2011-04-27

Naiset ovat murhaajia.

On tunnettu tosiasia, että miehet tekevät paljon itsemurhia. Tämä on mielestäni yksinomaan naisten syytä. Valtaosa naisista on nirsoilijoita, jotka ajavat parinvalintapreferensseillään huomattavan osan ns. alemman tason miehistä niin epätoivoiseen seksin puutteen tilaan, että heille ei jää elämässään muuta vaihtoehtoa kuin tappaa itsensä. Koska naiset voisivat parinvalintapreferenssejään muuttamalla estää nämä itsemurhat mutta eivät sitä tee, ovat he epäsuorasti syyllisiä kaikkien näiden miesten itsemurhiin eli siis murhaajia.

Tuen väitettäni noin viiden vuoden takaisella ruotsalaistutkimuksella, joka paljastaa, että lyhyet miehet tekevät huomattavasti enemmän itsemurhia ja itsemurhayrityksiä kuin pitkät. Tämä johtuu mielestäni yksinomaan naisten parinnvalintapreferensseistä, jotka epätasa-arvoisesti suosivat pitkiä miehiä lyhyiden kustannuksella. Tämä yhdistettynä naisten yleiseen pihtailuun ja nirsoiluun johtaa siihen, että hyvin suuri osa ulkoisilta ominaisuuksiltaan vajaiksi koetuista miehistä jää kokonaan ilman seksiä, mikä on paitsi räikeä sukupuolten välinen tasa-arvo-ongelma, myös koko ihmiskunnan tulevaisuuden vaarantava epäkohta.

Jotta ihmiskunta selviäisi hengissä, on naisten muutettava parinvalintapreferenssejään. Ensisijainen valintakriteeri parinvalinnassa tulisi aina olla älykkyysosamäärä ja siitä kumpuava kyky rationaalis-loogiseen ajatteluun, ja naisten pitäisi myös antaa seksiä varauksettomammin kaikille heiltä sitä pyytäville älykkäille miehille. Tämä tukisi ihmiskunnan hengissäpysymistä etenkin nostamalla väestön keskiälykkyyttä, mikä johtaisi teknologisen kehityksen nopeutumiseen. Älykkäiden miesten ei myöskään tarvitsisi enää käyttää suurta määrää henkisistä resursseistaan kumppanien etsimiseen, mikä tarkoittaisi sitä, että nämä resurssit olisivat tieteen ja teknologian kehityksen palveluksessa, ja näiden kehitysnopeus näin ollen kiihtyisi.

Olen toki kirjoittanut näistä asioista blogissani ennenkin, mutta juuri nyt aihe on itselleni henkilökohtaisella tasolla erityisen läheinen. Olen nimittäin saanut selville, että avaruusulottuvuuksien skalaarikertoimet ovat erilaiset eri rinnakkaistodellisuuksissa, mikä aiheuttaa ongelmia transdimensionaaliselle siirtolaisuudelle. Portugalin ex-presidentti totesi äskettäin julkisuudessa, että kääpiöt hallitsevat Suomea. Vaikkei hän sitä varmaan kirjaimellisesti tarkoittanutkaan, on se tietyssä mielessä myös kirjaimellisesti totta. Tämän rinnakkaistodellisuuden eli Soini-todellisuuden tilaulottuvuudet ovat nimittäin kuroutuneet sen verran kokoon viime kuukausien aikana, että Soini-todellisuuden asukkaat ovat tällä hetkellä noin 5-10 prosenttia lyhyempiä kuin Wareborg-todellisuuden asukkaat, ja ero tulee kasvamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun joukko Soini-todellisuuden asukkaita noin kuukauden päästä siirtyy Wareborg-todellisuuteen, on heidän sopeuduttava elämään maailmassa, jossa he ovat huomattavasti nykyistä lyhyempiä. Esimerkiksi itse olen 168 senttimetriä pitkä, joten Wareborg-todellisuuteen palattuani olisin siellä pahimmassa tapauksessa hädin tuskin 150-senttinen.
                               
Koska useimmat kaltaiseni Wareborg-todellisuuteen matkustavat siirtolaiset lienevät älykkyydeltään reilusti keskitason yläpuolella, ja koska madonreiän läpi pystytään teoriassa siirtämään jopa satojatuhansia ihmisiä, saattaa Wareborg-todellisuuteen syntyä huomattava lyhyistä mutta älykkäistä ihmisistä koostuva vähemmistö, joka joutuu lyhyydestään johtuen panostamaan kumppanin löytämiseen huomattavasti keskimittaisia enemmän. Kaikki se aika, joka tällä vähemmistöllä menee kumppaniehdokkaiden pokaamisessa välttämättömien PUA- eli pelimiestekniikoiden opiskeluun, on pois Wareborg-todellisuuden teknologisesta kehityksestä ja siten ihmiskunnan kehityksestä.

Koska olen Wareborg-todellisuuden puolella kansanedustaja, ja olen vaalilupauksissani lupautunut tukemaan sekä transdimensionaalisten henkilöiden että alemman tason miesten oikeuksia, aion ajaa kauteni aikana voimaan joukon lakiuudistuksia, jotka parantavat etenkin lyhyiden miesten tasa-arvoa.

Tasa-arvoa parantaisi mielestäni huomattavasti etenkin se, jos naiset asetettaisiin edesvastuuseen aiheuttamistaan miesten itsemurhista. Tämä vähentäisi huomattavasti heidän harjoittamaansa pihtailua ja nirsoilua, ja myös heidän parinvalintapreferenssinsä todennäköisesti muuttuisivat samalla rationaalisempaan suuntaan. Aivan liian suuri osa ihmisten ja etenkin naisten tekemistä tärkeistä päätöksistä on muutenkin tunne- eikä järkiperäisiä, ja tähän olisi mielestäni hyvä puuttua vaikka pakkokeinoin jos ei muu auta. Kannatan toki mahdollisimman suuria yksilönvapauksia, mutta ne kuuluvat mielestäni ensisijaisesti rationaalisille ja korkeaälyisille ihmisille, joilla on edellytykset ymmärtää myös yksilönvapauksiin sisältyvä vastuu.

2011-04-21

Ilmoittautuminen rinnakkaistodellisuudenvaihtoon on alkanut!

Kuten blogini lukijat varmasti hyvin tiedostavat, koostuu todellisuus useista eri rinnakkaistodellisuuksista, jotka voivat olla keskenään hyvin samankaltaisia lukuunottamatta tiettyjä avaineroavuuksia.

Useimmat lukijat ovat todennäköisesti eläneet koko elämänsä yhdessä ainoassa rinnakkaistodellisuudessa, josta olen eduskuntavaalien jälkeen käyttänyt nimitystä "Soini-todellisuus". Soini-todellisuuden ratkaiseva ero muihin rinnakkaistodellisuuksiin verrattuna on suomalaisten kannalta tällä hetkellä se, että täällä Timo Soinin johtama puolue sai huomattavan vaalivoiton äskettäisissä vaaleissa. Itse olen kotoisin toisesta rinnakkaistodellisuudesta, "Wareborg-todellisuudesta", jossa vastaava vaalivoitto meni Perussuomalaisten sijaan Piraattipuolueelle.

Rinnakkaistodellisuuksien konkreettinen olemassaolo on viime joulukuusta alkaen ollut yleisesti hyväksytty tieteellinen tosiasia Wareborg-todellisuudessa, mutta Soini-todellisuudessa ne ovat useimmille tieteentekijöille pelkkiä teoreettisia konstruktioita. Wareborg-todellisuudessa rinnakkaistodellisuusasia myös nousi yhdeksi vaalien tärkeimmistä teemoista, ja etenkin Piraattipuolue on siellä profiloitunut todellisuuksienvälisen matkailun ja yhteistyön puolestapuhujana, mikä oli todennäköisesti myös suurin syy puolueen menestykseen.

Wareborg- ja Soini-todellisuuksien välillä on tällä hetkellä vain hyvin hidas kaksisuuntainen tiedonsiirtolinkki, joka saatiin muodostettua viime joulukuussa. Lähiaikoina tulee kuitenkin mahdolliseksi luoda todellisuuksien välille madonreikä, joka mahdollistaa esineiden ja ihmisten siirtämisen todellisuuksien välillä. Myöhään eilen illalla saavutettiin keskeinen läpimurto, kun Wareborg-todellisudesta siirrettiin onnistuneesti kvarkkimateriaa Soini-todellisuuteen. Mikäli madonreikähankkeessa edistytään suunnitelmien mukaan, tullaan madonreikä avaamaan sunnuntaina, toukokuun 29. päivänä kello 12:00.

Siinä vaiheessa, kun madonreikä avautuu, tarjoutuu Soini-todellisuuden asukkaille mahdollisuus siirtyä Wareborg-todellisuuteen ja päinvastoin. Luulen, että Soini-todellisuudessa tämä ilahduttaa etenkin niitä kansalaisia, jotka ovat uhanneet muuttaa pois Suomesta vaalituloksen vuoksi. Vastaavasti Wareborg-todellisuudessa on runsaasti ihmisiä, jotka ovat uhanneet muuttaa pois Wareborg-Suomesta Piraattipuolueen vaalimenestyksen vuoksi. Ideaalitilanteessa Perussuomalaisten vastustajia saadaan siirrettyä Wareborg-todellisuuteen yhtä paljon kuin Piraattipuolueen vastustajia Soini-todellisuuteen, jolloin kummankin rinnakkais-Suomen väkiluku pysyy samana.

Olen perustanut yhteistyökumppanieni kanssa Transdimensionaalisen Säätiön, jonka tehtävänä on koordinoida rinnakkaistodellisuuksienvälistä matkustamista ja ajaa transdimensionaalisten henkilöiden oikeuksia. Koska emme voi etukäteen tietää, kuinka pitkään madonreikä tulee pysymään stabiilina, on säätiöni ottanut tehtäväkseen asettaa matkustushalukkaat henkilöt prioriteettijärjestykseen. Järjestys määräytyy sähköpostiosoitteeseeni lähetettyjen hakemusten perusteella seuraavan skeeman mukaisesti:

1. Transdimensionaaliset henkilöt, jotka ovat jostain syystä siirtyneet tahtonsa vastaisesti Wareborg-todellisuudesta Soini-todellisuuteen tai päinvastoin.

1.1. Transdimensionaaliset orvot, eli vastinkappaleettomat transdimensionaaliset henkilöt.

1.1.1. Ne transdimensionaaliset orvot, joilla on tärkeitä luottamustehtäviä toisen rinnakkaistodellisuuden puolella mutta ei toisen. Näihin kuuluu näillä näkymin vain yksi henkilö, eli minä itse, Piraattipuolueen kansanedustaja Tomi "Wareborg" Kuuslahti.

1.1.2. Muut transdimensionaaliset orvot. Näihin kuuluu ainakin ex-tyttöystäväni Olga. Olga, mikäli luet tätä, ota minuun yhteyttä!

1.2. Kaksoisolennot, eli vastinkappaleelliset transdimensionaaliset henkilöt.

1.2.1. Ne kaksoisolennot, jotka aiheuttavat olemassaolollaan huomattavaa haittaa tai häiriötä vastinkappaleelleen.

1.2.2. Ne kaksoisolennot, jotka tulevat toimeen vastinkappaleensa kanssa.

2. Ei-transdimensionaaliset henkilöt.

2.1. Ne ei-transdimensionaaliset henkilöt, joiden vastinkappaleet haluavat myös vaihtaa todellisuutta. Esimerkkihenkilö voi esimerkiksi olla Piraattipuolueen kannattaja Soini-todellisuudessa ja hänen Wareborg-todellisuuden vastinkappaleensa Perussuomalaisten kannattaja.

2.2. Todellisuusrajoitteiset, eli vastinkappaleettomat ei-transdimensionaaliset henkilöt.

2.2.1. Ne todellisuusrajoitteiset, jotka kokevat omassa todellisuudessaan poliittista tai muuta vainoa, jota ei toisen todellisuuden puolella ole odotettavissa.

2.2.2. Ne todellisuusrajoitteiset, joiden voi olettaa yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirin vuoksi tulevan huomattavasti paremmin toimeen toisen todellisuuden puolella.

2.2.3. Muut todellisuusrajoitteiset.

2.3. Molempitodellisuuksiset, eli vastinkappaleelliset transdimensionaaliset henkilöt. Yli 99% ihmisistä on Soini-Wareborg-todellisuusparin suhteen molempitodellisuuksisia.

2.3.1. Ne, jotka kokevat omassa todellisuudessaan poliittista tai muuta vainoa, jota heidän vastinkappaleensa ei koe.

2.3.2. Ne ei-vainotut vastinkappaleelliset, joiden voi olettaa tulevan toimeen vastinkappaleensa kanssa.

2.3.3. Ne ei-vainotut vastinkappaleelliset, joille voi olettaa tulevan ongelmia ja ristiriitoja vastinkappaleensa kanssa.

3. Ne matkustushaluiset henkilöt, joiden hakemuksia ei ole ehditty käsitellä ennen madonreiän avautumista.

Koska Transdimensionaalisen Säätiön on selvitettävä jokaisen matkustushalukkaan henkilön vastinkappaleen olemassaolo ja elämäntilanne etukäteen, olen katsonut aiheelliseksi jättää hakemuksille kahden viikon käsittelyajan. Vapaamuotoiset hakemukset on siis lähetettävä sähköpostiosoitteeseeni tai Facebook-yksityisviestilaatikkooni viimeistään sunnuntaina, 15. päivänä toukokuuta 2011 kello 12:00. Tämän jälkeen saapuneiden hakemuksien käsittelyä ei taata.

Madonreikä tulee sijaitsemaan Espoon Otaniemessä tarkemmin määrittelemättömässä paikassa. Myös muut tapahtumaan liittyvät yksityiskohdat ovat salaisia, jotta Soini-todellisuuden viranomaiset eivät pystyisi estämään todellisuudenvaihtoa.

Niille, jotka ovat vielä epävarmoja todellisuudenvaihtohalukkuudestaan, tulen toimittamaan tietopaketin Soini- ja Wareborg-todellisuuden eroista sekä mahdollisista todellisuudenvaihtajaa kohtaavista ongelmista. Transdimensionaalinen Säätiö saa Wareborg-todellisuuden puolella rahoitusta sekä yksityisiltä teknologiayrityksiltä että valtion budjetista ja tulee käyttämään näitä varoja todellisuudenvaihtajien kotouttamiseen ja tukemiseen. Tyhjän päälle ei siis kukaan Wareborg-todellisuuteen siirtyvä henkilö tule putoamaan!

2011-04-19

Suomi tarvitsee kunnolliset chaotic- ja evil-puolueet.

Vaalien jälkeen on aina hyvä tarkastella poliittista kenttää uudelleen. Hyvä väline tähän on poliittinen kompassi, joka sijoittaa poliitikot ja puolueet kaksiulotteiselle tasolle, jonka vaaka-akseli vastaa taloudellista vasemmisto-oikeisto-akselia ja pystyakseli sosiaalista liberalismi-konservatismi-akselia. Koska poliittinen kompassi muistuttaa hyvin paljon Dungeons & Dragons -roolipelisarjan alignment-järjestelmää, jonka akselit ovat hyvä-paha (good-evil) ja lainkuuliainen-kaoottinen (lawful-chaotic), olen päättänyt yhdistää nämä skeemat. Ne Suomen puolueet, jotka on mahdollista sijoittaa poliittiselle kartalle, sijoittuvat yhdistetyssä järjestelmässä seuraavasti:Monet, jotka samaistavat poliittisen kompassin akselit D&D-akseleihin, tekevät sen perustavanlaatuisen virheen, että he rinnastavat poliittisen oikeistolaisuuden pahuuteen ja liberalismin kaoottisuuteen. Todellisuudessa kaikkein oikeistolaisimmatkin poliitikot asettuvat hyvä-paha-akselilla korkeintaan keskivaiheille. D&D:n määritelmän mukaiseen pahuuteen ei nimittäin riitä pelkkä häikäilemätön oman edun tavoittelu kaiken muun kustannuksella, vaan aidosti pahan poliitikon on antauduttava pahanteolle niin perusteellisesti, että hän asettaa jopa oman etunsa toiseksi sen rinnalla. Vastaavasti mikään laillisen yhteiskuntajärjestyksen puitteissa tapahtuva poliittinen toiminta ei voi olla aidosti kaoottista, joten puolueet ovat myös lawful-chaotic-akselilla korkeintaan neutraaleja.

Suomen poliittisessa kentässä on näin ollen vakava puute, sillä evil- ja chaotic-alignmentit jäävät kokonaisuudessaan vaille edustusta päättävissä elimissä. Mielestäni tämä asia korjaantuisi parhaiten siten, että ne pienpuolueet, jotka eivät ole määritelleet itselleen arvopohjaa, kirjaisivat puolueohjelmiinsa evil- tai chaotic-alignmentin. Tämä toisi näille puolueille myös paljon äänestäjiä alignmenttiensa mukaisilta kansalaisilta, mikä auttaisi niitä menestymään ja sitä kautta mahdollisesti myös hallitusti paikkaamaan maamme pahuus- ja kaoottisuusvajetta.

Piraattipuolue on laajentamassa agendaansa yleisen arvoliberalismin suuntaan. Tämä on hyvä askel, mutta mielestäni puolue voisi määritellä agendansa suoraan chaotic neutral -alignmentin mukaiseksi. Tämä ratkaisisi myös ristiriidan Piraattipuolueen nimen ja agendan välillä. Muut pienpuolueet voisivat vastaavalla tavalla ottaa haltuunsa tyhjäksi jääneitä puoluekentän ruutuja esimerkiksi seuraavasti:


Tämän kartan perusteella jokainen äänestyshaluinen pystyy löytämään itselleen helposti sopivan puolueen suoraan D&D-alignmenttinsa pohjalta, kunhan pienpuolueet ensin tekevät vaadittavat arvomäärittelyt. Keskimmäinen ruutu jää nukkuvien puolueeksi, sillä "true neutral" -alignmentin henkilöt ovat lähtökohtaisesti tyytyväisiä asioiden tilaan eikä heidän näin ollen tarvitse myöskään äänestää.

2011-04-17

Piraattipuolueelle jytkyvoitto Wareborg-todellisuudessa!

Olen juuri vastaanottanut tiedon, että Piraattipuolue on saanut omassa rinnakkaistodellisuudessani todellisen jytkyvoiton ja saa itselleen peräti 34 eduskuntapaikkaa. Läpi menneet Piraattipuolueen ehdokkaat ovat seuraavat, vaalipiirettäin äänimäärän mukaan järjestettynä:

Uudenmaan vaalipiiri (8): Tomi "Wareborg" Kuuslahti, Pasi Palmulehto, Oskar Elmgren, Henry Vistbacka, Ville Iivarinen, Janne Paalijärvi, Mikko Särelä, Lars Österman, varalla Tuomas Korppi.

Helsingin vaalipiiri (7): Mikko Rauhala, Lilja Tamminen, Ville Hautakangas, Raoul Plommer, Ahto Apajalahti, Jani Laasonen, Kaj Sotala, varalla Jari Metsälä.

Pirkanmaan vaalipiiri (7): Mika Isomaa, Harri Kivistö, Olli Soppela, Maria Morri, Jaakko Koivula, Tarmo Leinonen, Kyuu Eturautti, varalla Panu Horsmalahti. Vaaliliiton ansiosta myös Muutos 2011:n Jari Leino pääsi läpi.

Varsinais-Suomen vaalipiiri (4): Jouni Flemming, Tapani Karvinen, Jetro Vesti, Petri Lagus, varalla Tuomas Ruuhijärvi.

Oulun vaalipiiri (2): Niko Mourujärvi, Jere Hakkarainen, varalla Toni Salomäki.

Keski-Suomen vaalipiiri (2): Jyri Hämäläinen, Dorrit Näsi, varalla Arto Lampila.

Hämeen vaalipiiri (2): Olli Heikkilä, Toni Kaskela, varalla Ilari Mäkimattila.

Vaasan vaalipiiri (1): Olli Kopakkala, varalla Henrik Sandberg.

Kymen vaalipiiri (1): Markus Koskelainen, varalla Tomi Simola.

Kaiken kaikkiaan puolueet saivat Wareborg-todellisuudessa seuraavat paikkamäärät: KOK 44, SDP 42, KESK 35, PIR 34, VAS 14, VIHR 10, RKP 9, KD 5, PS 5, M11 1, muut 1. Huomattavimmat erot tämän todellisuuden vaalitulokseen ovat Piraattipuolueen ja Perussuomalaisten kannatuksessa.

Osallistuin itse vaaleihin sekä Wareborg-todellisuudessa että Internet-todellisuudessa, mutta pääsin läpi ainoastaan ensiksimainitussa. Tästä syystä aion palata omaan syntymätodellisuuteeni mahdollisimman pian. Wareborg-todellisuuden Otaniemessä kuumeisesti työskennellyt kansainvälinen tutkijaryhmä saa todennäköisesti ennen kesää luotua uuden todellisuuksienvälisen madonreiän, jonka kautta pystyn palaamaan Wareborg-todellisuuteen ja osallistumaan eduskuntatyöhön.

Perussuomalaisten vaalimenestys on saanut jo monet harkitsemaan Suomesta pois muuttamista. Pyytäisinkin kaikkia tätä harkitsevia miettimään vielä toisen kerran, sillä toinenkin vaihtoehto on olemassa! Mikäli madonreikä nimittäin saadaan pidettyä stabiilina riittävän kauan, pystytään teoriassa sen läpi siirtämään Wareborg-todellisuuteen jopa satojatuhansia suomalaisia, jotka eivät halua asua Perussuomalaisten hallitsemassa Suomessa.

Pyrin järjestämään laajamittaiseen todellisuuksienväliseen maahanmuuttoon liittyvät paperiasiat kuntoon Wareborg-todellisuuden puolella mahdollisimman pian, ja ilmoittelen tässä blogissa, kun todellisuudenvaihtohalukkaaksi ilmoittautuminen tulee mahdolliseksi. Toki transdimensionaalinen pakolaisuus on kaikissa rinnakkaistodellisuuksissa varsin uusi asia ja näin ollen aiheuttanee runsaasti poliittista kitkaa, mutta lupaan hallituspuolueen kansanedustajana tehdä kaikkeni, jotta transdimensionaaliset maahanmuuttajat saadaan integroitua uuteen rinnakkaistodellisuuteen mahdollisimman suoraviivaisesti.

2011-04-16

Muistakaa äänestää!


Huomenna on viimeinen mahdollisuus äänestää Suomen vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Vaalipäivä on sama tämän todellisuuden lisäksi ainakin Wareborg- ja Skywolf-todellisuuksissa.

Blogini lukijoille paras mahdollinen ehdokas lieneekin päivänselvä, ja suosittelen kaikkia levittämään ylläolevaa vaalimainosta niille, jotka eivät ole vielä äänestäneet. Niille, jotka eivät ole kirjoilla Uudenmaan vaalipiirissä, suosittelen kaltaisiani ehdokkaita muissa vaalipiireissä. Ne, joita kiinnostavat erityisesti transdimensionaalisten henkilöiden oikeudet, voivat äänestää suosittelemiani transdimensionaalisia ehdokkaita.

2011-04-14

Punavihreät konservatiivipiraatit voidaan murskata helposti.

Kirjoitin sunnuntaina 10.4. Piraattipuolueen kriisistä, joka jakaa puolueen konservatiivisiipeen ja wareborgilaissiipeen. Nyt olen jatkanut tutkimuksiani ja saanut aikaiseksi seuraavan kartan, joka osoittaa, että konservatiivipiraatit ovatkin vain pieni mutta yhtenäinen vähemmistö Piraattipuolueen poliittisella kartalla:Kuvion pohjana on WWW-sivulta http://puoluekentta.tstm.info/ löytyvä interaktiivinen puoluekenttä, joka sijoittaa Helsingin Sanomien vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat kaksiulotteiselle kentälle.
                                                                 
Ryhdyin muokkaamaan kuvaa uudelleenvärittämällä valkoisiksi kaikki puolueesta tietämäni transhumanistit, hopeasijoittajat, Zeitgeist-liikkeen jäsenet, transdimensionaaliset henkilöt, otherkin-henkilöt sekä tuloerot.fi-sivustolla olevan vetoomuksen allekirjoittajat.

Tämän jälkeen väritin punaisiksi kaikkien niiden vielä merkitsemättömien ehdokkaiden pallot, jotka ovat julkisesti kritisoineet valkoisiksi merkkaamiani ehdokkaita (pääasiassa Panu Horsmalahtea). Punaisiksi merkittiin tässä vaiheessa myös arkkiviholliseni Antti Kurhinen ja hänen ehdokkuuttaan julkisesti puolustaneet piraattipuoluelaiset.

Lopuksi värjäsin väliin jääneet uudelleenvärittämättömät pallot käyttäen bayesilaista tilastomatematiikkaa ja Stetson-Harrison-algoritmia. Näin syntyneestä kuviosta havaitsin kaksi selkeää rintamalinjaa, joista poliittisesti vasemmanpuoleisen olen nimennyt zeitgeistilaisrintamaksi ja oikeanpuoleisen wareborgilaisrintamaksi. Rintamalinjojen piirtämisen yhteydessä merkitsin myös muutamia nimekkäimpiä ehdokkaita heidän sukunimillään.

Syntynyt kaavio osoittaa selvästi, että konservatiivipiraatit ovat pieni ja helposti murskattavissa oleva vähemmistö, jonka poliittinen jälkeenjääneisyys käy ilmi erityisen järkyttävällä tavalla silloin, kun interaktiiviseen puoluekenttään otetaan mukaan myös Vihreiden ehdokkaat. Olen muokannut seuraavaa kuvakaappausta vain merkitsemällä konservatiivipiraattien alueen rajan punaisella:


Konservatiivipiraatien kattama alue mahtuu liki kokonaisuudessaan Vihreiden kattaman alueen koillisneljänneksen sisään! Vastaavan tuloksen saa myös korvaamalla Vihreät SDP:llä. Etenkin poliittinen samankaltaisuus SDP:n kanssa kertoo karua kieltä konservatiivipiraattien arvomaailmasta ja siitä, kuinka vihervasemmistolaiset kukkahattutädit ohjaavat heidän ajatteluaan ja toimintaansa. Aionkin näin ollen esittää kysymyksen jokaiselle Piraattipuolueen äänestäjälle: haluatko antaa äänesi taantumukselliselle viherstalinistille vai oikeasti edistysmieliselle ja uusia asioita ajavalle ehdokkaalle?

2011-04-10

Kriisi Piraattipuolueessa! Älä äänestä konservatiivipiraatteja!

Kaikki politiikkaa seuraavat Suomen kansalaiset ovat varmasti huomanneet, että maamme tärkeimmässä edistysmielisessä puolueessa, Piraattipuolueessa, on valtava sisäinen kriisi. Kukkahattutätien manipuloima konservatiivisiipi on noussut vastustamaan kaikkia edistysmielisten piraattien ajamia tärkeitä asioita, mikä on käytännössä jakanut puolueen kahtia. Joka ainoa kerta, kun joku nostaa puheenaiheeksi esimerkiksi pornon tai prostituution, on konservatiivinen kukkahattusiipi välittömästi blogeissaan vikisemässä.

Konservatiivipiraatit päättivät viime syksynä, etten voi olla Piraattipuolueen jäsen, koska olen kotoisin eri rinnakkaistodellisuudesta. He ovat kukkahattufeministejä, jotka vastustavat miesten tasa-arvoa ja oikeutta tyydyttää seksuaaliset tarpeensa vapaan markkinatalouden mahdollistamalla tavalla. Kapitalistisen järjestelmän ja sananvapauden lisäksi he vastustavat hopeasijoittamista Silverbank-konsernissa ja anarkokapitalistista libertarismia, mikä tekee heistä minun silmissäni marxilais-leniniläisiä. He naureskelevat ainoalle oikealle totuudelliselle maailmankatsomukselle, singularitaariselle transhumanismille, ja ovat tästä johtuen surkeita luddiittisia kaappikristittyjä. Lisäksi muutamat heistä eivät ole edes kokeilleet kannabista, mikä tekee heistä epäpäteviä tekemään päihdelainsäädäntöä koskevia päätöksiä.

Konservatiivipiraatit käyttävät sanaa "wareborgismi" kuvaamaan niitä edistysmielisiä poliittisia näkemyksiä, joita oikeamieliset piraatit tuovat julki. Useimmat laatimallani Wareborg-listalla luettelemani ehdokkaat, etenkin Pirkanmaan Panu Horsmalahti, ovat joutuneet wareborgismisyytösten kohteiksi. Mielestäni nimeni käyttäminen ehdokkaiden mustamaalaamiseen on täysin käsittämätöntä ei-toivotun puoluelaisen demonisointia. Mielestäni wareborgilaisten tulisi sen sijaan olla ylpeitä wareborgilaisuudestaan ja olla antautumatta konservatiivisiiven painostukselle.

Pyydän kaikkia lukijoita välttämään äänestämästä konservatiivipiraatteja, joista pahimpia ovat Helsingin vaalipiirin Lilja Tamminen ja Ahto Apajalahti, Pirkanmaan Mika Isomaa ja Harri Kivistö, sekä Keski-Suomen Joanna Kurki. Varteenotettavia ehdokkaita olen listannut wareborgilaislistalla ja transdimensionaalisten vaaliehdokkaiden listalla.

2011-04-03

Uudenaikaiset rahajärjestelmät on korvattava hopeakolikoilla.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti huomanneet jo ajat sitten, että maailmantalous kärsii valtavista kriiseistä, jotka johtuvat pääosin talouspoliittisia päätöksiä tekevien kukkahattutätien asiantuntemattomuudesta, matalaälyisyydestä ja vihjeettömästä kädettömyydestä.

Kaikki tämä idiotismi johtaa lähitulevaisuudessa vääjäämättä rahan ja arvopaperien arvon romahtamiseen. Kaikkien, joilla on varallisuutta näissä muodoissa, pitäisikin näin ollen muuttaa se sellaiseen muotoon, joka säilyttää arvonsa katastrofeista huolimatta. Olen itse aukottoman bayesiläisen päättelyprosessin kautta päätynyt siihen, että konkreettiset, fyysiset alkuaineet ovat turvallisin tässä maailmantilanteessa kuviteltavissa oleva sijoituskohde.

Muutamia kuukausia sitten sain haltuuni pienen määrän plutoniumia varsin kilpailukykyiseen hintaan. Sijoitin nimenomaan plutoniumiin, koska sen arvo/massa-suhde on hyvin korkea, ja koko varallisuutta on näin ollen helppo kuljettaa fyysisessä muodossa paikasta toiseen. Myöhemmin sijoitusvalintaani tarkemmin mietittyäni havaitsin sen kuitenkin aika huonoksi, sillä plutoniumin korkea arvo johtuu pääasiassa kaupparajoituksista ja jalostusteknologian kehittymättömyydestä. Tulevaisuudessa talouden raja-aidat tulevat kaatumaan ja teknologia kehittymään, jolloin myös plutoniumin hinta tulee romahtamaan. Tästä syystä myin plutoniumini pois (voitolla) ja ostin tilalle hopeakolikoita.

Jalometallit ovat toki luddiittiteknologia, mutta osittain juuri tästä syystä ne pystyvät pitämään arvonsa myös maailmanlaajuisten talouskriisien aikana. Jalometallienkin arvo tulee romahtamaan siinä vaiheessa, kun niiden keruu pystytään hoitamaan nanorobottien avulla sekä syvistä maankuoren kerroksista että metallipitoisilta asteroideilta, mutta tähän on vielä ainakin kymmenen vuotta aikaa ellei hieman enemmänkin. Kymmenen vuoden sisällä taloutemme on kuitenkin todennäköisesti jo siirtynyt tekoälyohjatuksi, ja fyysisistä vaihdon välineistä on näin ollen tullut lopullisesti tarpeettomia.

Hopean pariin minut johdatti minulle superfood-piireistä ennestään tuttu piraattihenkinen rahamies Olli Posti, joka on aktiivisesti mukana hopeasijoittamiseen keskittyvän Silverbank-organisaation toiminnassa. Olli Postin karisma on suorastaan sykähdyttävä, kun hän organisaation yöllisissä kokouksissa kertoo, kuinka ihmisen elämässä konkreettisesti läsnä olevat jalometallit huokuvat erityisiä vaurausvibraatioita, jotka harmonisoituvat omistajinsa kehoihin ja saavat heidät tekemään elämässään köyhyysvalintojen sijaan vaurausvalintoja.

Arvelisin, että vaurausvibraatio liittyy jotenkin jalometallien elektroniverhon kvanttikemialliseen rakenteeseen, joka saattaa tietyissä olosuhteissa aiheuttaa esimerkiksi aivan erityisenlaisia gluoni- ja sgluoniryöppyjä, jotka vaikuttavat elimistössä solutason prosesseissa. Hypoteesini sai empiiristä vahvistusta, kun toisen asteen initiaatiorituaalin yhteydessä nautin muiden samalle asteelle päässeiden Silvervault-toverieni kanssa erityisen vaurauspirtelön, joka oli suhteellisen tavanomainen superfood-pirtelö terästettynä kultapölyllä. Kulta on ihmiskehossa klassisen kemian mukaan täysin inertti, mutta tästä huolimatta tunsin itseni rituaalin jälkeen huomattavasti vauraammaksi kuin aiemmin. Kultapöly siis selvästikin vaikutti minuun jollain ei-kemiallisella tavalla. Uusimpien tutkimusten mukaan nenän reseptorit ovat sensitiivisiä tietyille kvantti-ilmiöille, joten arvelisin, että kultapöly kannattaa ottaa kehoonsa nimenomaan hengitysteitse esimerkiksi shishan polttamisen yhteydessä, jotta kvanttineurologinen vaikutus maksimoituisi.

Silverbank-yhteisö on täynnä aivan käsittämättömän loistavia ihmisiä, jotka hyväksyvät myös kaltaiseni ei-neurotyypillisen henkilön sellaisena kuin olen. Silverbankissa toimii myös lukuisia seksuaalisesti parhaassa iässä olevia teinityttöjä, joiden katson olevan otollisia kohteita PUA-tekniikoilleni. Pelimiesoppien pitäisi laskelmieni mukaan toimia erityisen hyvin sen jälkeen, kun olen noussut organisaatiossa hieman korkeampaan asemaan (esimerkiksi Operating Thetan III tai IV). Koen olevani seksuaalisesti keskimäärin yhtä kokenut kuin 15-vuotiaat tytöt, joten pyrin kohdistamaan ensisijaisen kiinnostukseni nimenomaan tähän ikäryhmään.

Keskustelut muiden hopeasijoittajien kanssa ovat saaneet minut ajattelemaan varallisuutta, elämää ja talouspolitiikkaa aivan uudella tavalla. Olen jo  pitkään ollut tietoinen siitä, että ihmisten, kansojen ja rotujen älykkyysosamäärät korreloivat niiden varallisuuksien kanssa, mutta vaurausvibraatioista kuultuani tulin ajatelleeksi, että kenties jalometalleilla on suorempikin nootrooppinen vaikutus. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi nykyisen kaltaisen kehitysavun sijaan kehitysapurahoilla voisi hankkia kulta- ja hopeapatsaita, jotka sijoitettaisiin köyhien maiden toreille ja muille keskeisille paikoille. Nämä patsaat säteilisivät ympäristöön vaurautta, nostaisivat ohikulkijoiden älykkyyttä ja saisivat heidät tekemään köyhyysvalintojen sijaan vaurausvalintoja.

Ajatus jalometallien nootrooppisuudesta on tietenkin vasta hypoteesi, enkä aio eduskuntaan päästyäni ajaa siihen perustuvia hankkeita ennen kuin tieteellinen näyttö vaurausvibraatioista on kiistaton. Hopea- ja kultakolikoiden asemaa laillisina maksuvälineinä aion kuitenkin ajaa, ja suosittelen myös kaikille lukijoilleni varallisuuden sijoittamista jalometalleihin ennen kuin on liian myöhäistä.