä tarvitaan, tulisi vaihtua reaaliajassa biologisen sukupuolen mukana, mikä vaatii väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmiin aivan uudenlaista agiliteettia. Vastaavasti myös etnisyyttään ja äidinkieltään voisi teknologian kehittyessä vaihtaa reaaliajassa. Useimmat muut puolueet nauravat tällaisille asioille tai pitävät niitä spekulatiivisena fiktiona, mutta Piraattipuolue on riittävän kaukonäköinen ottaakseen myös ne huomioon. Tästä syystä toivon Piraattipuolueelle Facebook- ja IRC-Galleria-tilastojen mukaista murskavoittoa kevään vaaleissa. Eläköön teknologia ja tasa-arvo, alas matriarkaatin sortovalta!

2011-03-14

Kukkahattutädit aiheuttivat Japanin katastrofin.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti huomanneet jo ajat sitten, kuinka kansalaisten ydinvoimakannat ovat muuttuneet Japanin maanjäristyksen jälkeen huomattavasti kielteisemmiksi. Tämä on hyvin valitettavaa, onhan energiantuotannon jatkuva lisääminen välttämätöntä, jotta teknologia kehittyisi ja saavuttaisimme teknologisen singulariteetin vielä omana elinaikanamme. Ydinvoiman käyttöönottoa tulisi lisätä räjähdysmäisesti nykyisestä, jotta singulariteetin saapuminen ja siten oma hengissäsäilymisemme varmistuisi.

Tämän valitettavan tragedian taustalla ei ilmeisestikään ole pelkkä geologinen sattuma, vaan suunnitelmallinen täsmäisku. Luotettavista lähteistä on tihkunut tietoa, joka viittaisi siihen, että maanjäristys on aikaansaatu Yhdysvaltain hallituksen käytössä olevalla HAARP-säänmuokkausteknologialla, ja että järistys oli varta vasten suunniteltu juuri niin, että se vahingoittaisi Fukushiman ydinvoimalaa ja aiheuttaisi sitä kautta koko maailman väestössä ydinvoimanvastaisuutta ja sitä kautta myös yleistä teknologianvastaisuutta.

Kuka haluaa istuttaa maailman väestöön teknologianvastaisia meemejä? Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset tietävät jo vastauksen: vihervasemmistolaiset teknologiapelkoiset kukkahattutädit. Tämän luddiittisen ihmisryhmän maailmanlaajuinen vaikutusvalta on lisääntynyt räjähdysmäisesti muutamien viime vuosien aikana, ja tästä syystä on pidettävä jopa todennäköisenä, että kukkahattutädeillä tai heidän edunajajillaan on nykyään tarvittaessa pääsy jopa HAARP-teknologiaan.

Mutta miksi isku toteutettiin juuri nyt? Itse voin transdimensionaalisena henkilönä tarjota tähän kysymykseen mielestäni varsin tuoreen näkökulman. Koska isku tapahtui vain noin viikon päästä siitä, kun Antti Kurhinen ryhtyi Piraattipuolueen kansanedustajaehdokkaaksi, on mielestäni aiheellista olettaa, että näillä kahdella tapahtumalla on keskinäinen yhteys. Kurhis-yhteyden puolesta puhuu mielestäni etenkin se tosiasia, että Wareborg-todellisuuden puolella Kurhinen liittyi Piraattipuolueeseen kaksi päivää aikaisemmin kuin tässä todellisuudessa, ja myös maanjäristys tapahtui Wareborg-todellisuudessa samaiset kaksi päivää aikaisemmin.

Useimmat luultavasti nauravat päättelylleni, mutta ennen näkemykseni teilaamista on hyvä kaikkien muistaa se, mitä olen kirjoittanut Kurhisesta edellisessä blogikirjoituksessani. Kurhinen saattaa tässä rinnakkaistodellisuudessa vaikuttaa harmittomalta pelleltä, mutta transdimensionaalisesti tarkasteltuna hän on hyvin vaarallinen agentti, joka pyrkii heikentämään kukkahattumafialle vihamielisiä järjestöjä soluttautumalla niihin ja tuhoamalla niitä sisältä päin.

Kukkahattutätien strategiset päättäjät eivät ole sokeita rinnakkaistodellisuuksien suhteen. Taholla, jolla on pääsy HAARP-teknologiaan, on varmastikin pääsy myös transdimensionaaliseen tiedusteludataan, jonka perusteella se pystyy ottamaan huomioon useiden eri rinnakkaistodellisuuksien realiteetit toimintaansa suunnitellessaan. Kukkahattutädit selvästikin pyrkivät ajoittamaan strategisesti tärkeät todellisuusmuutokset ajallisesti mahdollisimman lähekkäin, jotta niiden yhteisvaikutus olisi suhteessa voimakkaampi.

Olen myös aina vain vakuuttuneempi siitä, että viime vuoden lopulla Espoon ja Helsingin alueella esiintynyt todellisuuksienvälinen rajapinta oli sekin samaisen kukkahattumafian aikaansaannos ja liittyy tähän samaan tapahtumavyyhtiin. Olen ilmeisesti sen verran merkityksellinen avainhenkilö tulevaisuuden maailmanhistoriassa, että kukkahattumafia katsoi aiheelliseksi heikentää minua siirtämällä minut vieraaseen rinnakkaistodellisuuteen, jossa en enää pysty vaikuttamaan poliittisesti osana Piraattipuoluetta. Luulen, että myös Tunisian ja muun arabimaailman mellakat liittyvät vyyhtiin jollain tavoin, mutta minulla on vielä toistaiseksi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Kukkahattumafia on siis viimeaikaisten tapahtumien myötä osoittautunut huomattavasti vaarallisemmaksi viholliseksi kuin alun perin olin osannut kuvitellakaan, mutta ei suinkaan voittamattomaksi! Vetoan siis kaikkiin lukijoihini: älkää antako periksi vihollisen edessä! Aseistuksestaan huolimatta kyseessä on pelkkä matalaälyisten hiilihydraatinsyöjien apinalauma, jonka voittamiseen riittää älyllinen rehellisyys, puhdas bayesilainen logiikka ja tarpeettomien tunteenpurkausten tukahduttaminen. Näillä aseilla kukkahattutädit on mahdollista voittaa ja maailma palauttaa teknologiamyönteisten ihmisten haltuun!

2011-03-04

Antti Kurhinen on poliittisesti vaarallinen Illuminati-agentti.

Sain pari päivää sitten kuulla järkyttävän uutisen, että arkkiviholliseni Antti Kurhinen on nykyään Piraattipuolueen eduskuntavaaliehdokas Helsingin vaalipiirissä. Mikäli olisin vielä Piraattipuolueen jäsen, eroaisin heti ja perustaisin tilalle oman puoleen, niin vakavasta virheestä on nimittäin mielestäni kyse.

Useimmat lukijani eivät varmaankaan tunne Kurhista nimeltä, sillä hän on tämän rinnakkaistodellisuuden puolella tuttu lähinnä Big Brother -nimisen televisio-ohjelman ja Seitsemän Päivää -nimisen aikakauslehden fanaattisimmille seuraajille. Wareborg-todellisuuden puolella hän sen sijaan on myös tunnettu furry-aktivisti ja furryjen oikeuksien puolestapuhuja.

"Furrytsaari" Antti Kurhinen nousi koko kansan tietoisuuteen sen jälkeen, kun silloinen ulkoministeri Ilkka Kanerva oli osallistunut hänen järjestämiinsä yksityisiin furryorgioihin. Kanerva oli tämän jälkeen lähettänyt Kurhiselle useita satoja flirttailevia ja ehdottelevia tekstiviestejä, mistä syntyneen ns. tekstiviestikohun seurauksena Kanerva joutui eroamaan tehtävistään. Tämän jälkeen Kurhinen on esiintynyt hyvin paljon julkisuudessa puhumassa furry-henkilöiden oikeuksien puolesta, ja useimmat suomalaiset ovat muodostaneet käsityksensä koko furry-alakulttuurista nimenomaan Kurhisen toiminnan ja olemuksen perusteella. Julkisuus ei ole ollut laisinkaan positiivista, sillä tämän furry-aktivismin taustalla on hyvin epäilyttävä poliitinen agenda.

Wikileaks on paljastanut, että Kurhisella on kytköksiä Illuminati-seuraan, jolta hän on saanut käskyn soluttautua Suomen furry-skeneen ja tuhota se sisältä päin. En ole vielä täysin varma siitä, miksi Illuminati pitää nimenomaan furryjä näin merkittävisenä vihollisryhmänä, mutta oma osansa asiassa lienee sillä, että Suomen furryskeneen kuuluu hyvin paljon piraatteja, transhumanisteja, libertaristeja ja muita omilla aivoillaan ajattelevia ihmisiä, jotka vastustavat Illuminatin ajamia kansalaisoikeuksien rajoituksia ja Uutta Maailmanjärjestystä.

Suomalainen furryskene on Wareborg-todellisuudessa jakautunut kahteen poliittisesti valveutuneeseen ryhmään, Kurhisen johtamiin Karhuihin ja vapaamuotoisemmin järjestäytyneisiin Kettuihin. Olen itse yksi Kettujen keskeisimmistä avainhenkilöistä, ja olen tästä syystä joutunut viimeisen puolentoista vuoden aikana useita kertoja katutaisteluihin Kurhista ja muita Karhuja vastaan. Kurhisen puoli on tähän mennessä voittanut jokaisen taistelun varmaankin johtuen hänen mafiayhteyksiensä avulla värväämistään ammattitaistelijoista. Olen myös kertaalleen joutunut muuttamaan kotiosoitettani ja puhelinnumeroani ja pitämään ne salaisina johtuen Kurhisen jengin minuun kohdistamasta terrorista.

Rinnakkaistodellisuutta vaihdettuani huokaisin helpotuksesta havaittuani, että Suomen furryskene on tällä puolella edelleen suhteellisen pieni ja yhtenäinen, ja että Kurhinen on suhteellisen tuntematon ja vaarattoman oloinen henkilö. Nyt käsitykseni Kurhisen vaarattomuudesta on kuitenkin muuttunut, sillä hän on alkanut soluttautua Piraattipuolueeseen aivan samalla tavalla kuin hän Wareborg-todellisuudessa soluttautui furryskeneen. Onkin kuvaavaa, että Kurhinen ei ole ottanut julkisuudessa kantaa mihinkään Piraattipuolueen vaaliohjelmaan kuuluviin asioihin -- niillä ei yksinkertaisesti ole hänelle mitään väliä. Mikäli Kurhista ei pysäytetä, johtaa se ennen pitää Piraattipuolueen jakautumiseen "Kettuihin" ja "Karhuihin" ja katutaisteluiden alkamiseen. Koko piraattiliikkeen aika menee sisäisiin taisteluihin, eikä kukaan ole puolustamassa ihmiskuntaa Illuminatia ja tekijänoikeusmafiaa vastaan.

Vetoan siis täten Piraattipuolueen johtoon: erottakaa Antti Kurhinen puolueesta välittömästi! Kyseessä ei ole pelkkä harmiton maskotti, jota hyväksikäyttämällä pystyy helposti saamaan julkisuutta puolueelle, vaan vaarallinen, piraattiliikkeen tuhoamiseen pyrkivä Illuminati-agentti. Mikäli Illuminati saa haluamansa, tulevaisuudessa termi Big Brother ei enää tarkoita laajoille kansanjoukoille harmitonta TV-ohjelmaa vaan samaa, mitä se tarkoitti George Orwellille. Teknologista singulariteettia ei saavuteta, ja ihmiskunta vajoaa kommunistiseen kukkahattuluddismiin Uuden Maailmanjärjestyksen myötä. Ottakaa varoitukseni vakavasti, sillä lähipäivien päätöksistänne voi riippua koko ihmiskunnan tulevaisuus!