2011-02-15

Vanhanaikaiset ihmissuhteet on korvattava polyamorisilla suhteilla.

Minulta on kansainvälisen piraattiliikkeen kannattajana usein kysytty mielipidettäni ihmis- ja parisuhdeasioihin.

Useiden muiden piraattien tavoin pidän parisuhdetta vanhanaikaisena normina, jonka rinnalle on otettava tasavertaisena vaihtoehtona lukumääräneutraalit, vähintään kolmen ihmisen muodostamat suhteet. Parisuhdenormatiivisuus on mielestäni jäänne kristinuskon kaltaisten muinaisten taikauskojen dogmistoista, joilla ei ole nykyaikaisessa tieteellisessä ajattelussa minkäänlaista sijaa. Tällainen aikansa elänyt normi ei lainkaan sovellu nykyiseen maailmantilanteeseen ja teknologiseen todellisuuteen.

Mielestäni avioliitto tulisi muuttaa sekä sukupuoli-, laji- että lukumääräneutraaliksi. Lisäksi koska parisuhteet eivät todistetusti ole lainkaan niin kestäviä kuin polyamoriset suhteet, katsoisin aiheelliseksi jopa uudelleenmääritellä avioliiton siten, että se tarkoittaa vähintään kolmen itsetietoisen entiteetin välistä suhdetta. Tämän uudelleenmäärittelyn jälkeen tulisi olemassaoleville avioliitoille asettaa esimerkiksi kymmenen vuoden siirtymäaika, johon mennessä avioliitot on joko purettava tai muutettava polyamorisiksi ottamalla niihin mukaan vähintään yksi lisäjäsen.

Vanhanaikaisista parisuhteista nykyaikaiseen polyamorisuuteen siirtyminen helpottaisi etenkin monia sellaisia sosiaalisia ongelmia, joita ns. alemman tason miehet (ATM:t) kokevat elämässään. ATM:t joutuvat nykyisin käyttämään hyvin paljon vaivaa ns. PUA-naisteniskumenetelmien opiskeluun, jotta he saisivat edes joskus tyydytettyä Maslow'n tarvehierarkian mukaiset seksuaaliset perustarpeensa viettitoimintojaan vastaavalla tavalla. Mikäli ihmiskunta pystyisi luopumaan siitä taikauskoisesta ajattelusta, ettei parisuhteeseen voi ottaa ns. kolmatta pyörää, helpottuisivat ATM:ien seksuaaliset ongelmat huomattavasti. Voisinpa jopa esittää, että rekisteröityihin polyamorisiin suhteisiin asetettaisiin ns. ATM-kiintiö, joka edelleen helpottaisi ATM:ien seksinsaantimahdollisuuksia.

Mikäli minut valitaan eduskuntaan kevään vaaleissa, aion ajaa siellä parisuhteiden polyamorisoimista. Kaikkien Uudenmaan vaalipiirissä asuvien omilla aivoillaan ajattelevien suomalaisten kannattaa siis laittaa nimeni mieleen.