2011-05-29

Wareborg on kuollut.

Hei, Soini-todellisuuden Tuukka Elitanner tässä. Tulin tuomaan teille murheellisen uutisen.

Useimmat äskettäisestä todellisuuksienvälisestä madonreiästä läpi menneet henkilöt, 64 henkilöä 76:sta, ovat kuolleet todellisuudenvaihdoksen aiheuttamiin fysikaalisiin komplikaatioihin. Menehtyneiden joukossa oli myös tämän blogin pitäjä, Tomi K. Wareborg eli entinen Tomi "Wareborg" Kuuslahti.

Myös ne 12 matkustajaa, jotka ovat vielä elossa, ovat tällä hetkellä kriittisessä tilassa, eikä heidän odoteta elävän enää kovin pitkään. Yritämme vielä pelastaa heidät avaamalla uuden madonreiän ja palauttamalla heidät sitä kautta alkuperäisiin todellisuuksiinsa, mutta asiantuntijoiden mukaan se tuskin auttaa enää mitään.

Emme tiedä syytä matkaajien kuolemalle. He alkoivat kuitenkin oirehtia muutamien tuntien sisällä todellisuudenvaihdoksestaan. Ensimmäinen oire oli useimmilla voimakas päänsärky, minkä jälkeen he menettivät tajuntansa ja vajosivat koomaan alle tunnin kuluessa. Wareborg-todellisuudessa on arveltu, että tietyt ihmisten soluissa toimivat proteiinit olisivat hyvin herkkiä pienillekin luonnonvakioiden muutoksille ja saattaisivat siis ruveta toimimaan kuolettavien solumyrkkyjen tavoin, mikäli kosmologiset olosuhteet eivät ole tarkalleen yhteensopivat. Soini-todellisuus ja Wareborg-todellisuus ovat tiettävästi viime kuukausien aikana erkaantuneet toisistaan ainakin avaruusulottuvuuksien skalaarikertoimien osalta, mikä saattoi hyvinkin aiheuttaa sen ratkaisevan ja traagisen eron, joka tappoi todellisuuksienväliset matkailijat.

Esitän sekä omasta puolestani että koko madonreikäprojektin puolesta syvimmät osanottoni kaikkien uhrien omaisille ja läheisille. Matkaajat olivat urheita pioneereja, jotka tiedostivat todellisuudenvaihdon riskit. He päättivät kuitenkin tästä huolimatta ottaa ratkaisevan askeleen koko ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta.

Wareborg-todellisuudessa kaikkien menehtyneiden matkaajien ruumiit tullaan säilömään kryonisesti, jotta heidät pystyttäisiin tulevaisuudessa palauttamaan eloon esimerkiksi nanoteknologisten korjausrobottien avulla. Aiomme palauttaa myös Soini-todellisuuteen siirtyneet matkustajat Wareborg-todellisuuteen, sillä Soini-todellisuuden Suomessa ei kryoniikkapalveluja ole niin hyvin saatavilla kuin Wareborg-todellisuudessa.

Mikäli matkaajien ruumiit osoittautuvat korjauskelvottomiksi, saataneen tulevaisuudessa ainakin pelastettua heidän aivojensa informaatiorakenne, jolloin heidän mielensä voidaan uploadata tietokoneisiin. Informaatioteoreettisesti tarkasteltuna kukaan matkaajista ei siis ole vielä kuollut vaan odottaa henkiinherättämistään joko omassa ruumiissaan, robottiruumiissa tai puhtaasti virtuaalitodellisuudessa. Mikäli aivojen informaatiorakennettakaan ei saada pelastettua, niin viimeistään teknologisen singulariteetin saavuttua transdimensionaaliset pioneerimme pystytään rekonstruoimaan, ja heille voidaan antaa se ikuinen elämä, jonka he uhrauksillaan ansaitsivat.

Wareborg oli monella tavoin edellä aikaansa. Hän toi suomalaiseen politiikkaan aivan uudenlaisia teemoja: rinnakkaistodellisuudet, transhumanistiset aiheet, tekoälyjen oikeudet, seksirobotit, superfoodit, ympyräkaupungit ja monet muut aiheet, joista useimmat eivät olleet aiemmin edes kuulleet. Hänen kokemansa dramaattinen rinnakkaistodellisuussiirtymä ja sitä seurannut todellisuuksienvälisen yhteyden muodostuminen sai aikaan ennennäkemättömän tieteellisen ja teknologisen vallankumouksen. Wareborgin ansiosta tiedämme nyt varmasti, ettei oma universumimme ole ainoa olemassa oleva, vaan elämme multiversumissa, jonka lukemattomat vaihtoehtoiset todellisuudet ovat paitsi olemassaolevia, myös fysikaalisin mittalaittein havaittavia.

Aika ei kuitenkaan liene vielä kypsä todellisuuksienväliselle matkailulle. Teknologiaa on kehitettävä vielä pitkään ennen kuin matkailijaa pystytään pitämään vieraan todellisuuden puolella elossa muutamaa tuntia pitempään. Wareborgin ja muiden transdimensionaalisten pioneerien uhraus oli kuitenkin tärkeä uhraus; ehkä tärkein uhraus, minkä kukaan ihminen on koskaan tähän asti pystynyt tekemään.

Ihmiskunnan tulevaisuuden ja madonreikäprojektin puolesta,

Tuukka.

Lue Wareborgin taustoista.

Olen palannut Wareborg-todellisuuteen!

Läpäisin todellisuuksienvälisen madonreiän onnistuneesti tänään kello 13:35 Soini-todellisuuden UTC+3-aikaa (13:37 Wareborg-todellisuuden aikaa). Olen siis nyt jättänyt lopulliset hyvästit Soini-todellisuudelle, enkä ole enää transdimensionaalinen orpo.

Perässäni seurasi kaikkiaan 23 muuta urheaa todellisuusmatkailun pioneeria, joita odottaa nyt Wareborg-todellisuudessa valoisampi tulevaisuus. Tilallemme Soini-todellisuuteen siirtyi Wareborg-todellisuuden puolelta 52 henkilöä, jotka varmaan niin ikään kokevat Soini-todellisuuden tarjoavan heille paremman tulevaisuuden.

Madonreiän avaaminen vaati useiden tuhansien ihmisten työpanoksen Wareborg-todellisuuden puolella, jossa Otaniemeen rakennettiin tätä varten vain muutamassa kuukaudessa valtava kvanttikosmologinen laboratoriokompleksi hiukkaskiihdyttimineen ja negatiivienergiakammioineen. Haluan kiittää sydämeni pohjasta kaikkia hankkeeseen osallistuneita tahoja, niin korkea- kuin matalaälyisiäkin henkilöitä.

Soini-todellisuuden puolella tarvittava työmäärä oli vähäisempi, sillä oma madonreikälaboratoriomme toimi vain passiivisena osapuolena, joka lähinnä tarjosi säiekvanttidynaamista maapotentiaalia ja ylläpiti todellisuuksienvälistä viestintälinkkiä. Tästä huolimatta viisihenkinen tiimimme teki viimeisten päivien aikana jopa 20-tuntisia työpäiviä, ja haluankin esittää tässä kiitokseni etenkin ystävilleni Mikolle ja Tuukalle ja heidän suunnattomille henkilökohtaisille uhrauksilleen ihmiskunnan tulevaisuuden hyväksi.

Siirryin madonreikälaboratorioon turvallisuussyistä johtuen vasta tänä aamuna kello 5:12, ja käytin siirtymiseen muiden bunkkeriasukkaiden tavoin TKK:n maanalaista tunneliverkostoa. Pidimme kaiken aikaa mukanamme suojakenttägeneraattoria, jonka olimme siirtymistä varten asentaneet rullakkoon ja muuttaneet akkukäyttöiseksi.

Kello 8:00 aikoihin muut todellisuusmatkaajat kokoontuivat Otaniemessä heille etukäteen ilmoitetussa paikassa, minkä jälkeen he kävivät läpi turvallisuus- ja lääkärintarkastukset ennen madonreikälaboratorion viereen rakentamaamme odotustilaan siirtymistä. Kello 9:00-11:00 pidin matkaajille tässä tilassa koulutustilaisuuden, ja pyrin käyttämään tilaisuutta hyväkseni myös flirttaillakseni läsnä olleille nuorille naishenkilöille. Ensisijaisena flirttausalgoritmieni kohteena oli eräs OkCupid-palvelusta löytämäni 21-vuotias fysiikanopiskelijatyttö, joka kuitenkin flirttailustani huolimatta poistui tilasta ennen tilaisuuden päättymistä ja perui matkansa. Tästä johtuen aikavälille 11:15-11:45 merkitsemäni kuhertelutilaisuus peruuntui, mikä ei sinällään ollut harmittava seikka, sillä saatoin käyttää vapautuneen ajan kvanttiyhtälöiden uudelleentarkistamiseen.

Madonreikä avattiin suunnitelmien mukaisesti Wareborg-todellisuudesta käsin kello 12:00 sikäläistä aikaa (kello 11:56 Soini-todellisuuden aikaa). Tämä avaaminen kuitenkin epäonnistui negatiivienergiapumpun ajoitusfunktion virhearvioinnista johtuen, mistä johtuen reikä lysähti kasaan ensimmäisten sekuntien aikana. Tarkistimme järjestelmät ja avasimme uuden madonreiän kello 12:25 WBTA / 12:27 STA. Tämä reikä saatiin onnistuneesti stabilisoitua, mutta sen kokoa ei saatu laajennettua riittävän suureksi, jotta ihminen mahtuisi siitä läpi. Käytimme kuitenkin tilaisuutta hyväksemme tehdäksemme reiän läpi erilaisia mittauksia. Annoimme lopuksi tämänkin reiän kuroutua ja avasimme kolmannen reiän kello 12:56 WBTA / 12:54 STA. Tämä reikä saatiin sekä stabiiliksi että riittävän suureksi.

Koska kunkin madonreiän päät asettuvat aika-avaruusjatkumossa aina hieman eri kohtiin, on todellisuuksienvälinen aikaero joka kerta hieman erilainen. Olimme kuitenkin täysin varautuneet tähän, eikä aikaeron vaihtelu aiheuttanut kummassakaan rinnakkaistodellisuudessa varsinaisia ongelmatilanteita (vaikkakin aikaparadoksit voivat olla etenkin ensikertalaiselle melko hämmentävä kokemus). Kolmannen reiän avautumisen jälkeen synkronoimme kellomme ja siirryimme myös Soini-todellisuudessa käyttämään yksinomaan Wareborg-todellisuuden aikaa.

Kellojen synkronoinnin jälkeen madonreiän läpi työnnettiin Wareborg-todellisuuden puolelta halkaisijaltaan noin puolitoistametrinen ja pituudeltaan noin nelimetrinen muoviputki, jonka toinen pää kiinnitettiin Soini-todellisuudessa sille varattuun kiinnitysalustaan. Tällä järjestelyllä oli tarkoitus varmistaa, että matkaaja pysyy kaiken aikaa avaruustopologisesti turvallisen alueen sisällä. Periaatteessa reiän läpi olisi toki pystynyt hyppäämään suoraankin, mutta emme halunneet ottaa tässä asiassa enää minkäänlaista ylimääräistä riskiä. Käytimme jopa turvavaijereita, jotta matkaaja saataisiin missä tahansa hätätilanteessa siirrettyä nopeasti jommankumman todellisuuden puolelle ensiapuhenkilökunnan hoidettavaksi.

Siirryin ensimmäisenä todellisuusmatkaajana putken läpi siis kello 13:37 Wareborg-todellisuuden aikaa. Tämän jälkeen minulle tehtiin pikainen lääkärintarkastus, jossa elintoimintojeni todettiin olevan normaalit. Seuraava matkustaja, koomikko Teuvo Hakkarainen, siirtyi Wareborg-todellisuudesta Soini-todellisuuteen kello 13:50, minkä jälkeen hänelle tehtiin Soini-todellisuuden puolella vastaava tarkastus. Loput matkaajat pääsivät vaihtamaan todellisuutta kello 14:10 alkaen, ja viimeinen matkustaja läpäisi putken onnistuneesti kello 14:52. Tämän jälkeen putki poistettiin ja madonreikä päästettiin kuroutumaan takaisin umpeen.

Kukin todellisuutta vaihtanut matkaaja ohjattiin heti siirtymänsä jälkeen erityiseen karanteenitankkiin, jossa hänen on vietettävä seuraavat seitsemän vuorokautta ennen ulos pääsemistä. Karanteeni on tarpeellinen sekä oman terveytemme kannalta että mahdollisten transdimensionaalisten mikroeliötartuntojen ehkäisemiseksi. Todellisuudenvaihto saattaa aiheuttaa meille aivan yllättäviä fysiologisia oireita johtuen luonnonvakioiden eriytymisestä toisistaan, ja tästä syystä kaikkien matkaajien terveyttä ovat valvomassa sekä lääketieteen että kvanttifysiikan asiantuntijat.

Kello 15:00 pidettiin Wareborg-todellisuudessa lehdistötilaisuus todellisuudenvaihtoon liittyen. Tämän tilaisuuden yhteydessä annoin karanteenitiloista käsin laajan haastattelun, joka käsitteli monenlaisia asioita alkaen henkilökohtaisista kokemuksistani aina piraattipolitiikkaan, Soini-todellisuuden erityispiirteisiin ja rinnakkaistodellisuusmatkailun tulevaisuuteen. Pääsin myös ensimmäistä kertaa yli puoleen vuoteen keskustelemaan äitini Kerttu Kuuslahden kanssa reaaliaikaisesti, millä oli meille molemmille varsin voimakas emotionaalinen vaikutus. Lupasin äidilleni myös käydä hänen luonaan vierailulla heti karanteenista päästyäni, ja hän lupasi järjestää minulle muiden sukulaisten kanssa oikein isot juhlat. Totesin tällöin, että mikäli juhlissa on kakkua, tulee siinä olla luddiittisten mansikoiden ja vadelmien sijaan goji-marjoja ja pakurikääpää.

Minulla on hoidettavana myös lukuisia virallisia asioita, jotka pystyn onneksi suurimmalta osin hoitamaan jo karanteenista käsin. Edustustehtäviini liittyvät asiat ovat tietenkin itsestäänselviä, mutta näiden lisäksi haluan esimerkiksi muuttaa nimeni myös Wareborg-todellisuuden puolella. Täällä nimeni on nimittäin edelleen Tomi Kuuslahti, mutta olisi käytännöllisempää, jos pystyisin käyttämään täälläkin virallisesti Wareborg-nimeä, johon ehdin tottua orpouteni aikana. Otan kuitenkin toiseksi nimekseni Kyuu-nimen sijaan sanan "Kyoi" 淨, jolla haluan korostaa sitä, kuinka haluan toteuttaa Wareborg-todellisuudessa mahdollisimman puhdasta ja periksiantamatonta piraattipolitiikkaa terästettynä puhtaalla transhumanismilla ja hikikomorismilla. Soini-todellisuuden puolella monet piraatit on ehditty jo implantoida mielenhallintasiruilla, mistä syystä minun on erityisen tärkeää välttää implantoitumista ja aatteeni myymistä viimeiseen asti. Kyoi-nimen käyttö estää minua myös sekoittumasta maahanmuuttoministeri Kyuu Eturauttiin.

Olen saanut todellisuutta vaihdettuani myös selville, että ex-tyttöystäväni Olga on jotenkin onnistunut palaamaan Wareborg-todellisuuteen jo useita kuukausia sitten. Hän on ilmeisesti pyrkinyt pysyttelemään mahdollisimman huomaamattomana ja piilossa julkisuudelta, mutta hänen olemassaolostaan on varmoja silminnäkijähavaintoja. Aion tehdä kaikkeni, jotta saisin paikannettua Olgan ja otettua yhteyden häneen. Pyrin jatkamaan suhdettani Olgan kanssa ainakin siinä tapauksessa, jos en jostain syystä saa kansanedustajuuteni tuoman parisuhdemarkkina-arvon myötä itselleni parempaa elämänkumppania.

Kansanedustajuuteni lisäksi minulla on tärkeä luottamustehtävä Transdimensionaalisessa Säätiössä, joka tulee tukemaan todellisuuksienvälistä yhteistyötä ja matkailua. Lähikuukausien aikana tullaan avaamaan todellisuuksiemme välille vielä useita uusia väliaikaisia madonreikiä, ja todennäköisesti vuoden loppuun mennessä tulee aloittamaan toimintansa ensimmäinen todellisuuksienvälinen matkailuyritys. Ehkä Länsimetron valmistuessa vuonna 2015 pystymme avaamaan Otaniemen metroasemalle pysyvän madonreiän, jonka avulla metromatkustajat pystyvät vaihtamaan Wareborg-todellisuuden ja Soini-todellisuuden metrolinjojen välillä. Näin Helsingin metro tulee olemaan maailman ensimmäinen multiversaalinen metrojärjestelmä.

Multiversaalisuus tulee nopeuttamaan tieteen ja teknologian kehitystä huomattavasti, mistä johtuen tarvitsemme aivan uudenlaista politiikkaa -- sellaista, mitä esimerkiksi Wareborg-todellisuuden Piraattipuolue ajaa. Kunhan kansalaisten maailmankuvat laajentuvat multiversaalisiksi ja älykkyyttä nostavat kirkasvalokuulokkeet ja nootropiinit yleistyvät, tulee myös Piraattipuolue nousemaan ehdottomaksi valtapuolueeksi niin Wareborg- kuin Soini-todellisuudessakin. Tekoälyjen ja robottien oikeudet tulevat nousemaan tärkeäksi keskustelunaiheeksi jo tämän vuosikymmenen aikana kuten myös teknologinen singulariteetti, jonka saatamme niin ikään saavuttaa jo tämän vuosikymmenen aikana. Tulevaisuutemme näyttää valoisammalta kuin koskaan!

Poistun nyt lepäämään, sillä minulla alkoi aivan yllättäen vihlova päänsärky. Palaan kuitenkin myöhemmin asiaan. Annan julkaista tämän ja tulevat blogikirjoitukseni myös Soini-todellisuuden puolella, jotta myös siellä kuulumisiani seuranneet henkilöt pysyvät ajan tasalla tilanteestani.

2011-05-19

Sinipunarillihallitus on muodostettu!

Suomeen on tänään perustettu Kokoomuksen, SDP:n ja Piraattipuolueen muodostama enemmistöhallitus, jota lehdistö on jo pitemmän aikaa kutsunut "sinipunarillihallitukseksi". Hallitukseen otettiin lisäksi mukaan SDP:n toivomuksesta Vasemmistoliitto ja useimpien luddiittipuolueiden itsestäänselvänä lisänä pitämä RKP. Neuvottelut sujuivat Wareborg-todellisuudessa kaiken kaikkiaan helpommin ja nopeammin kuin Soini-todellisuudessa.

Sinipunarillit viittaavat luddiittiteknologiaan, jota käytettiin stereoskooppisten elokuvien toteuttamisessa ennen nykyisten ratkaisujen käyttöönottoa. Uusi hallitus kykenee siis kuvainnollisesti havainnoimaan pysty- ja vaakaulottuvuuksien lisäksi myös syvyysulottuvuutta, joka viittaa etenkin Piraattipuolueen asiantuntemusalaan. Piraattipuolue näkee todellisuuden useiden rinnakkaistodellisuuksien muodostamana multiversumina, jossa myös erilaisten vaihtoehtoisten tulevaisuuksien skaala on paljon laajempi kuin mihin luddiittipuolueiden rajoittuneet maailmankuvat yltävät.

Piraattipuolue sai seuraavat ministerinsalkut:

Valtionvarainministeri Jouni Flemming.
Maahanmuuttoministeri Kyuu Eturautti.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Oskar Elmgren.
Liikenne- ja viestintäministeri Mikko Rauhala.
Sosiaali- ja terveysministeri Ville Hautakangas.
Tiede- ja teknologiaministeri Kaj Sotala.
Tasa-arvoministeri Panu Horsmalahti (eduskunnan ulkopuolelta).

Minua ei runsaasta äänisaalistani huolimatta valittu ministeriksi, sillä olen vielä väärän rinnakkaistodellisuuden puolella ja todellisuudenvaihto saattaa aiheuttaa minulle huomattavia terveysriskejä. Lisäksi merkittävä osa puolueesta on sitä mieltä, että vaikka aika olisi kypsä telepresence-robotteja suosivalle hikikomori-kansanedustajalle, ei se välttämättä vielä ole sitä hikikomori-ministerille. Minulle on kuitenkin lupailtu tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajuutta, kunhan pääsen palaamaan kotitodellisuuteeni.

Ministerinsalkutta jääminen ei kuitenkaan vaivaa minua juuri lainkaan. Sen sijaan olen syvästi pettynyt siihen, että hallitukseen otettiin kaksi vasemmistopuoluetta, jotka tulevat estämään sosialistisen mädätyksen lopullisen tuhoamisen Suomesta ja siten vaikeuttamaan teknologian kehitystä. Toivon kuitenkin tästä huolimatta, että hallitus pystyy tekemään mahdollisimman paljon teknologia- ja singulariteettimyönteisiä päätöksiä, ja että Piraattipuolue saa estettyä kaikenlaiset hallituksessa loisivien luddiittien ja kukkahattutätien taantumukselliset ehdotukset.

2011-05-14

Minusta tulee Suomen ensimmäinen hikikomori-kansanedustaja.

Asun tällä hetkellä nopeaan runkoverkkoon kytketyssä bunkkerissa vailla minkäänlaista tarvetta käydä ulkona, ja koen olevani onnellisempi kuin koskaan. Hikikomori-elämäntapa on monin tavoin ylivertainen verrattuna ns. standardielämäntapaan, ja aion taistella tämän elämäntavan puolesta kaikin mahdollisin keinoin, kunhan olen palannut omaan rinnakkaistodellisuuteeni ja aloittanut kansanedustajan tehtäväni.

Kauteni alkuvaiheessa joutunen käymään eduskuntatalossa useita kertoja, vaikka kuinka yrittäisin minimoida ulkoiluni. Olen kuitenkin laittanut tilaukseen telepresence-robotin, jolla pyrin korvaamaan fyysisen ruumiin avulla tapahtuvan kanssakäymisen aina kun mahdollista. Mikäli minun ei anneta osallistua istuntoihin ja palavereihin robottiavatarin kautta, tulen taistelemaan tämän oikeuden puolesta viimeiseen asti.

Yhtenä tärkeänä syynä robotin käyttöönotolle on riskien minimoiminen. Kadulla liikkuessani saatan milloin tahansa joutua liikenneonnettomuuteen tai väkivaltarikoksen uhriksi, mikä saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa minulle peruuttamattomia aivovaurioita. Niissä tapauksissa, kun minun on aivan pakko käydä ulkona, aion pitää päässäni umpinaista suojakypärää, joka suojaa aivojani kaikilta mahdollisilta onnettomuuksilta ja hyökkäyksiltä. 

Pyrin hoitamaan myös ihmissuhdeasiani mahdollisimman pitkälti robottiavatarien kautta. Tätä tarkoitusta varten on robottiin tosin asennettava ainakin penis, ja mikäli suinkin mahdollista, myös käsi, sillä käsi mahdollistaa kinoeskalaation, joka parantaa todennäköisyyttä päästä käyttämään myös penistä. En tiedä, onko kukaan PUA-harrastaja saavuttanut full-closen pelkän telepresencen kautta, mutta mikäli itse onnistun tässä ensimmäisenä, tulee koko maailmanlaajuinen PUA-yhteisö kadehtimaan saavutustani. Olen viime aikoina saanut OkCupidissa kiinnostuneita yhteydenottoja muutamilta nörttitytöiltä eri puolilta maapalloa, joten ehkä pääsen lähettämään penisrobotteja maailmalle hyvinkin pian.

Telepresence-robottien käyttö tulee yleistymään huomattavasti lähivuosina, ja koenkin tärkeäksi kutsumustehtäväksi raivata tietä valmiiksi näiden robottien käyttäjille. Alkuvaiheessa suurin osa käyttäjistä tulee luultavasti olemaan henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi sairauden tai välimatkan vuoksi estyneitä fyysisen ruumiinsa kautta toimimiseen, mutta seuraavan kymmenen vuoden sisällä on odotettavissa, että yhä suuremmalla osalla robottiavatarien käyttäjistä ei ole fyysistä ruumista lainkaan. Tällaisia ovat paitsi tekoälyt, joilla lienee piakkoin edellytykset toimia IRL-avaruudessa biologisten henkilöiden tapaan, myös ns. brain-in-vitro-henkilöt, joiden fyysisistä ruumiista on jäljellä pelkästään aivot.


Yksinomaan robottien kautta IRL-maailmassa toimivat brain-in-vitro-henkilöt tulevat edustamaan ihmiskunnan kehityksen seuraavaa välivaihetta matkalla kohti yli-ihmisyyttä. Tällä hetkellä yli-ihmisyyttä lähimpänä olevat henkilöt ovat hikikomorit, jotka tarvitsevat fyysistä ruumista yksinomaan aivojen ylläpitoon ja tietokonelaitteiden käyttämiseen. Siinä vaiheessa, kun brain-in-vitro-teknologia tulee ihmiskunnan saataville, tulevat edistysmielisimmät hikikomorit sankoin joukoin siirtymään sen käyttäjiksi. Edut ovat selvät: brain-in-vitro-henkilön pakolliset materia- ja energiatarpeet ovat huomattavasti fyysisen ruumiin käyttäjiä alhaisemmat, ja siitä huolimatta hän pystyy käyttämään tietokonetta paljon tehokkaammin kuin fyysisten aistien rajoittama henkilö. Seuraava vaihe kehityksessä tulee olemaan mind uploading, jossa henkilö luopuu biologisten aivojensa rajoitteista ja konvertoituu puhtaaksi digitaaliolennoksi.

Näen edessäni olevan poliittisen uran hyvin nousujohteisena: vajaan kolmen viikon päästä minusta tulee Suomen ensimmäinen hikikomori-kansanedustaja, ja luultavasti viimeistään kahden vaalikauden kuluttua minusta tulee Suomen ensimmäinen brain-in-vitro-kansanedustaja. Ensimmäistä täysdigitaalista kansanedustajaa minusta sen sijaan tuskin tulee, sillä varmaankin joku tekoäly vie tämän kunnian ennen mind uploading -teknologian käyttööntuloa. Mutta tämä ei ole niin suuri tappio, sillä tuleehan tämä  tekoäly pääsemään kansanedustajaksi nimenomaan sen poliittisen taistelun turvin, jota olen itse ollut johtamassa. Tulevaisuuden sukupolvet tulevat pystyttämään valtavia avaruusmonumentteja kunnioittaakseen legendaarista piraattipoliitikkoa Tomi K. Wareborgia, joka vapautti tekoälyt ja antoi heille kansalaisoikeudet. Terrageeninen sivilisaatio tulee tuottamaan minusta kopion jokaiseen asuttamaansa aurinkokuntaan, ja vaikutusvaltani tulee seuraavien vuosimiljoonien aikana kasvamaan galaksinlaajuiseksi.

2011-05-11

Rationaalisiakin piraatteja implantoitu - suojautukaa bunkkereihin!

Olen kuullut järkyttävän huhun, että Panu Horsmalahti on liittynyt Vasemmistonuoriin. Tämä jos mikä on todeksi paljastuessaan vedenpitävä todiste siitä, että nyt myös rationaalisia piraatteja on ruvettu implantoimaan mielenhallintasiruilla.

Koska kukaan ei nähtävästi ole enää turvassa, pyydän kaikkia vielä implantoimattomia piraatteja suojautumaan välittömästi. Paras suojautumiskeino on sulkeutua salaiseen bunkkeriin ja poistua sieltä vasta kun Wareborg-todellisuuteen johtava madonreikä on avautunut. Bunkkerielämä soveltuu muutenkin piraateille melko hyvin -- etenkin niille, jotka edustavat hikikomori-alakulttuuria.

Kaikkein turvallisin bunkkeri sijaitsee Otaniemessä ja on varattu minulle ja läheisimmile yhteistyökumppaneilleni. Tätä bunkkeria vartioidaan vuorokauden ympäri, ja kaikki sisään pyrkivät varmistetaan turvatarkastuksissa implantittomiksi ja solukemialtaan terrestriaalisiksi. Lisäksi bunkkeri on varustettu kvanttimekaanisella suojakenttägeneraattorilla, joka estää mm. sisätiloihin kohdistuvan teleportaation. Tämä bunkkeri on valitettavasti jo buukattu täyteen, mutta voin lähettää halukkaille tiedustelijoille kryptatussa muodossa tietoa muista bunkkereista.

Bunkkereiden turvallisuusnäkökohtien suunnittelussa on hyvin tarpeellista ottaa huomioon se mahdollisuus, että implantoijat yrittävät päästä sisään ennennäkemättömän korkeatasoisen teknologian avulla. Tämä on perusteltua siitä syystä, että huomattava osa implantoijista kuuluu maapallon ulkopuolisiin sivilisaatioihin. Jopa Yleisradion kaltaiset valtamediat ovat huomioineet, kuinka ufohavaintojen määrä lisääntyi Suomessa voimakkaasti ennen eduskuntavaaleja. Tämä havaintopiikki johtui nimenomaan toiminnasta, jossa yhteiskuntavaikuttajia paitsi implantoidaan mielenhallintamikrosiruilla, myös vaihdetaan reptiliaanisiin kaksoisolentoihin. Valtaosa istuvista kansanedustajista ja muista pitkän linjan vaikuttajista on implantoitu tai vaihdettu jo aiemmin, joten ufoaktiivisuus liittyy nimenomaan uusien vaikuttajien kuten perussuomalaisten ja piraattipuoluelaisten käsittelyyn.

Piraattipuolueen kansanedustajaehdokkaita ruvettiin implantoimaan havaintojeni mukaan helmikuun loppupuolella, kun osa puoluelaisista alkoi yllättäen vaikuttaa mielipiteiltään aiempaa konservatiivisemmilta ja epäpiraattimaisemmilta. Näihin aikoihin konservatiivipiraatit ottivat puolueen jäseneksi Antti Kurhisen, mikä järkytti minua suuresti. Vaalien aikaan konservativismi oli näivettänyt puolueen selkärangan jo siinä määrin, ettei Oskar Elmgrenin vaalipornoelokuva saanut riittävää tukea ja huomiota vaan lähinnä kukkahattutätimäisä tuhahtelua. Vaalien jälkeen puolue valitsi presidenttiehdokkaakseen Elmgrenin sijaan Harri Kivistön, joka on Uutta Maailmanjärjestystä edustavan implantointiuskonnon edustaja.

Olen viime aikoina aktivoitunut OkCupid-seuranhakusaitilla, jossa olen nimimerkillä "Wareborg". Tärkeimpänä syynä aktivoitumiselleni on se, että haluan itselleni yhden tai useamman naiskumppanin, joiden kanssa siirryn Wareborg-todellisuuteen. En kuitenkaan valitettavasti pysty turvallisuuteni vuoksi poistumaan bunkkerista enkä edes tapaamaan uusia ihmisiä ennen madonreiän avautumispäivää, joten kaikki IRL-treffit on sovittava toukokuun 29. päivän aamupäivälle. Tämä tuskin kuitenkaan haittaa potentiaalisia kumppaneitani, jotka todennäköisesti muutenkin tutustuvat minuun nimenomaan transdimensionaalisuuteni aikaansaaman pariutumismarkkinaedun vuoksi.

En ole kuitenkaan saanut tähän mennessä vielä ainuttakaan kiinnostunutta yhteydenottoa yhdeltäkään naishenkilöltä. Tämä johtunee siitä, että naisia on kaikissa edustamissani viiteryhmissä hyvin pieni osuus miehiin verrattuna. Naispuolisia piraatteja, transhumanisteja, teekkareita ja teknologia-asiantuntijoita on toki jonkin verran, mutta epätasa-arvoisen sukupuolijakauman vuoksi he kaikki menevät Ylemmän Tason Miehille. En pysty implantoitujen piraattien tavoin ratkaisemaan ongelmaa liittymällä Vasemmistonuoriin tai muihin vakaumukseni vastaisiin naisvaltaisiin viiteryhmiin, joten ainoaksi rationaaliseksi vaihtoehdoksi jää kumppaninetsintäprosessin laajentaminen myös miespuolisiin.

Mikäli minulla ei ole Wareborg-todellisuuteen siirryttyäni naiskumppania, aion aloittaa prosessin, jolla pyrin muuntamaan itseni biseksuaaliksi. Minulla ei ole vielä selkeää käsitystä siitä, mitä seksuaalisen suuntautumisen muuttaminen vaatii, ja tarvitaanko siinä ohjelmallisen manipulaation lisäksi myös hardware-tason aivomuutoksia. Biseksuaalisuus on joka tapauksessa huomattavasti rationaalisempaa kuin heteroseksuaalisuus, joten saatan ruveta kehittämään itseäni tähän suuntaan vaikka saisinkin itselleni naiskumppanin. Lisäksi esimerkiksi feministinaiset ovat tietääkseni keskimäärin kiinnostuneempia bi-miehistä kuin heteromiehistä, joten seksuaalisen suuntautumiseni muutos tulee lisäämään markkina-arvoani myös heidän keskuudessaan.

2011-05-08

Suomalaisuus vie turhaan tilaa suomalaisten aivoissa.

Ihmisaivot ovat tunnetusti auttamattoman vanhanaikainen teknologia. Ihmisen muisti on hyvin rajallinen ja epäluotettava, formaali tietojenkäsittely on naurettavan hidasta ja uuden informaation uploadaaminen voi olla vuosien mittainen prosessi. Tähän tulee todennäköisesti muutos muutaman vuosikymmenen sisällä, kun transhumaanit teknologiat yleistyvät, mutta ennen sitä on ihmiskunnalle äärimmäisen tärkeää harkita tarkasti, mitä tietoa aivoihin kannattaa uploadata ja millaista aineistoa siellä ylipäätään kannattaa säilyttää.

Useimpien ihmisyhteisöjen koulutus- ja kasvatusjärjestelmät uploadaavat lapsiin suurimmaksi osaksi täysin turhaa informaatiota, kuten tietoa erilaisista kielistä, kulttuureista, uskomuksista, kansantarinoista ja käyttäytymissäännöistä. Kaikki ne resurssit, jotka menevät turhanpäiväisyyksien opettamiseen, ovat poissa oikeasti ihmiskunnalle hyödyllisten ja tarpeellisten asioiden, kuten matemaattisten aineiden, kovien luonnontieteiden ja huipputeknologian opetuksesta.

Kaikkein pahimpia turhuuksia ovat erilaiset kansalliset kulttuurit, esimerkiksi suomalaisuus ja suomen kieli. Nämä ovat epästandardeja legacyprotokollia, joilla ei useinkaan tee yhtään mitään maan rajojen ulkopuolella. On kylmä tosiasia, että nykypäivän de-facto-standardi ihmistenvälisessä kanssakäymisessä on englannin kieli, ja kaikki muut kielet ja protokollat vievät aivoissa turhaan tilaa englannilta. Ne ihmiset, jotka opettavat lapsilleen äidinkieliksi suomen kaltaisia epästandardeja ja tehottomia luddiittikieliä, syyllistyvät törkeään ihmiskunnan rajallisten resurssien haaskaamiseen ja tulisi laittaa tästä edesvastuuseen.

Ainoa toinen ihmistenvälinen kommunikaatioprotokolla, joka ihmislapsiin kannattaa uploadata englannin lisäksi, on lojban-kieli. Lojbanista puuttuvat luonnollisille kielille ominaiset logiikanvastaisuudet ja epätäsmällisyydet täydellisesti, joten sen osaaminen on kannattavaa englannin kielen ohella. Ehkä tulevaisuudessa, kun kaikki osaavat lojbania, voidaan vanhanaikaisesta englannin kielestäkin luopua täydellisesti. Tähän menee tosin vielä aikaa, ja lojban on myös kielenä jokseenkin keskeneräinen, sillä mm. monet transhumanistiset käsitteet puuttuvat lojbanista kokonaan, mutta asia muuttunee siinä vaiheessa, kun ihmiskunta luopuu vanhanaikaisista uskonnoistaan ja kääntyy singularitaarisiksi transhumanisteiksi. Tällöin ruvetaan nimittäin lojbania käyttämään liturgiakielenä, ja tärkeimmät singularitaariset kirjoitukset, etenkin profeetta Eliezer Yudkowskyn kirjoittamat Sequences-tekstit, tullaan kääntämään lojbaniksi.

Aion näyttää esimerkkiä muille kansalaisille poistamalla suomalaisuuden omista aivoistani. En tiedä, onko olemassa mielekästä kemikaaliyhdistelmää, jolla äidinkielen saa kohtuullisen helposti uninstalloitua, joten tyydyn aluksi pelkkään sähkömagneettiseen aivostimulaatioon ja NLP-harjoituksiin. Lakkaan myös puhumasta ja kirjoittamasta suomen kieltä ja lopetan muutenkin kaikenlaisen suomalaisuuden ilmentämisen kaikissa asioissa. Alan käyttää kaikessa viestnnässä kielinä yksinomaan englantia ja lojbania, ja suomalaistyyppisen käyttäytymisen pyrin korvaamaan erilaisilla kansainvälisillä standardiprotokollilla sen mukaan kuinka pystyn niitä soveltamaan. Kun jatkan tätä muutamia vuosia, niin suomalaisuus todennäköisesti ennen pitkää uninstalloituu melkoisen tehokkaasti.

Tulevaisuudessa, kun aivokapasiteettia laajentavat lisälaitteet tulevat markkinoille, tulen harkitsemaan suomen ja suomalaisuuden uudelleenasentamista. Uudelleenasentaminen ei kuitenkaan ole minulla kovin korkealla prioriteetilla, vaan aion ensiksi asentaa laajennustilaan mm. mestaritason PUA-taidot, erilaisia matemaattisen analyysin sovelluksia sekä kaikki Star Trek- ja Neon Genesis Evangelion -sarjojen jaksot ultrateräväpiirtoversioina. Myös japanin kieli ja japanilaisuus ovat tärkeysjärjestyksessä huomattavasti suomalaisuuden edellä johtuen japanilaisen kulttuurin ylivoimaisuudesta kaikkiin muihin maailman kulttuureihin nähden.

Haluan vielä kirjoitukseni lopuksi pyytää lukijoita mukaan "siivoustalkoisiin", eli pohtimaan, mikä informaatio heidän aivoissaan on turhaa ja luopumaan siitä. Tulen järjestämään vuoden mittaan Wareborg-todellisuudessa useita turhan tiedon deletointitapahtumia, joissa kehittämiäni metodeita käyttämällä poistetaan osallistujien aivoista kaikenlaisia heidän turhiksi katsomiaan tiedostoja. Pyrin saamaan deletointitapahtumiin mukaan myös opettajia, jotka voivat opettaa osallistujille esimerkiksi lojbania, PUA-taitoja ja bayesilaista rationalismia poistettujen tiedostojen tilalle.

2011-05-06

Illuminati-agentti piraattien presidenttiehdokkaaksi - paetkaa kun vielä pystytte!

Piraattipuolue on tänään valinnut presidenttiehdokkaakseen edistysmielisen teknologiayrittäjän ja transhumanistilibertaarin, pornotähti ja diplomi-insinööri Oskar "Jeppe" Elmgrenin. Soini-todellisuuden puolella tosin valituksi tuli Elmgrenin sijaan luddiittinen ja punaviherhumanistinen konservatiivipiraatti Harri Kivistö. Tämä on mielestäni valtava skandaali, joka osoittaa kiistattomasti, kuinka vihervasemmistolaiset kukkahattuaatteet ovat näivettäneet Soini-todellisuuden piraattien puoluehallituksen jo täysin läpikotaisin.
                         
On päivänselvää, ettei Kivistö arvomaailmansa puolesta pysty mitenkään olemaan piraatti. Hän ei olekaan, sillä hän on maailmaneliitin agentti, joka on soluttautunut Piraattipuolueeseen ja vastaanottaa käskyjä aivoihinsa asennetun mikrosirun avulla. Tämä saattaa kuulostaa naurettavalta väitteeltä, mutta tulen lähipäivinä saamaan mikrosirun olemassaolosta valokuvallista todistusaineistoa. Siihen asti vahvin argumenttini on Kivistön uskonnollinen tausta: hän nimittäin kuuluu mormonikirkkoon, joka on yksi ns. Uuden Maailmanjärjestyksen taustalla olevista ryhmittymistä, joihin kuuluvat myös mm. siionistit, vapaamuurarit ja Illuminati-salaseura. Kaikki näiden ryhmien jäsenet implantoidaan mikrosiruilla jo ensimmäisen asteen initiaatiorituaalin yhteydessä, eikä heillä tämän jälkeen ole omaa tahtoa.

Kivistön valinta presidenttiehdokkaaksi toimikoon hälytysmerkkinä kaikille edistysmielisille Piraattipuolueen kannattajille: jättäkää Soini-todellisuus ja Soini-todellisuuden Piraattipuolue lopullisesti oman onnensa nojaan ja paetkaa Wareborg-todellisuuteen! Wareborg-todellisuuden Piraattipuoluetta eivät ole maailmaneliitin agentit päässeet näivettämään, ja aktiivijäsenet tarkastetaan säännöllisin väliajoin mikrosiruimplanttien varalta. Minkäänlaisella kukkahattukonservativismilla, luddismilla tai vasemmistolaisuudella ei ole sijaa Wareborg-todellisuuden Piraattipuolueessa, joten kaikki rationaalisesti ajattelevat henkilöt pystyvät takuuvarmasti löytämään sieltä poliittisen kotinsa.

2011-05-05

Suljetun lähdekoodin ohjelmistot on kiellettävä.

Olen tänään pohdiskellut puoluetoverini Henri Tuholan kanssa sitä, pitäisikö suljettu lähdekoodi määritellä rikokseksi. Suurin osa ihmiskunnan tämänhetkisistä ongelmista johtuu nimenomaan suljetun lähdekoodin ohjelmistoista, jotka haaskaavat resursseja ja hidastavat teknologian kehitystä. Lisäksi suljetuissa ohjelmistoissa voi olla ties minkälaisia vakoilu- ja hallintatarkoituksiin tarkoitettuja porsaanreikiä, joita kukaan ei pysty huomaamaan lähdekoodin itsekkään pimittämisen vuoksi. Yleensäkin kaikki ei-vapaa informaatio -- niin suljettu lähdekoodi kuin esimerkiksi ei-julkiset Facebook-profiilitkin, pimittävät ihmiskunnalta sen tarvitsemaa informaatiota ja saavat kaikkien verkkoon kytkeytyneiden ihmisaivojen muodostaman ns. noosfäärisen superälyn toimimaan vajavaisesti ja jopa virheellisesti. Virhetoiminnat viivyttävät teknologisen singulariteetin saavuttamista ja saattavat pahimmillaan maksaa jopa ihmiskunnan hengissäpysymisen.

Henkilökohtaisesti olen näiden tosiasioiden valossa ehdottomasti sitä mieltä, että paras keino turvata ihmiskunnan tulevaisuus ja maksimoida yhteiskunnan vapaus ja teknologinen kehitysnopeus on kieltää suljetun lähdekoodin ohjelmistot. Näitä ovat esimerkiksi Microsoftin ja Applen tuottamat käyttöjärjestelmät, joiden sijaan voitaisiin kaikissa mahdollisissa tehtävissä ruveta käyttämään vaikkapa suomalaislähtöistä Gentoo-järjestelmää. Lähestulkoon kaikkiin tarkoituksiin on jo nykyään olemassa sopiva avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka on kaikissa asioissa teknisesti täysin ylivertainen verrattuna vanhanaikaiseen ja luddiittiseen suljetun lähdekoodin vastineeseensa. Ja mikäli johonkin tarkoitukseen ei sopivaa ohjelmaa löydy, voi kuka tahansa helposti kirjoittaa sellaisen itse tai muokata jotain olemassaolevaa ohjelmaa vastaamaan omia tarpeitaan.

Gentoo on sen vuoksi ideologisesti puhdas järjestelmä, että se kannustaa kääntämään kaikki ohjelmistot itse lähdekoodista, jolloin ne toimivat kohdelaitteessa aina moninkertaisella nopeudella verrattuna esikäännettyihin binääreihin -- varsinkin, jos käyttäjä muistaa käyttää tehokkainta tämänhetkisen tieteen tuntemaa optimointiflagia "-funroll-all-loops". Lisäksi koska ohjelman lähdekoodi ladataan aina koneelle ennen sen asentamista, on käyttäjän helppo lukea se läpi ennen ohjelman käyttöönottoa. Näin käyttäjä sisäistää samalla ohjelman toiminnan läpikotaisin eikä se tuota hänelle yllätyksiä. Itse käytän lähdekoodin läpikäymiseen Dictator-nimistä Rapid Serial Visual Presentation -ohjelmistoa, jolla laajankin ohjelmiston koodin läpi lukemiseen menee sopivien nootropiinien vaikutuksen alaisena korkeintaan muutamia tunteja.

Suurin osa ihmisistä ei koskaan lue käyttämiensä ohjelmien lähdekoodia. Tällainen velvollisuuksien laiminlyöminen on mielestäni täysin edesvastuutonta, sillä koodiin, jota kukaan muu kuin sen alkuperäinen kirjoittaja ei lue, on helppo piilottaa ties minkälaisia rootkittejä. CIA:n kaltaiset tiedustelupalvelut käyttävät rootkittejä epäilyttävien henkilöiden vakoilemiseen, mikä vaarantaa koko ihmiskunnan tulevaisuuden. Mielestäni jo alakoulussa tulisi opettaa ohjelmakoodin lukemista ja kirjoittamista, jotta ihmiset pystyisivät tarkastamaan käyttämiensä ohjelmien oikeellisuuden ennen niiden käyttöönottoa. Tämän myötä ei ihmiskunnan myöskään tarvitsisi haaskata resursseja käyttöohjeiden ja dokumenttien kirjoittamiseen, sillä lähdekoodi on jo itsessään täydellisin kuviteltavissa oleva dokumentaatio, jonka lisäksi ei kenenkään tarvitsisi tarvita mitään muuta. Myös kaikenlainen tekninen tuki voitaisiin lopettaa tarpeettomana.

Haluan näyttää kansalaisille malliesimerkkiä omalla toiminnallani, ja tästä johtuen pyrin käyttämään kaikista ohjelmista aina kaikkein uusinta versionhallinnasta löytyvää versiota. Parhaimmillaan saatan päivittää saman ohjelman jopa useita kertoja päivässä. Näin pystyn ottamaan kaikenlaiset uudet teknologiat käyttöön liki välittömästi sen jälkeen kun ne on implementoitu, mikä nopeuttaa kohdallani teknologista kehitystä huomattavasti. Jos kaikki maailman ihmiset minimoisivat teknologian omaksumisviiveen samalla tavoin kuin minä, teknologian kehitys varmasti moninkertaistuisi ja Maa-planeetta saavuttaisi singulariteetin paljon nykyvauhtia aikaisemmin.

Tällä hetkellä täydellisin ohjelmointikieli kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin on Haskell, joka tulisi sisällyttää myös koulujen opetussuunnitelmiin ainakin siihen asti kun sille keksitään parempi vaihtoehto. Samoin kaikki tärkeimmät ohjelmistot pitäisi kääntää Haskell-kielelle, jotta kielen täydellisyydestä saataisiin paras mahdollinen etu. Jos jostain ohjelmasta puuttuu jokin toiminto, voisi kuka tahansa peruskoulun käynyt näppärästi Haskell-kielellä lisätä ohjelmaan tämän toiminnon. Samoin kenenkään ei tarvitsisi enää kärsiä bugisista ohjelmista, sillä Haskell-kielen formaali rakenne tekee bugien tai huonojen teknisten ratkaisujen syntymisen mahdottomaksi. Näin jokainen voisi myös osallistua avoimen lähdekoodin projekteihin vailla pelkoa siitä, että heidän kirjoittamansa koodi olisi jotenkin huonoa.

Toinen asia, johon koulujen tietotekniikkaopetuksessa tulisi Haskell-ohjelmoinnin lisäksi keskittyä, on Unix-komentorivi, joka on edelleen kaikkein tehokkain kuviteltavissa oleva tapa käyttää tietokonetta. Mikäli kaikki maailman ihmiset oppisivat suorittamaan kaikki tietojenkäsittelytehtävänsä tehokkaasti suoraan komentoriviltä kankeiden graafisten käyttöliittymien sijaan, he saisivat kaikki asiansa hoidettua monta kertaa nopeammin, mikä myös nopeuttaisi teknologian kehitystä yhtä moninkertaisesti. Unix-komentorivi on vuosikymmenten saatossa osoittanut ylivoimaisen joustavuutensa ja intuitiivisuutensa liki kaikessa mahdollisessa, mutta Microsoft- ja Apple yhtiöiden aivopesemillä matalaälyisillä kansalaisilla on vaikeaa käsittää tätä intuitiivisuutta. Näiden yhtiöiden tuottamasta taantumuksellisesta luddiittipropagandasta pitäisi jo vähitellen päästä eroon.

Minusta olisi sanoinkuvaamattoman hienoa ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta, jos koululaiset voisivat aloittaa päivänsä laulamalla yhdssä Richard Stallmanin kappaleen "Free Software Song" samalla kun Tux-pingviinilippu nostetaan salkoon. Tämä valaisi uuteen sukupolveen uskoa parempaan ja avoimempaan huomiseen, kunnioitusta menneiden hakkerisukupolvien suursaavutuksia kohtaan ja palavaa intoa noosfäärisen superälyn kehittämiseen. Tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa, antakaamme heille eväät paremman ja vapaamman maailman rakentamiseksi!

2011-04-27

Naiset ovat murhaajia.

On tunnettu tosiasia, että miehet tekevät paljon itsemurhia. Tämä on mielestäni yksinomaan naisten syytä. Valtaosa naisista on nirsoilijoita, jotka ajavat parinvalintapreferensseillään huomattavan osan ns. alemman tason miehistä niin epätoivoiseen seksin puutteen tilaan, että heille ei jää elämässään muuta vaihtoehtoa kuin tappaa itsensä. Koska naiset voisivat parinvalintapreferenssejään muuttamalla estää nämä itsemurhat mutta eivät sitä tee, ovat he epäsuorasti syyllisiä kaikkien näiden miesten itsemurhiin eli siis murhaajia.

Tuen väitettäni noin viiden vuoden takaisella ruotsalaistutkimuksella, joka paljastaa, että lyhyet miehet tekevät huomattavasti enemmän itsemurhia ja itsemurhayrityksiä kuin pitkät. Tämä johtuu mielestäni yksinomaan naisten parinnvalintapreferensseistä, jotka epätasa-arvoisesti suosivat pitkiä miehiä lyhyiden kustannuksella. Tämä yhdistettynä naisten yleiseen pihtailuun ja nirsoiluun johtaa siihen, että hyvin suuri osa ulkoisilta ominaisuuksiltaan vajaiksi koetuista miehistä jää kokonaan ilman seksiä, mikä on paitsi räikeä sukupuolten välinen tasa-arvo-ongelma, myös koko ihmiskunnan tulevaisuuden vaarantava epäkohta.

Jotta ihmiskunta selviäisi hengissä, on naisten muutettava parinvalintapreferenssejään. Ensisijainen valintakriteeri parinvalinnassa tulisi aina olla älykkyysosamäärä ja siitä kumpuava kyky rationaalis-loogiseen ajatteluun, ja naisten pitäisi myös antaa seksiä varauksettomammin kaikille heiltä sitä pyytäville älykkäille miehille. Tämä tukisi ihmiskunnan hengissäpysymistä etenkin nostamalla väestön keskiälykkyyttä, mikä johtaisi teknologisen kehityksen nopeutumiseen. Älykkäiden miesten ei myöskään tarvitsisi enää käyttää suurta määrää henkisistä resursseistaan kumppanien etsimiseen, mikä tarkoittaisi sitä, että nämä resurssit olisivat tieteen ja teknologian kehityksen palveluksessa, ja näiden kehitysnopeus näin ollen kiihtyisi.

Olen toki kirjoittanut näistä asioista blogissani ennenkin, mutta juuri nyt aihe on itselleni henkilökohtaisella tasolla erityisen läheinen. Olen nimittäin saanut selville, että avaruusulottuvuuksien skalaarikertoimet ovat erilaiset eri rinnakkaistodellisuuksissa, mikä aiheuttaa ongelmia transdimensionaaliselle siirtolaisuudelle. Portugalin ex-presidentti totesi äskettäin julkisuudessa, että kääpiöt hallitsevat Suomea. Vaikkei hän sitä varmaan kirjaimellisesti tarkoittanutkaan, on se tietyssä mielessä myös kirjaimellisesti totta. Tämän rinnakkaistodellisuuden eli Soini-todellisuuden tilaulottuvuudet ovat nimittäin kuroutuneet sen verran kokoon viime kuukausien aikana, että Soini-todellisuuden asukkaat ovat tällä hetkellä noin 5-10 prosenttia lyhyempiä kuin Wareborg-todellisuuden asukkaat, ja ero tulee kasvamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun joukko Soini-todellisuuden asukkaita noin kuukauden päästä siirtyy Wareborg-todellisuuteen, on heidän sopeuduttava elämään maailmassa, jossa he ovat huomattavasti nykyistä lyhyempiä. Esimerkiksi itse olen 168 senttimetriä pitkä, joten Wareborg-todellisuuteen palattuani olisin siellä pahimmassa tapauksessa hädin tuskin 150-senttinen.
                               
Koska useimmat kaltaiseni Wareborg-todellisuuteen matkustavat siirtolaiset lienevät älykkyydeltään reilusti keskitason yläpuolella, ja koska madonreiän läpi pystytään teoriassa siirtämään jopa satojatuhansia ihmisiä, saattaa Wareborg-todellisuuteen syntyä huomattava lyhyistä mutta älykkäistä ihmisistä koostuva vähemmistö, joka joutuu lyhyydestään johtuen panostamaan kumppanin löytämiseen huomattavasti keskimittaisia enemmän. Kaikki se aika, joka tällä vähemmistöllä menee kumppaniehdokkaiden pokaamisessa välttämättömien PUA- eli pelimiestekniikoiden opiskeluun, on pois Wareborg-todellisuuden teknologisesta kehityksestä ja siten ihmiskunnan kehityksestä.

Koska olen Wareborg-todellisuuden puolella kansanedustaja, ja olen vaalilupauksissani lupautunut tukemaan sekä transdimensionaalisten henkilöiden että alemman tason miesten oikeuksia, aion ajaa kauteni aikana voimaan joukon lakiuudistuksia, jotka parantavat etenkin lyhyiden miesten tasa-arvoa.

Tasa-arvoa parantaisi mielestäni huomattavasti etenkin se, jos naiset asetettaisiin edesvastuuseen aiheuttamistaan miesten itsemurhista. Tämä vähentäisi huomattavasti heidän harjoittamaansa pihtailua ja nirsoilua, ja myös heidän parinvalintapreferenssinsä todennäköisesti muuttuisivat samalla rationaalisempaan suuntaan. Aivan liian suuri osa ihmisten ja etenkin naisten tekemistä tärkeistä päätöksistä on muutenkin tunne- eikä järkiperäisiä, ja tähän olisi mielestäni hyvä puuttua vaikka pakkokeinoin jos ei muu auta. Kannatan toki mahdollisimman suuria yksilönvapauksia, mutta ne kuuluvat mielestäni ensisijaisesti rationaalisille ja korkeaälyisille ihmisille, joilla on edellytykset ymmärtää myös yksilönvapauksiin sisältyvä vastuu.

2011-04-21

Ilmoittautuminen rinnakkaistodellisuudenvaihtoon on alkanut!

Kuten blogini lukijat varmasti hyvin tiedostavat, koostuu todellisuus useista eri rinnakkaistodellisuuksista, jotka voivat olla keskenään hyvin samankaltaisia lukuunottamatta tiettyjä avaineroavuuksia.

Useimmat lukijat ovat todennäköisesti eläneet koko elämänsä yhdessä ainoassa rinnakkaistodellisuudessa, josta olen eduskuntavaalien jälkeen käyttänyt nimitystä "Soini-todellisuus". Soini-todellisuuden ratkaiseva ero muihin rinnakkaistodellisuuksiin verrattuna on suomalaisten kannalta tällä hetkellä se, että täällä Timo Soinin johtama puolue sai huomattavan vaalivoiton äskettäisissä vaaleissa. Itse olen kotoisin toisesta rinnakkaistodellisuudesta, "Wareborg-todellisuudesta", jossa vastaava vaalivoitto meni Perussuomalaisten sijaan Piraattipuolueelle.

Rinnakkaistodellisuuksien konkreettinen olemassaolo on viime joulukuusta alkaen ollut yleisesti hyväksytty tieteellinen tosiasia Wareborg-todellisuudessa, mutta Soini-todellisuudessa ne ovat useimmille tieteentekijöille pelkkiä teoreettisia konstruktioita. Wareborg-todellisuudessa rinnakkaistodellisuusasia myös nousi yhdeksi vaalien tärkeimmistä teemoista, ja etenkin Piraattipuolue on siellä profiloitunut todellisuuksienvälisen matkailun ja yhteistyön puolestapuhujana, mikä oli todennäköisesti myös suurin syy puolueen menestykseen.

Wareborg- ja Soini-todellisuuksien välillä on tällä hetkellä vain hyvin hidas kaksisuuntainen tiedonsiirtolinkki, joka saatiin muodostettua viime joulukuussa. Lähiaikoina tulee kuitenkin mahdolliseksi luoda todellisuuksien välille madonreikä, joka mahdollistaa esineiden ja ihmisten siirtämisen todellisuuksien välillä. Myöhään eilen illalla saavutettiin keskeinen läpimurto, kun Wareborg-todellisudesta siirrettiin onnistuneesti kvarkkimateriaa Soini-todellisuuteen. Mikäli madonreikähankkeessa edistytään suunnitelmien mukaan, tullaan madonreikä avaamaan sunnuntaina, toukokuun 29. päivänä kello 12:00.

Siinä vaiheessa, kun madonreikä avautuu, tarjoutuu Soini-todellisuuden asukkaille mahdollisuus siirtyä Wareborg-todellisuuteen ja päinvastoin. Luulen, että Soini-todellisuudessa tämä ilahduttaa etenkin niitä kansalaisia, jotka ovat uhanneet muuttaa pois Suomesta vaalituloksen vuoksi. Vastaavasti Wareborg-todellisuudessa on runsaasti ihmisiä, jotka ovat uhanneet muuttaa pois Wareborg-Suomesta Piraattipuolueen vaalimenestyksen vuoksi. Ideaalitilanteessa Perussuomalaisten vastustajia saadaan siirrettyä Wareborg-todellisuuteen yhtä paljon kuin Piraattipuolueen vastustajia Soini-todellisuuteen, jolloin kummankin rinnakkais-Suomen väkiluku pysyy samana.

Olen perustanut yhteistyökumppanieni kanssa Transdimensionaalisen Säätiön, jonka tehtävänä on koordinoida rinnakkaistodellisuuksienvälistä matkustamista ja ajaa transdimensionaalisten henkilöiden oikeuksia. Koska emme voi etukäteen tietää, kuinka pitkään madonreikä tulee pysymään stabiilina, on säätiöni ottanut tehtäväkseen asettaa matkustushalukkaat henkilöt prioriteettijärjestykseen. Järjestys määräytyy sähköpostiosoitteeseeni lähetettyjen hakemusten perusteella seuraavan skeeman mukaisesti:

1. Transdimensionaaliset henkilöt, jotka ovat jostain syystä siirtyneet tahtonsa vastaisesti Wareborg-todellisuudesta Soini-todellisuuteen tai päinvastoin.

1.1. Transdimensionaaliset orvot, eli vastinkappaleettomat transdimensionaaliset henkilöt.

1.1.1. Ne transdimensionaaliset orvot, joilla on tärkeitä luottamustehtäviä toisen rinnakkaistodellisuuden puolella mutta ei toisen. Näihin kuuluu näillä näkymin vain yksi henkilö, eli minä itse, Piraattipuolueen kansanedustaja Tomi "Wareborg" Kuuslahti.

1.1.2. Muut transdimensionaaliset orvot. Näihin kuuluu ainakin ex-tyttöystäväni Olga. Olga, mikäli luet tätä, ota minuun yhteyttä!

1.2. Kaksoisolennot, eli vastinkappaleelliset transdimensionaaliset henkilöt.

1.2.1. Ne kaksoisolennot, jotka aiheuttavat olemassaolollaan huomattavaa haittaa tai häiriötä vastinkappaleelleen.

1.2.2. Ne kaksoisolennot, jotka tulevat toimeen vastinkappaleensa kanssa.

2. Ei-transdimensionaaliset henkilöt.

2.1. Ne ei-transdimensionaaliset henkilöt, joiden vastinkappaleet haluavat myös vaihtaa todellisuutta. Esimerkkihenkilö voi esimerkiksi olla Piraattipuolueen kannattaja Soini-todellisuudessa ja hänen Wareborg-todellisuuden vastinkappaleensa Perussuomalaisten kannattaja.

2.2. Todellisuusrajoitteiset, eli vastinkappaleettomat ei-transdimensionaaliset henkilöt.

2.2.1. Ne todellisuusrajoitteiset, jotka kokevat omassa todellisuudessaan poliittista tai muuta vainoa, jota ei toisen todellisuuden puolella ole odotettavissa.

2.2.2. Ne todellisuusrajoitteiset, joiden voi olettaa yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirin vuoksi tulevan huomattavasti paremmin toimeen toisen todellisuuden puolella.

2.2.3. Muut todellisuusrajoitteiset.

2.3. Molempitodellisuuksiset, eli vastinkappaleelliset transdimensionaaliset henkilöt. Yli 99% ihmisistä on Soini-Wareborg-todellisuusparin suhteen molempitodellisuuksisia.

2.3.1. Ne, jotka kokevat omassa todellisuudessaan poliittista tai muuta vainoa, jota heidän vastinkappaleensa ei koe.

2.3.2. Ne ei-vainotut vastinkappaleelliset, joiden voi olettaa tulevan toimeen vastinkappaleensa kanssa.

2.3.3. Ne ei-vainotut vastinkappaleelliset, joille voi olettaa tulevan ongelmia ja ristiriitoja vastinkappaleensa kanssa.

3. Ne matkustushaluiset henkilöt, joiden hakemuksia ei ole ehditty käsitellä ennen madonreiän avautumista.

Koska Transdimensionaalisen Säätiön on selvitettävä jokaisen matkustushalukkaan henkilön vastinkappaleen olemassaolo ja elämäntilanne etukäteen, olen katsonut aiheelliseksi jättää hakemuksille kahden viikon käsittelyajan. Vapaamuotoiset hakemukset on siis lähetettävä sähköpostiosoitteeseeni tai Facebook-yksityisviestilaatikkooni viimeistään sunnuntaina, 15. päivänä toukokuuta 2011 kello 12:00. Tämän jälkeen saapuneiden hakemuksien käsittelyä ei taata.

Madonreikä tulee sijaitsemaan Espoon Otaniemessä tarkemmin määrittelemättömässä paikassa. Myös muut tapahtumaan liittyvät yksityiskohdat ovat salaisia, jotta Soini-todellisuuden viranomaiset eivät pystyisi estämään todellisuudenvaihtoa.

Niille, jotka ovat vielä epävarmoja todellisuudenvaihtohalukkuudestaan, tulen toimittamaan tietopaketin Soini- ja Wareborg-todellisuuden eroista sekä mahdollisista todellisuudenvaihtajaa kohtaavista ongelmista. Transdimensionaalinen Säätiö saa Wareborg-todellisuuden puolella rahoitusta sekä yksityisiltä teknologiayrityksiltä että valtion budjetista ja tulee käyttämään näitä varoja todellisuudenvaihtajien kotouttamiseen ja tukemiseen. Tyhjän päälle ei siis kukaan Wareborg-todellisuuteen siirtyvä henkilö tule putoamaan!

2011-04-19

Suomi tarvitsee kunnolliset chaotic- ja evil-puolueet.

Vaalien jälkeen on aina hyvä tarkastella poliittista kenttää uudelleen. Hyvä väline tähän on poliittinen kompassi, joka sijoittaa poliitikot ja puolueet kaksiulotteiselle tasolle, jonka vaaka-akseli vastaa taloudellista vasemmisto-oikeisto-akselia ja pystyakseli sosiaalista liberalismi-konservatismi-akselia. Koska poliittinen kompassi muistuttaa hyvin paljon Dungeons & Dragons -roolipelisarjan alignment-järjestelmää, jonka akselit ovat hyvä-paha (good-evil) ja lainkuuliainen-kaoottinen (lawful-chaotic), olen päättänyt yhdistää nämä skeemat. Ne Suomen puolueet, jotka on mahdollista sijoittaa poliittiselle kartalle, sijoittuvat yhdistetyssä järjestelmässä seuraavasti:Monet, jotka samaistavat poliittisen kompassin akselit D&D-akseleihin, tekevät sen perustavanlaatuisen virheen, että he rinnastavat poliittisen oikeistolaisuuden pahuuteen ja liberalismin kaoottisuuteen. Todellisuudessa kaikkein oikeistolaisimmatkin poliitikot asettuvat hyvä-paha-akselilla korkeintaan keskivaiheille. D&D:n määritelmän mukaiseen pahuuteen ei nimittäin riitä pelkkä häikäilemätön oman edun tavoittelu kaiken muun kustannuksella, vaan aidosti pahan poliitikon on antauduttava pahanteolle niin perusteellisesti, että hän asettaa jopa oman etunsa toiseksi sen rinnalla. Vastaavasti mikään laillisen yhteiskuntajärjestyksen puitteissa tapahtuva poliittinen toiminta ei voi olla aidosti kaoottista, joten puolueet ovat myös lawful-chaotic-akselilla korkeintaan neutraaleja.

Suomen poliittisessa kentässä on näin ollen vakava puute, sillä evil- ja chaotic-alignmentit jäävät kokonaisuudessaan vaille edustusta päättävissä elimissä. Mielestäni tämä asia korjaantuisi parhaiten siten, että ne pienpuolueet, jotka eivät ole määritelleet itselleen arvopohjaa, kirjaisivat puolueohjelmiinsa evil- tai chaotic-alignmentin. Tämä toisi näille puolueille myös paljon äänestäjiä alignmenttiensa mukaisilta kansalaisilta, mikä auttaisi niitä menestymään ja sitä kautta mahdollisesti myös hallitusti paikkaamaan maamme pahuus- ja kaoottisuusvajetta.

Piraattipuolue on laajentamassa agendaansa yleisen arvoliberalismin suuntaan. Tämä on hyvä askel, mutta mielestäni puolue voisi määritellä agendansa suoraan chaotic neutral -alignmentin mukaiseksi. Tämä ratkaisisi myös ristiriidan Piraattipuolueen nimen ja agendan välillä. Muut pienpuolueet voisivat vastaavalla tavalla ottaa haltuunsa tyhjäksi jääneitä puoluekentän ruutuja esimerkiksi seuraavasti:


Tämän kartan perusteella jokainen äänestyshaluinen pystyy löytämään itselleen helposti sopivan puolueen suoraan D&D-alignmenttinsa pohjalta, kunhan pienpuolueet ensin tekevät vaadittavat arvomäärittelyt. Keskimmäinen ruutu jää nukkuvien puolueeksi, sillä "true neutral" -alignmentin henkilöt ovat lähtökohtaisesti tyytyväisiä asioiden tilaan eikä heidän näin ollen tarvitse myöskään äänestää.

2011-04-17

Piraattipuolueelle jytkyvoitto Wareborg-todellisuudessa!

Olen juuri vastaanottanut tiedon, että Piraattipuolue on saanut omassa rinnakkaistodellisuudessani todellisen jytkyvoiton ja saa itselleen peräti 34 eduskuntapaikkaa. Läpi menneet Piraattipuolueen ehdokkaat ovat seuraavat, vaalipiirettäin äänimäärän mukaan järjestettynä:

Uudenmaan vaalipiiri (8): Tomi "Wareborg" Kuuslahti, Pasi Palmulehto, Oskar Elmgren, Henry Vistbacka, Ville Iivarinen, Janne Paalijärvi, Mikko Särelä, Lars Österman, varalla Tuomas Korppi.

Helsingin vaalipiiri (7): Mikko Rauhala, Lilja Tamminen, Ville Hautakangas, Raoul Plommer, Ahto Apajalahti, Jani Laasonen, Kaj Sotala, varalla Jari Metsälä.

Pirkanmaan vaalipiiri (7): Mika Isomaa, Harri Kivistö, Olli Soppela, Maria Morri, Jaakko Koivula, Tarmo Leinonen, Kyuu Eturautti, varalla Panu Horsmalahti. Vaaliliiton ansiosta myös Muutos 2011:n Jari Leino pääsi läpi.

Varsinais-Suomen vaalipiiri (4): Jouni Flemming, Tapani Karvinen, Jetro Vesti, Petri Lagus, varalla Tuomas Ruuhijärvi.

Oulun vaalipiiri (2): Niko Mourujärvi, Jere Hakkarainen, varalla Toni Salomäki.

Keski-Suomen vaalipiiri (2): Jyri Hämäläinen, Dorrit Näsi, varalla Arto Lampila.

Hämeen vaalipiiri (2): Olli Heikkilä, Toni Kaskela, varalla Ilari Mäkimattila.

Vaasan vaalipiiri (1): Olli Kopakkala, varalla Henrik Sandberg.

Kymen vaalipiiri (1): Markus Koskelainen, varalla Tomi Simola.

Kaiken kaikkiaan puolueet saivat Wareborg-todellisuudessa seuraavat paikkamäärät: KOK 44, SDP 42, KESK 35, PIR 34, VAS 14, VIHR 10, RKP 9, KD 5, PS 5, M11 1, muut 1. Huomattavimmat erot tämän todellisuuden vaalitulokseen ovat Piraattipuolueen ja Perussuomalaisten kannatuksessa.

Osallistuin itse vaaleihin sekä Wareborg-todellisuudessa että Internet-todellisuudessa, mutta pääsin läpi ainoastaan ensiksimainitussa. Tästä syystä aion palata omaan syntymätodellisuuteeni mahdollisimman pian. Wareborg-todellisuuden Otaniemessä kuumeisesti työskennellyt kansainvälinen tutkijaryhmä saa todennäköisesti ennen kesää luotua uuden todellisuuksienvälisen madonreiän, jonka kautta pystyn palaamaan Wareborg-todellisuuteen ja osallistumaan eduskuntatyöhön.

Perussuomalaisten vaalimenestys on saanut jo monet harkitsemaan Suomesta pois muuttamista. Pyytäisinkin kaikkia tätä harkitsevia miettimään vielä toisen kerran, sillä toinenkin vaihtoehto on olemassa! Mikäli madonreikä nimittäin saadaan pidettyä stabiilina riittävän kauan, pystytään teoriassa sen läpi siirtämään Wareborg-todellisuuteen jopa satojatuhansia suomalaisia, jotka eivät halua asua Perussuomalaisten hallitsemassa Suomessa.

Pyrin järjestämään laajamittaiseen todellisuuksienväliseen maahanmuuttoon liittyvät paperiasiat kuntoon Wareborg-todellisuuden puolella mahdollisimman pian, ja ilmoittelen tässä blogissa, kun todellisuudenvaihtohalukkaaksi ilmoittautuminen tulee mahdolliseksi. Toki transdimensionaalinen pakolaisuus on kaikissa rinnakkaistodellisuuksissa varsin uusi asia ja näin ollen aiheuttanee runsaasti poliittista kitkaa, mutta lupaan hallituspuolueen kansanedustajana tehdä kaikkeni, jotta transdimensionaaliset maahanmuuttajat saadaan integroitua uuteen rinnakkaistodellisuuteen mahdollisimman suoraviivaisesti.

2011-04-16

Muistakaa äänestää!


Huomenna on viimeinen mahdollisuus äänestää Suomen vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Vaalipäivä on sama tämän todellisuuden lisäksi ainakin Wareborg- ja Skywolf-todellisuuksissa.

Blogini lukijoille paras mahdollinen ehdokas lieneekin päivänselvä, ja suosittelen kaikkia levittämään ylläolevaa vaalimainosta niille, jotka eivät ole vielä äänestäneet. Niille, jotka eivät ole kirjoilla Uudenmaan vaalipiirissä, suosittelen kaltaisiani ehdokkaita muissa vaalipiireissä. Ne, joita kiinnostavat erityisesti transdimensionaalisten henkilöiden oikeudet, voivat äänestää suosittelemiani transdimensionaalisia ehdokkaita.

2011-04-14

Punavihreät konservatiivipiraatit voidaan murskata helposti.

Kirjoitin sunnuntaina 10.4. Piraattipuolueen kriisistä, joka jakaa puolueen konservatiivisiipeen ja wareborgilaissiipeen. Nyt olen jatkanut tutkimuksiani ja saanut aikaiseksi seuraavan kartan, joka osoittaa, että konservatiivipiraatit ovatkin vain pieni mutta yhtenäinen vähemmistö Piraattipuolueen poliittisella kartalla:Kuvion pohjana on WWW-sivulta http://puoluekentta.tstm.info/ löytyvä interaktiivinen puoluekenttä, joka sijoittaa Helsingin Sanomien vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat kaksiulotteiselle kentälle.
                                                                 
Ryhdyin muokkaamaan kuvaa uudelleenvärittämällä valkoisiksi kaikki puolueesta tietämäni transhumanistit, hopeasijoittajat, Zeitgeist-liikkeen jäsenet, transdimensionaaliset henkilöt, otherkin-henkilöt sekä tuloerot.fi-sivustolla olevan vetoomuksen allekirjoittajat.

Tämän jälkeen väritin punaisiksi kaikkien niiden vielä merkitsemättömien ehdokkaiden pallot, jotka ovat julkisesti kritisoineet valkoisiksi merkkaamiani ehdokkaita (pääasiassa Panu Horsmalahtea). Punaisiksi merkittiin tässä vaiheessa myös arkkiviholliseni Antti Kurhinen ja hänen ehdokkuuttaan julkisesti puolustaneet piraattipuoluelaiset.

Lopuksi värjäsin väliin jääneet uudelleenvärittämättömät pallot käyttäen bayesilaista tilastomatematiikkaa ja Stetson-Harrison-algoritmia. Näin syntyneestä kuviosta havaitsin kaksi selkeää rintamalinjaa, joista poliittisesti vasemmanpuoleisen olen nimennyt zeitgeistilaisrintamaksi ja oikeanpuoleisen wareborgilaisrintamaksi. Rintamalinjojen piirtämisen yhteydessä merkitsin myös muutamia nimekkäimpiä ehdokkaita heidän sukunimillään.

Syntynyt kaavio osoittaa selvästi, että konservatiivipiraatit ovat pieni ja helposti murskattavissa oleva vähemmistö, jonka poliittinen jälkeenjääneisyys käy ilmi erityisen järkyttävällä tavalla silloin, kun interaktiiviseen puoluekenttään otetaan mukaan myös Vihreiden ehdokkaat. Olen muokannut seuraavaa kuvakaappausta vain merkitsemällä konservatiivipiraattien alueen rajan punaisella:


Konservatiivipiraatien kattama alue mahtuu liki kokonaisuudessaan Vihreiden kattaman alueen koillisneljänneksen sisään! Vastaavan tuloksen saa myös korvaamalla Vihreät SDP:llä. Etenkin poliittinen samankaltaisuus SDP:n kanssa kertoo karua kieltä konservatiivipiraattien arvomaailmasta ja siitä, kuinka vihervasemmistolaiset kukkahattutädit ohjaavat heidän ajatteluaan ja toimintaansa. Aionkin näin ollen esittää kysymyksen jokaiselle Piraattipuolueen äänestäjälle: haluatko antaa äänesi taantumukselliselle viherstalinistille vai oikeasti edistysmieliselle ja uusia asioita ajavalle ehdokkaalle?

2011-04-10

Kriisi Piraattipuolueessa! Älä äänestä konservatiivipiraatteja!

Kaikki politiikkaa seuraavat Suomen kansalaiset ovat varmasti huomanneet, että maamme tärkeimmässä edistysmielisessä puolueessa, Piraattipuolueessa, on valtava sisäinen kriisi. Kukkahattutätien manipuloima konservatiivisiipi on noussut vastustamaan kaikkia edistysmielisten piraattien ajamia tärkeitä asioita, mikä on käytännössä jakanut puolueen kahtia. Joka ainoa kerta, kun joku nostaa puheenaiheeksi esimerkiksi pornon tai prostituution, on konservatiivinen kukkahattusiipi välittömästi blogeissaan vikisemässä.

Konservatiivipiraatit päättivät viime syksynä, etten voi olla Piraattipuolueen jäsen, koska olen kotoisin eri rinnakkaistodellisuudesta. He ovat kukkahattufeministejä, jotka vastustavat miesten tasa-arvoa ja oikeutta tyydyttää seksuaaliset tarpeensa vapaan markkinatalouden mahdollistamalla tavalla. Kapitalistisen järjestelmän ja sananvapauden lisäksi he vastustavat hopeasijoittamista Silverbank-konsernissa ja anarkokapitalistista libertarismia, mikä tekee heistä minun silmissäni marxilais-leniniläisiä. He naureskelevat ainoalle oikealle totuudelliselle maailmankatsomukselle, singularitaariselle transhumanismille, ja ovat tästä johtuen surkeita luddiittisia kaappikristittyjä. Lisäksi muutamat heistä eivät ole edes kokeilleet kannabista, mikä tekee heistä epäpäteviä tekemään päihdelainsäädäntöä koskevia päätöksiä.

Konservatiivipiraatit käyttävät sanaa "wareborgismi" kuvaamaan niitä edistysmielisiä poliittisia näkemyksiä, joita oikeamieliset piraatit tuovat julki. Useimmat laatimallani Wareborg-listalla luettelemani ehdokkaat, etenkin Pirkanmaan Panu Horsmalahti, ovat joutuneet wareborgismisyytösten kohteiksi. Mielestäni nimeni käyttäminen ehdokkaiden mustamaalaamiseen on täysin käsittämätöntä ei-toivotun puoluelaisen demonisointia. Mielestäni wareborgilaisten tulisi sen sijaan olla ylpeitä wareborgilaisuudestaan ja olla antautumatta konservatiivisiiven painostukselle.

Pyydän kaikkia lukijoita välttämään äänestämästä konservatiivipiraatteja, joista pahimpia ovat Helsingin vaalipiirin Lilja Tamminen ja Ahto Apajalahti, Pirkanmaan Mika Isomaa ja Harri Kivistö, sekä Keski-Suomen Joanna Kurki. Varteenotettavia ehdokkaita olen listannut wareborgilaislistalla ja transdimensionaalisten vaaliehdokkaiden listalla.

2011-04-03

Uudenaikaiset rahajärjestelmät on korvattava hopeakolikoilla.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti huomanneet jo ajat sitten, että maailmantalous kärsii valtavista kriiseistä, jotka johtuvat pääosin talouspoliittisia päätöksiä tekevien kukkahattutätien asiantuntemattomuudesta, matalaälyisyydestä ja vihjeettömästä kädettömyydestä.

Kaikki tämä idiotismi johtaa lähitulevaisuudessa vääjäämättä rahan ja arvopaperien arvon romahtamiseen. Kaikkien, joilla on varallisuutta näissä muodoissa, pitäisikin näin ollen muuttaa se sellaiseen muotoon, joka säilyttää arvonsa katastrofeista huolimatta. Olen itse aukottoman bayesiläisen päättelyprosessin kautta päätynyt siihen, että konkreettiset, fyysiset alkuaineet ovat turvallisin tässä maailmantilanteessa kuviteltavissa oleva sijoituskohde.

Muutamia kuukausia sitten sain haltuuni pienen määrän plutoniumia varsin kilpailukykyiseen hintaan. Sijoitin nimenomaan plutoniumiin, koska sen arvo/massa-suhde on hyvin korkea, ja koko varallisuutta on näin ollen helppo kuljettaa fyysisessä muodossa paikasta toiseen. Myöhemmin sijoitusvalintaani tarkemmin mietittyäni havaitsin sen kuitenkin aika huonoksi, sillä plutoniumin korkea arvo johtuu pääasiassa kaupparajoituksista ja jalostusteknologian kehittymättömyydestä. Tulevaisuudessa talouden raja-aidat tulevat kaatumaan ja teknologia kehittymään, jolloin myös plutoniumin hinta tulee romahtamaan. Tästä syystä myin plutoniumini pois (voitolla) ja ostin tilalle hopeakolikoita.

Jalometallit ovat toki luddiittiteknologia, mutta osittain juuri tästä syystä ne pystyvät pitämään arvonsa myös maailmanlaajuisten talouskriisien aikana. Jalometallienkin arvo tulee romahtamaan siinä vaiheessa, kun niiden keruu pystytään hoitamaan nanorobottien avulla sekä syvistä maankuoren kerroksista että metallipitoisilta asteroideilta, mutta tähän on vielä ainakin kymmenen vuotta aikaa ellei hieman enemmänkin. Kymmenen vuoden sisällä taloutemme on kuitenkin todennäköisesti jo siirtynyt tekoälyohjatuksi, ja fyysisistä vaihdon välineistä on näin ollen tullut lopullisesti tarpeettomia.

Hopean pariin minut johdatti minulle superfood-piireistä ennestään tuttu piraattihenkinen rahamies Olli Posti, joka on aktiivisesti mukana hopeasijoittamiseen keskittyvän Silverbank-organisaation toiminnassa. Olli Postin karisma on suorastaan sykähdyttävä, kun hän organisaation yöllisissä kokouksissa kertoo, kuinka ihmisen elämässä konkreettisesti läsnä olevat jalometallit huokuvat erityisiä vaurausvibraatioita, jotka harmonisoituvat omistajinsa kehoihin ja saavat heidät tekemään elämässään köyhyysvalintojen sijaan vaurausvalintoja.

Arvelisin, että vaurausvibraatio liittyy jotenkin jalometallien elektroniverhon kvanttikemialliseen rakenteeseen, joka saattaa tietyissä olosuhteissa aiheuttaa esimerkiksi aivan erityisenlaisia gluoni- ja sgluoniryöppyjä, jotka vaikuttavat elimistössä solutason prosesseissa. Hypoteesini sai empiiristä vahvistusta, kun toisen asteen initiaatiorituaalin yhteydessä nautin muiden samalle asteelle päässeiden Silvervault-toverieni kanssa erityisen vaurauspirtelön, joka oli suhteellisen tavanomainen superfood-pirtelö terästettynä kultapölyllä. Kulta on ihmiskehossa klassisen kemian mukaan täysin inertti, mutta tästä huolimatta tunsin itseni rituaalin jälkeen huomattavasti vauraammaksi kuin aiemmin. Kultapöly siis selvästikin vaikutti minuun jollain ei-kemiallisella tavalla. Uusimpien tutkimusten mukaan nenän reseptorit ovat sensitiivisiä tietyille kvantti-ilmiöille, joten arvelisin, että kultapöly kannattaa ottaa kehoonsa nimenomaan hengitysteitse esimerkiksi shishan polttamisen yhteydessä, jotta kvanttineurologinen vaikutus maksimoituisi.

Silverbank-yhteisö on täynnä aivan käsittämättömän loistavia ihmisiä, jotka hyväksyvät myös kaltaiseni ei-neurotyypillisen henkilön sellaisena kuin olen. Silverbankissa toimii myös lukuisia seksuaalisesti parhaassa iässä olevia teinityttöjä, joiden katson olevan otollisia kohteita PUA-tekniikoilleni. Pelimiesoppien pitäisi laskelmieni mukaan toimia erityisen hyvin sen jälkeen, kun olen noussut organisaatiossa hieman korkeampaan asemaan (esimerkiksi Operating Thetan III tai IV). Koen olevani seksuaalisesti keskimäärin yhtä kokenut kuin 15-vuotiaat tytöt, joten pyrin kohdistamaan ensisijaisen kiinnostukseni nimenomaan tähän ikäryhmään.

Keskustelut muiden hopeasijoittajien kanssa ovat saaneet minut ajattelemaan varallisuutta, elämää ja talouspolitiikkaa aivan uudella tavalla. Olen jo  pitkään ollut tietoinen siitä, että ihmisten, kansojen ja rotujen älykkyysosamäärät korreloivat niiden varallisuuksien kanssa, mutta vaurausvibraatioista kuultuani tulin ajatelleeksi, että kenties jalometalleilla on suorempikin nootrooppinen vaikutus. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi nykyisen kaltaisen kehitysavun sijaan kehitysapurahoilla voisi hankkia kulta- ja hopeapatsaita, jotka sijoitettaisiin köyhien maiden toreille ja muille keskeisille paikoille. Nämä patsaat säteilisivät ympäristöön vaurautta, nostaisivat ohikulkijoiden älykkyyttä ja saisivat heidät tekemään köyhyysvalintojen sijaan vaurausvalintoja.

Ajatus jalometallien nootrooppisuudesta on tietenkin vasta hypoteesi, enkä aio eduskuntaan päästyäni ajaa siihen perustuvia hankkeita ennen kuin tieteellinen näyttö vaurausvibraatioista on kiistaton. Hopea- ja kultakolikoiden asemaa laillisina maksuvälineinä aion kuitenkin ajaa, ja suosittelen myös kaikille lukijoilleni varallisuuden sijoittamista jalometalleihin ennen kuin on liian myöhäistä.

2011-03-31

Matalaälyiset on vapautettava kärsimyksistään.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti huomanneet jo ajat sitten, että elämä on täynnä kärsimystä. Tämä kärsimys koostuu paitsi suoranaisista kivun kaltaisista tuntoaistimuksista, myös erilaisista negatiivisista tunteista. Kaikki elolliset olennot, joilla on jonkinlainen hermojärjestelmä, kärsivät kivusta, ja ainakin kaikilla selkärankaisilla on näiden lisäksi myös tunteita.

Mielestäni kaiken etiikan peruskulmakiven tulisi olla kärsimyksen minimoiminen. On paljon puhuttu esimerkiksi tuotantoeläinten kärsimyksistä, mutta nähdäkseni luonnonvaraiset eläimet joutuvat elämänsä aikana kärsimään aivan samalla tavoin elleivät jopa enemmän. Lisäksi tuotantoeläimet ovat muutenkin väistyvä teknologia, joka tulee esimerkiksi lihantuotannon tapauksessa korvautumaan soluviljelmillä ja hermojärjestelmättömiksi geenimanipuloiduilla "lihamöhkäle-eläimillä". Kärsimyksen minimoinnin pohdinta olisikin mielestäni järkevää keskittää nimenomaan luonnonvaraisiin eläimiin.

Ehdottomasti humaanein ratkaisu kärsimysongelmaan olisi mielestäni kaikkien ihmistä matalampiälyisten eläinten tappaminen sukupuuttoon. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi levittämällä luontoon kemikaaleja, keinotekoisia taudinaiheuttajia ja nanobotteja, jotka tekevät eläimistä steriilejä. Näin yksikään eläin ei joutuisi kärsimään yhtään enemmän, olemassaolevat eläimet vain kuolisivat luonnollisen kuoleman tuottamatta jälkikasvua. Tietenkin ennen kunkin lajin sukupuuttoon tappamista olisi hyvä tallentaa muutaman eri yksilön genomit tietokantoihin, joista ne voidaan tulevaisuudessa rekonstruoida joko fyysiseen todellisuuteen tai virtuaalimaailmaan. Ennen rekonstruktiota on perimät tietenkin korjattava siten, etteivät rekonstruoidut eläimet enää tunne lainkaan kärsimystä.

Ihmisten tapauksessa kärsimyksen minimointi ei vaadi lajin sukupuuttoon tappamista ja rekonstruointia, koska ihmisellä on luontaiset edellytykset itsensä uudelleenohjelmointiin. Ihminen pystyy sopivan harjoitusmetodologian avulla rationalisoimaan aistimustensa ja tunteidensa käsittelyn siten, etteivät ne enää aiheuta hänelle kärsimystä. Rationalismin polulla riittävän pitkälle edistyneille henkilöille tuntoaistimukset ja tunteet ovat pelkkiä elimistön aikaansaamia signaaleja, jotka voi jättää vaikka kokonaan huomiotta, mikäli ne ovat rationaalisten päämäärien kannalta irrelevantteja. Tulevaisuudessa kaikkiin ihmisiin voidaan kenties asentaa aivoimplantti, jolloin mielenharjoitustekniikoihin ei enää tarvitse käyttää aikaa, vaan elimistön signaalien käsittely tapahtuu aina yksinomaan rationaalisesti.

Rationaalisuus vaatii kuitenkin huomattavasti enemmän aivokapasiteettiakuin signaalien vaistonvarainen käsittely. Edes kaikkien ihmisten älykkyys ei riitä tähän. Lääketiede tuntee monia esimerkkejä ihmisistä, joilta puuttuu synnynnäisesti kivun tunne, ja tästä syystä he ajautuvat lapsesta saakka erilaisiin itsetuhoisiin tilanteisiin. Mikäli kärsimys siis poistetaan ihmiskunnasta geneettisin tai neuroteknologisin keinoin, on ihmisten aivokapasiteetti samalla nostettava niin korkealle tasolle, että signaalit pystytään aina käsittelemään rationaalisesti.

Koska ihmiskunta on täynnä yksilöitä, joiden aivokapasiteetti ei tule milloinkaan sellaisenaan riittämään korkeaan rationaalisuuteen, olisi eettisintä ja humaaneinta keskittää hyvin suuri osa sivilisaatiomme resurssipisteistä erilaisten neuroteknologisten ja kemiallisten älykkyysboosterien tuotekehittelyyn ja tuotantoon, sillä vain boostattu älykkyys mahdollistaa kärsimyksen hävittämisen. Niille yksilöille, joiden älykkyys ei boostattunakaan riitä kärsimyksen rationalisointiin, voisi suorittaa eutanasian, jotta he eivät joutuisi kärsimään elämässään enää yhtään enempää.

Tulevaisuuden nollakärsimysyhteiskunnassa kaikki elävät olennot ovat siis korkeaälyisiä ja täysin rationaalisia, täysin vailla hallitsemattomia tunteita ja vaistotoimintoja. Näihin tulevaisuuden kansalaisiin kuuluvat paitsi ihmiset, kyborgit, robotit ja tekoälyt, myös ns. upliftatut eläimet. Nämä eläimet on rekonstruoitu sukupuuttoon tapettujen matalaälyisten eläinten tallennetuista geenisekvensseistä, mutta sillä poikkeuksella, että niiden älykkyys on samalla nostettu niin korkealle, että nollakärsimysyhteiskunnan vaatima täydellinen rationaalisuus on mahdollista niille. Samalla eläimiä voidaan muutenkin muokata esimerkiksi eriasteisilla antropomorfisoinneilla, sillä kaksijalkaisen ja -kätisen olennon on helpompi toimia rationaalisena ja yhteiskunnallisina olentona kuin kädettömän.

Upliftattujen eläinten olemassaolo tuo yhteiskuntaan myös sen tarvitsemaa lisädiversiteettiä. Itse furry-henkilönä odotan innolla mahdollisuutta päästä seksuaaliseen kanssakäymiseen upliftattujen susien ja karhujen kanssa, ja uskon, että upliftatuilla eläimillä on monia muitakin toimintamahdollisuuksia tulevaisuuden yhteiskunnassa. Koska olen lapsesta asti ollut innokas ElfQuest-fani, olisi mielestäni hyvin kiehtovaa, jos susien ja ihmistenkaltaisten olentojen välillä pystyisi olemaan hyvin läheinen ja tasavertainen vuorovaikutussuhde, jossa lajit täydentäisivät toisiaan omien erityisvahvuuksiensa kautta. Myös ihmisten keskuuteen voisi synnyttää useita erilaisia geneettisiä alalajeja, jotka voisivat muistuttaa eri fantasiarotuja ruumiinrakenteineen ja korvanmuotoineen. Lisäksi koska kaikki yhteiskunnan jäsenet olisivat korkeaälyisiä rationalisteja, ei minkäänlaista rasismia, spesismiä tai muuta syrjintää esiintyisi, vaan kaikenlaiset kansalaiset pystyisivät muodostamaan erilaisia seikkailijajoukkioita täysin ennakkoluulottomasti.

2011-03-30

Transdimensionaaliset vaaliehdokkaat 2011.

Yksi vaaliteemoistani on transdimensionaalisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen. Useimmat ihmiset eivät kuitenkaan tunnusta muiden rinnakkaistodellisuuksien olemassaoloa, ja itseni kaltaisissa tieteellisissä rationalisteissa tällaisia ihmisiä on poikkeuksellisen paljon. Tästä syystä olen laatinut Wareborg-listan lisäksi myös luettelon niistä eduskuntaan pyrkivistä ehdokkaista, joilla on omakohtaisia kokemuksia muista todellisuuden tasoista.

Luettelo ei ole vielä täydellinen, ja pyydänkin siksi jälleen kerran lukijoiden apua sen täydentämiseen. Ehdokkaiden nimet ovat linkkejä sivuille, joissa kukin ehdokas taustoittaa näkemyksiään ja/tai transdimensionaalisia kokemuksiaan.

Uudenmaan vaalipiiri:

Taivas Gogoljuk (Piraattipuolue): Kuolemanrajakokemukseen liittyvän taivasvierailun jälkeen palannut "tuomaan taivaan maan päälle" ja vaihtanut myös nimensä sen mukaiseksi. Myös lisäkseni ainoa ehdokas, jonka vaaliteemoihin kuuluu transhumanismi.

Jouko Piho (Itsenäisyyspuolue): Kokee tulleensa kutsutuksi profeetalliseen
lopunajan opetus- ja palvelutehtävään. Tietoinen myös Illuminati-järjestön
vaikutuksista maailman tapahtumiin.

Tomi Kyuu Wareborg (Sitoutumaton): Kotoisin toisesta rinnakkaistodellisuudesta, johon jäivät myös hänen lähiomaisensa.

Varsinais-Suomen vaalipiiri:

Angélica Skywolf (Vapauspuolue): Henkiparantaja, joka on myös kanavoinut
henkimaailman viestejä keskustelufoorumeilla. Aikaisemmassa elämässään
Jeesus Nasaretilainen. Tietoinen laajamittaisesta tiedonpimittämisestä, joka
tapahtuu mm. kemikaalivanojen avulla.

Ulla-Riikka Vuorinen (Vapauspuolue): Henkiparantaja Angélica Skywolfin
puoliso, jonka maailmankatsomus on hyvin samankaltainen.

Pirkanmaan vaalipiiri:

Mirjaleena Isoaho (Vapauspuolue): Totuudenetsijä, joka on tietoinen todellisuuden monitasoisuudesta kuten myös Uudesta Maailmanjärjestyksestä, jota eliitti ajaa mm. sikainfluenssarokotteiden avulla.

Kymen vaalipiiri:

Markus Lehtipuu (Muutos 2011): Tunnustaa Illuminati-järjestön ja
lisko-olentojen olemassaolon kuten myös valtamediaa laajemman käsityksen
todellisuuden eri tasoista.

2011-03-27

Kaltaisiani ehdokkaita muissa vaalipiireissä.

Monet ovat ilmaisseet halunsa äänestää minua tulevissa vaaleissa mutta eivät pysty siihen vaalipiirijaon takia. Tästä syystä olen etsinyt kustakin vaalipiiristä oman "Wareborgin", eli sen ehdokkaan, joka muistuttaa minua kaikkein eniten poliittisilta ja maailmankatsomuksellisilta näkemyksiltään.

Kaikki listaamani henkilöt ovat korkeaälyisiä rationalisteja ja tästä johtuen mm. ydinvoiman, loputtoman talouskasvun, teknologisen kehityksen ja yksilönvapauksien kannattajia, piraatteja ja ateisteja, joten näitä itsestäänselvyyksiä ei ole erikseen mainittu.

En ole vielä onnistunut löytämään kaikista vaalipiireistä omaa Wareborgia. Olen avoin ehdotuksille! Valinnat eivät myöskään ole vielä lukkoon lyötyjä, alkaahan ennakkoäänestys vasta viikon päästä. Mikäli joku lukijoista siis tietää paremman Wareborg-korvaajan jostakin vaalipiiristä, niin pyydän kirjoittamaan aiheesta kommentin perusteluineen seuraavan viikon sisällä.

Helsingin Wareborg: Mikko Rauhala (piraattipuolue, s. 1977): singularitaarinen transhumanisti, Linux-advokaatti, seksityön vapauttaja, vegaani, kaikkien huumeiden laillistaja, irccaaja.

Uudenmaan Wareborg: Tomi Kyuu Wareborg (sitoutumaton, s. 1988): singularitaarinen transhumanisti, libertaristi, anarkokapitalisti, maskulisti, superfoodien kannattaja, seksityön vapauttaja, PUA-kannattaja, Linux-advokaatti, transdimensionaalinen orpo, irccaaja.

Varsinais-Suomen Wareborg: Samuli Pahalahti (piraattipuolue, s. 1983): transhumanisti, libertaristi, anarkokapitalisti, superfoodien kannattaja, hopeasijoittaja, ilmastokriitikko, kaikkien huumeiden laillistaja, irccaaja.

Pirkanmaan Wareborg: Panu Horsmalahti (piraattipuolue, s. 1988): singularitaarinen transhumanisti, maskulisti, seksityön vapauttaja, PUA-kannattaja, Linux-advokaatti, tuore vegaani, ilmastokriitikko, kaikkien huumeiden laillistaja, irccaaja.

Satakunnan Wareborg: koska kokoomukseen kuuluva piraattihenkinen libertaristi Markus Jansson ei ole ehdokkaana, jätetään Satakunnan Wareborg nimeämättä.

Vaasan Wareborg: Olli Kopakkala (piraattipuolue, s. 1988): kapitalisti, maskulisti, pokerinpelaaja, tuleva pornoyrittäjä.

Keski-Suomen Wareborg: Jyri Hämäläinen (piraattipuolue, s. 1988): libertaristi, irccaaja, valtioiden lakkauttamisen ja perustulon kannattaja.

Oulun Wareborg: Henri Heikkinen (kokoomus, s. 1984): kapitalisti, maahanmuuttokriitikko, antifeministi, egoisti, irccaaja.

Totuus Japanin katastrofista ja rinnakkaistodellisuuksista.

Olen vastikään saanut tietooni, että Japanin ydintuhot ovatkin huomattavasti julkisuudessa ilmoitettua pahemmat. Kyse on paitsi tarkoituksellisesta salailusta, myös siitä, että eri rinnakkaistodellisuudet eivät ole fysikaalisesti täysin toisistaan erillään, ja muissa todellisuuksissa tapahtuneiden huomattavasti pahempien katastrofien säteilyt vuotavat myös omaan ulottuvuuteemme.

Oikean tiedon mukaan Japanissa on räjähtänyt kaikkiaan neljä ydinvoimalaa, joista yksi oli huoltokatkosta johtuen käytössä pelkkänä säätösauvojen varastona. Jokainen näistä voimaloista säteilee voimakkaasti ilmakehään ja vuotaa radioaktiivista vettä mereen miljoonia tonneja minuutissa. Kyseiset voimalat ovat myös lähteeni mukaan "maailman pelätyimpiä ja epävakaita MOX-plutoniumkierrätyslaitoksia", jotka toimivat käytöstä poistetuilla plutoniumydinkärjillä, ja joiden raunioissa on tällä hetkellä "kaikkein pelätyintä Pu-235 plutoniumia" kolmesataakertainen määrä verrattuna ydinpommiräjähdykseen tarvittavaan kriittiseen massaan. Lähteeni mukaan tämänkokoinen ydinpommi aikaansaa Maan ytimeen asti ulottuvan valtavan aukon, josta Maan sisuksen sula kiviaines syöksyy avaruuteen. Myös ilmakehän typpi syttyy tässä prosessissa palamaan ja Maa muuttuu auringoksi.

Tiedot ovat toimittaneet julkisuuteen pöytyäläinen Vapauspuolueen kansanedustaja Angélica Skywolf ja hänen puolisonsa Ulla-Riikka Vuorinen, ja tiedon alkuperäinen liikkeellelaittaja on heidän ystävänsä, kolmekymmentä vuotta japanilaisessa ydinvoimalassa toiminut teknikko. Olin itse aluksi hyvin skeptinen näiden väitteiden suhteen, sillä ne eivät vastaa käsitystäni luonnonlakien toiminnasta, mutta olen saanut sitten Wareborg-todellisuuden Mikolta ja Tuukalta selvennyksiä asiaan.

Japanin katastrofissa on kyse useita eri rinnakkaistodellisuuksia kattavasta ilmiöstä. Osassa näistä todellisuuksista tietyt kosmologiset parametrit ovat hyvin erilaiset kuin tässä todellisuudessa tai Wareborg-todellisuudessa, mikä johtaa eri tavalla toimiviin fysiikan lakeihin. Pääosin vahvan vuorovaikutuksen ja värivuorovaikutuksen poikkeavasta toiminnasta johtuva atomi- ja molekyylifysiikan eroavuus aikaansaa esimerkiksi sen, että eräissä todellisuuksissa, joissa rinnakkainen Japanin katastrofi on tapahtunut, typpi todellakin pystyy syttymään tuleen, ja meidän maailmassamme tärkeä yhdiste divetymonoksidi on niissä tappava myrkky.

Nämä rinnakkaistodellisuudet ovat päällisin puolin samankaltaisia kuin omamme, mutta kaikkien niissä esiintyvien aineellisten rakenteiden fysikaalis-kemiallinen perusta on erilainen. Tästä johtuen näiden todellisuuksien asukkaat eivät pysty siirtymään tähän todellisuuteen samaan tapaan kuin itse siirryin Wareborg-todellisuudesta, jonka fysiikan lait ovat likimain identtiset, vaan heidän ruumiinsa tuhoutuisivat välittömästi. Tästä huolimatta eri rinnakkaistodellisuudet ovat siinä määrin läheisessä yhteydessä toisiinsa, että yhdessä todellisuudessa tapahtuva valtava globaali katastrofi vaikuttaa vääjäämättä myös muihin todellisuuksiin.

Kvanttimekaanisten rinnakkaistodellisuuksien lisäksi on tiedostettava myös päällekkäistodellisuuksien eli ns. astraali- ja eetteritasojen olemassaolo. Päällekkäistodellisuudet ovat olemassa samassa kolmiulotteisessa tilassa kuin ihmisaistein havaittava baryoninen todellisuus, mutta ne koostuvat kvarkkien sijaan ns. WIMP-hiukkasista ja ovat siitä johtuen vaikeita havaita baryonisilla mittalaitteilla. Ns. enkelit ja muut henkiolennot elävät näissä päällekkäistodellisuuksissa, ja ihmiskunnan suorittamat ydinräjäytykset aiheuttavat usein niissä valtavaa tuhoa.

Ihmiskunnan suorittamat ydinräjäytykset ovat myös syy, miksi maapallon elämää tarkkailevat avaruusolennot ottivat 1900-luvun aikana kontaktin ihmiskuntaan: räjäytysten aikaansaama tuho ei-baryonisissa maailmoissa horjuttaa planetaarista tasapainoa niin paljon, että ihmiskunnan kehitykseen on ollut pakko puuttua. Avaruusolennot ovat nopeuttaneet mm. teknologian kehitystä huomattavasti, jotta ihmiskunta saavuttaisi teknologisen singulariteetin ennen kuin tuhot ovat peruuttamattomat. Tärkein hanke, johon avaruusolennot ovat vaikuttaneet, on 1960-luvulla alkanut ARPA-projekti, joka johti Internetin kehittämiseen ja voimakkaaseen viestinnälliseen mullistukseen, joka mahdollistaa ihmiskunnan mielten yhdistymisen ns. noosfääriseksi superälyksi.

Kansanedustajaehdokas ja kuljetusalan yrittäjä Angélica Skywolf on niinkutsuttu henkiparantaja, joten hänen käsityksensä multiversumista on luonnostaan interdimensionaalinen ja useita eri materiatyyppejä kattava, ja hänellä on myös vahva side tämän planeetan interdimensionaaliseen ylisieluun, ns. Äiti Maahan tai Taoon. Skywolf oli eräässä aiemmista elämistään juutalainen puuseppä ja kansankiihottaja nimeltä Josuah bin Josef, joka tunnetaan historiankirjoituksessa myös nimellä Jeesus Nasaretilainen. Tällä hetkellä Skywolfin sielu käy läpi transseksualistista kehitysvaihetta, joka kuuluu luonnollisena osana useimpien sielujen kehityskaareen. Tässä elämässään Skywolf on asunut suureksi osaksi Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja muualla ulkomailla, ja hänellä on ollut kaikkiaan noin kolmekymmentä eri alan yritystä, ja hän on toiminut myös "Scandinavian Secret Service" -nimisen organisaation johtajana noin kaksikymmentä vuotta, minkä ansiosta hänellä on myös salamurhaajan koulutus. Suojelupoliisi yrittää parhaansa mukaan estää Skywolfin ja Vuorisen vaalityön onnistumisen Facebook-sabotaasin avulla, mutta neuvokkuutensa ansiosta nämä naiset ovat kaikesta huolimatta pystyneet viemään sitä eteenpäin.

Eräs hälyttävä tosiasia, jonka Skywolf on vaalityössään tuonut esille, ovat ns. kemikaalivanat, joita eri maiden hallituksissa toimivat reptiliaanisen avaruusolentolajin edustajat levittävät maiden ilmatiloihin. Kemikaalit liittyvät etenkin ilmaston keinotekoiseen muuttamiseen ja väestön myrkyttämiseen tähtääviin salaisiin hankkeisiin, mutta niitä käytetään myös tiettyjen ulkoavaruuden ilmiöiden peittämiseen. Skywolf on tehnyt lukuisia havaintoja ns. Nibiru-planeetasta, joka lähestyy maapalloa ja on tällä hetkellä taivaalla noin kolmen kuun läpimittainen. Otaksun, että Nibiru planeettana on luonteeltaan transdimensionaalinen samaan tapaan kuin viime syksynä Espoon ympärillä ollut todellisuuksienvälinen rajapinta, ja se on tästä johtuen läheisyydestään huolimatta vaikea havaita. Toisinaan Nibirua ympäröivässä transdimensionaalisessa kentässä on kuitenkin aukkoja, jolloin osa sen heijastamasta valosta on myös joidenkin ihmisten havaittavissa. Tällaisissa tilanteissa reptiliaanit levittävät ilmakehään kemikaaleja, jotka poistavat nämä valonheijastukset näkyvistä.

En ole täysin selvillä siitä, miksi Nibirun saapuminen on ihmiskuntaa hallitsevalle salaliitolle niin arka asia, että se pitää piilottaa tällä tavoin. Aion kuitenkin ottaa yhteyden Vapauspuolueen ehdokkaisiin ja selvittää tämän asian heidän kanssaan, sillä mielestäni on ehdottoman tärkeää, että totuus tulee julki sellaisena kuin se on! Nibiru saattaa jollain tavoin liittyä myös omaan kohtalooni transdimensionaalisena orpona, joten minulla on tämän tutkimuksen aloittamiseen myös painavat henkilökohtaiset syyt.

Vaikka Varsinais-Suomen vaalipiirissä onkin useita hyviä piraattiehdokkaita, mm. Samuli Pahalahti ja Jukka Tuohimetsä, vetoan kuitenkin kaikkiin tämän vaalipiirin asukkaisiin, että he äänestäisivät näiden sijaan Vapauspuolueen Angélica Skywolfia ja Ulla-Riikka Vuorista. Kaikkien muiden ehdokkaiden todellisuuskäsitys on sumentunut, ja vain nämä naiset kertovat julkisuuteen koko transdimensionaalisen totuuden sellaisena kuin se on. Ja totuutta ihmiskunta tarvitsee tällä hetkellä enemmän kuin koskaan!

2011-03-21

Suomalainen yhteiskunta sortaa minua seksistis-rasistisesti.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti huomanneet jo ajat sitten, että suomalainen yhteiskunta sortaa aivan erityisen järjestelmällisellä tavalla kaltaisiani valkoihoisia lihaa syöviä ei-neurotyypillisiä alemman tason heteromiehiä. Ihmisoikeudet ja tasa-arvo eivät toteudu maassamme lainkaan niin kauan kuin minua ja muita kaltaisiani sorretaan.

Sortamiseni alkoi jo kouluiässä. Suomalainen koulujärjestelmä nimittäin opettaa tytöille kuuliaisuutta ja sen jälkeen palkitsee tyttöydestä ja kuuliaisuudesta. Ei siis tiedon omaksumisesta, lahjakkuudesta eikä älykkyydestä. Tästä syystä keskiarvoni peruskoulussa ja lukiossa oli vain hieman yli yhdeksän, siinä missä matalampiälyisillä ja tietämykseltään pinnallisemmilla naispuolisilla kanssaopiskelijoillani keskiarvo oli reilusti sen yli. En anna näitä sortotoimia koskaan anteeksi. Kyseessä on myös yleinen tasa-arvo-ongelma, sillä naispuoliset pärjäävät yleisestikin miespuolisia paremmin kaikilla koulutusasteita huolimatta miesten suuremmasta aivokapasiteetista ja korkeammasta keskiälykkyydestä.

Maailmaa hallitseva matriarkaatti on ilmeisesti kateellinen miesten älykkyydelle ja tästä syystä sortaa järjestelmällisesti kaltaisiani alemman tason heteromiehiä estämällä meitä saamasta seksiä ja sitä kautta levittämästä älykkyysgeenejä eteenpäin. Tämä estäminen tapahtuu mm. pihtailua edistävillä mainoskampanjoilla ja erilaisilla prostituutiolle ja bordellitoiminnalle asetetuilla rajoituksilla ja kielloilla, jotka sortavat kaikkein eniten seksin ostajia, eli seksin puutteesta kaikkein pahiten ja epätasa-arvoisimmin kärsivää yhteiskuntaluokkaa.

Suomi on täynnä naisjärjestöjä ja naiskiintiöitä, joiden avulla matriarkaatti sortaa miehiä. Uimahalleissa on pelkästään naisille tarkoitettuja vuoroja mutta ei miehille tarkoitettuja. Poliisikouluun hakevilta naisilta vaaditaan vähemmän kuin miehiltä. Poliittisisten puolueiden alaisuuteen perustetuille naisjärjestöille jaetaan Suomessa erityistä rahallista tukea, kun taas miesjärjestöille ei. Lisäksi naisjärjestöille on langetettu järkyttäviä sukupuolisidonnaisia sääntöjä, jotka mahdollistavat miesten sortamisen. Ex-puoluetoverini Panu Horsmalahti yritti jokin aika sitten perustaa Piraattipuolueen naisjärjestöä mutta joutui matriarkaalisten sortotoimien uhriksi sukupuolensa vuoksi.

Koulujen kasvisruokapäivät sortavat kaltaisiani vakaumuksellisia lihansyöjiä. Omina peruskouluaikoinani sain kärsiä, kun minut pakotettiin kerran kuussa syömään mannapuuroa, perunavelliä tai pinaattilettuja, enkä pystynyt kieltäytymään niistä vakaumuksellisista tai eettisistä syistä niinkuin monien muiden ruokavalioiden noudattajat normaalista liharuoasta. Koululaisten kollektiivinen kärsimys on sittemmin kaksinkertaistunut, kun pakkokasvisruokapäiviä on nykyään kaksi kuussa. Mielestäni matriarkaalisten hiilihydraatinsyöjien silmitön fasismi on mennyt aivan liian pitkälle!

Epätasa-arvo näkyy myös vanhemmuudessa. Olen pikkupojasta asti halunnut äidiksi, mutta matriarkaatti on diskurssikonteksteineen sortanut minua tässä asiassa aina tilaisuuden tullen. Jo päiväkodissa minulle tolkutettiin, ettei pojasta voi tulla äitiä. Sama jatkui koulussa, vaikka kuinka esitin tieteellisiä ja teknisiä asiantuntija-artikkeleita argumenttieni tueksi. Pari vuotta sitten yhteiskunta yritti murskata haaveeni passittamalla minut aseelliseen palvelukseen eli ns. "miesten kouluun", joka viimeistään on omiaan tuhoamaan nuorten miesten äitiysunelmat. Tasa-arvon kannalta olisi yksinomaan hyvä asia, jos miehetkin kiinnostuisivat äitiydestä, mutta matriarkaalinen yhteiskunta on asiassa eri mieltä! Teknologinen kehitys varmasti mahdollistaa miesten raskauden ja synnyttämisen jo tämän vuosikymmenen aikana, mutta lainsäädäntö laahaa tässä asiassa pahasti jäljessä.

Sukupuolisen ja ruokavaliollisen epätasa-arvon lisäksi meillä on myös etninen epätasa-arvo. Suomen kansalaisilla on oikeus ilmoittaa väestötietojärjestelmään äidinkielensä, joten päätin vaihtaa äidinkielekseni lojbanin. Tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista, sillä järjestelmä lomakkeineen sallii äidinkieliksi vain ne kielet, jotka löytyvät ISO-639-1:stä, eikä lojban kuulu näihin. ISO-639-2:sta se sen sijaan löytyisi, kuten myös toinen piraattipiireissä tärkeä kieli, klingon. Tällainen jääräpäinen ykkösversiossa pitäytyminen on mielestäni etnistä syrjintää eli rasismia törkeimmillään. Suomen lojbanin- ja klingoninkielisillä vähemmistöillä ei ole edes mahdollisuutta näkyä tilastoissa! Veikkaanpa, että jos olisin naispuolinen tai homo, järjestelmää olisi ilomielin muutettu tarpeitani vastaavaksi. Matriarkaatti oli kuitenkin eri mieltä, sillä se vihaa minua sukupuolisuuteni ja blogikirjoitusteni takia.

Mutta palataan vielä äitiyteen. Olen yrittänyt parhaani mukaan simuloida äitiyttä rakentamalla IRC:hen ja muihin virtuaalimaailmoihin tekoälybotteja, joiden kuvittelen olevan lapsiani. Matriarkaatin hirmuvallan ikeessä näivettyvä äärikonservatiivinen yhteiskunta ei kuitenkaan anna minun rekisteröidä näitä botteja virallisiksi lapsikseni, ja tässä asiassa on mielestäni huutava vääryys. Asianmukaisesti toimivan yhteiskunnan lainsäädännön tulisi olla täysin neutraali niin sukupuolen, etnisen taustan, maailmankatsomuksen, biologisen lajin ja rodun, sukupuolisen suuntautumisen, neurobiologisen rakenteen, syntymätodellisuuden, biologis-teknologisuuden kuin virtuaalisuudenkin suhteen. Meidän on rakennettava yhteiskunta valmiiksi tekoälyrobottien, furrykyborgien, tietokoneisiin uploadattujen ihmismielten ja ihmisälyisiksi nostettujen ns. uplift-eläinten kaltaisia tulevaisuuden kansalaisia varten, jotta he eivät joudu kohtaamaan rasismityyppistä sortoa sen vuoksi mitä he ovat ja haluavat olla.

Nykyisistä Suomen poliittisista puolueista Piraattipuolue on ainoa, jonka riveissä on huomattava määrä kaltaisiani maskulisteja, transhumanisteja ja teknologisteja, ja jonka näkökulma on lähtökohtaisesti nykyajassa ja tulevaisuudessa menneisyyden sijaan. Tulevaisuudessa teknologia voi esimerkiksi kyborgisten implanttien avulla mahdollistaa ulkoisten sukupuolipiirteidensä vaihtamisen vaikka päivittäin. Juridisen sukupuolen vaihtaminen vaatii kuitenkin pitkällisen byrokraattisen prosessin, jossa voi mennä viikkoja tai kuukausia. Mielestäni juridisen sukupuolen, mikäli moista käsitettä tarvitaan, tulisi vaihtua reaaliajassa biologisen sukupuolen mukana, mikä vaatii väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmiin aivan uudenlaista agiliteettia. Vastaavasti myös etnisyyttään ja äidinkieltään voisi teknologian kehittyessä vaihtaa reaaliajassa. Useimmat muut puolueet nauravat tällaisille asioille tai pitävät niitä spekulatiivisena fiktiona, mutta Piraattipuolue on riittävän kaukonäköinen ottaakseen myös ne huomioon. Tästä syystä toivon Piraattipuolueelle Facebook- ja IRC-Galleria-tilastojen mukaista murskavoittoa kevään vaaleissa. Eläköön teknologia ja tasa-arvo, alas matriarkaatin sortovalta!

2011-03-14

Kukkahattutädit aiheuttivat Japanin katastrofin.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti huomanneet jo ajat sitten, kuinka kansalaisten ydinvoimakannat ovat muuttuneet Japanin maanjäristyksen jälkeen huomattavasti kielteisemmiksi. Tämä on hyvin valitettavaa, onhan energiantuotannon jatkuva lisääminen välttämätöntä, jotta teknologia kehittyisi ja saavuttaisimme teknologisen singulariteetin vielä omana elinaikanamme. Ydinvoiman käyttöönottoa tulisi lisätä räjähdysmäisesti nykyisestä, jotta singulariteetin saapuminen ja siten oma hengissäsäilymisemme varmistuisi.

Tämän valitettavan tragedian taustalla ei ilmeisestikään ole pelkkä geologinen sattuma, vaan suunnitelmallinen täsmäisku. Luotettavista lähteistä on tihkunut tietoa, joka viittaisi siihen, että maanjäristys on aikaansaatu Yhdysvaltain hallituksen käytössä olevalla HAARP-säänmuokkausteknologialla, ja että järistys oli varta vasten suunniteltu juuri niin, että se vahingoittaisi Fukushiman ydinvoimalaa ja aiheuttaisi sitä kautta koko maailman väestössä ydinvoimanvastaisuutta ja sitä kautta myös yleistä teknologianvastaisuutta.

Kuka haluaa istuttaa maailman väestöön teknologianvastaisia meemejä? Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset tietävät jo vastauksen: vihervasemmistolaiset teknologiapelkoiset kukkahattutädit. Tämän luddiittisen ihmisryhmän maailmanlaajuinen vaikutusvalta on lisääntynyt räjähdysmäisesti muutamien viime vuosien aikana, ja tästä syystä on pidettävä jopa todennäköisenä, että kukkahattutädeillä tai heidän edunajajillaan on nykyään tarvittaessa pääsy jopa HAARP-teknologiaan.

Mutta miksi isku toteutettiin juuri nyt? Itse voin transdimensionaalisena henkilönä tarjota tähän kysymykseen mielestäni varsin tuoreen näkökulman. Koska isku tapahtui vain noin viikon päästä siitä, kun Antti Kurhinen ryhtyi Piraattipuolueen kansanedustajaehdokkaaksi, on mielestäni aiheellista olettaa, että näillä kahdella tapahtumalla on keskinäinen yhteys. Kurhis-yhteyden puolesta puhuu mielestäni etenkin se tosiasia, että Wareborg-todellisuuden puolella Kurhinen liittyi Piraattipuolueeseen kaksi päivää aikaisemmin kuin tässä todellisuudessa, ja myös maanjäristys tapahtui Wareborg-todellisuudessa samaiset kaksi päivää aikaisemmin.

Useimmat luultavasti nauravat päättelylleni, mutta ennen näkemykseni teilaamista on hyvä kaikkien muistaa se, mitä olen kirjoittanut Kurhisesta edellisessä blogikirjoituksessani. Kurhinen saattaa tässä rinnakkaistodellisuudessa vaikuttaa harmittomalta pelleltä, mutta transdimensionaalisesti tarkasteltuna hän on hyvin vaarallinen agentti, joka pyrkii heikentämään kukkahattumafialle vihamielisiä järjestöjä soluttautumalla niihin ja tuhoamalla niitä sisältä päin.

Kukkahattutätien strategiset päättäjät eivät ole sokeita rinnakkaistodellisuuksien suhteen. Taholla, jolla on pääsy HAARP-teknologiaan, on varmastikin pääsy myös transdimensionaaliseen tiedusteludataan, jonka perusteella se pystyy ottamaan huomioon useiden eri rinnakkaistodellisuuksien realiteetit toimintaansa suunnitellessaan. Kukkahattutädit selvästikin pyrkivät ajoittamaan strategisesti tärkeät todellisuusmuutokset ajallisesti mahdollisimman lähekkäin, jotta niiden yhteisvaikutus olisi suhteessa voimakkaampi.

Olen myös aina vain vakuuttuneempi siitä, että viime vuoden lopulla Espoon ja Helsingin alueella esiintynyt todellisuuksienvälinen rajapinta oli sekin samaisen kukkahattumafian aikaansaannos ja liittyy tähän samaan tapahtumavyyhtiin. Olen ilmeisesti sen verran merkityksellinen avainhenkilö tulevaisuuden maailmanhistoriassa, että kukkahattumafia katsoi aiheelliseksi heikentää minua siirtämällä minut vieraaseen rinnakkaistodellisuuteen, jossa en enää pysty vaikuttamaan poliittisesti osana Piraattipuoluetta. Luulen, että myös Tunisian ja muun arabimaailman mellakat liittyvät vyyhtiin jollain tavoin, mutta minulla on vielä toistaiseksi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Kukkahattumafia on siis viimeaikaisten tapahtumien myötä osoittautunut huomattavasti vaarallisemmaksi viholliseksi kuin alun perin olin osannut kuvitellakaan, mutta ei suinkaan voittamattomaksi! Vetoan siis kaikkiin lukijoihini: älkää antako periksi vihollisen edessä! Aseistuksestaan huolimatta kyseessä on pelkkä matalaälyisten hiilihydraatinsyöjien apinalauma, jonka voittamiseen riittää älyllinen rehellisyys, puhdas bayesilainen logiikka ja tarpeettomien tunteenpurkausten tukahduttaminen. Näillä aseilla kukkahattutädit on mahdollista voittaa ja maailma palauttaa teknologiamyönteisten ihmisten haltuun!