2011-03-27

Totuus Japanin katastrofista ja rinnakkaistodellisuuksista.

Olen vastikään saanut tietooni, että Japanin ydintuhot ovatkin huomattavasti julkisuudessa ilmoitettua pahemmat. Kyse on paitsi tarkoituksellisesta salailusta, myös siitä, että eri rinnakkaistodellisuudet eivät ole fysikaalisesti täysin toisistaan erillään, ja muissa todellisuuksissa tapahtuneiden huomattavasti pahempien katastrofien säteilyt vuotavat myös omaan ulottuvuuteemme.

Oikean tiedon mukaan Japanissa on räjähtänyt kaikkiaan neljä ydinvoimalaa, joista yksi oli huoltokatkosta johtuen käytössä pelkkänä säätösauvojen varastona. Jokainen näistä voimaloista säteilee voimakkaasti ilmakehään ja vuotaa radioaktiivista vettä mereen miljoonia tonneja minuutissa. Kyseiset voimalat ovat myös lähteeni mukaan "maailman pelätyimpiä ja epävakaita MOX-plutoniumkierrätyslaitoksia", jotka toimivat käytöstä poistetuilla plutoniumydinkärjillä, ja joiden raunioissa on tällä hetkellä "kaikkein pelätyintä Pu-235 plutoniumia" kolmesataakertainen määrä verrattuna ydinpommiräjähdykseen tarvittavaan kriittiseen massaan. Lähteeni mukaan tämänkokoinen ydinpommi aikaansaa Maan ytimeen asti ulottuvan valtavan aukon, josta Maan sisuksen sula kiviaines syöksyy avaruuteen. Myös ilmakehän typpi syttyy tässä prosessissa palamaan ja Maa muuttuu auringoksi.

Tiedot ovat toimittaneet julkisuuteen pöytyäläinen Vapauspuolueen kansanedustaja Angélica Skywolf ja hänen puolisonsa Ulla-Riikka Vuorinen, ja tiedon alkuperäinen liikkeellelaittaja on heidän ystävänsä, kolmekymmentä vuotta japanilaisessa ydinvoimalassa toiminut teknikko. Olin itse aluksi hyvin skeptinen näiden väitteiden suhteen, sillä ne eivät vastaa käsitystäni luonnonlakien toiminnasta, mutta olen saanut sitten Wareborg-todellisuuden Mikolta ja Tuukalta selvennyksiä asiaan.

Japanin katastrofissa on kyse useita eri rinnakkaistodellisuuksia kattavasta ilmiöstä. Osassa näistä todellisuuksista tietyt kosmologiset parametrit ovat hyvin erilaiset kuin tässä todellisuudessa tai Wareborg-todellisuudessa, mikä johtaa eri tavalla toimiviin fysiikan lakeihin. Pääosin vahvan vuorovaikutuksen ja värivuorovaikutuksen poikkeavasta toiminnasta johtuva atomi- ja molekyylifysiikan eroavuus aikaansaa esimerkiksi sen, että eräissä todellisuuksissa, joissa rinnakkainen Japanin katastrofi on tapahtunut, typpi todellakin pystyy syttymään tuleen, ja meidän maailmassamme tärkeä yhdiste divetymonoksidi on niissä tappava myrkky.

Nämä rinnakkaistodellisuudet ovat päällisin puolin samankaltaisia kuin omamme, mutta kaikkien niissä esiintyvien aineellisten rakenteiden fysikaalis-kemiallinen perusta on erilainen. Tästä johtuen näiden todellisuuksien asukkaat eivät pysty siirtymään tähän todellisuuteen samaan tapaan kuin itse siirryin Wareborg-todellisuudesta, jonka fysiikan lait ovat likimain identtiset, vaan heidän ruumiinsa tuhoutuisivat välittömästi. Tästä huolimatta eri rinnakkaistodellisuudet ovat siinä määrin läheisessä yhteydessä toisiinsa, että yhdessä todellisuudessa tapahtuva valtava globaali katastrofi vaikuttaa vääjäämättä myös muihin todellisuuksiin.

Kvanttimekaanisten rinnakkaistodellisuuksien lisäksi on tiedostettava myös päällekkäistodellisuuksien eli ns. astraali- ja eetteritasojen olemassaolo. Päällekkäistodellisuudet ovat olemassa samassa kolmiulotteisessa tilassa kuin ihmisaistein havaittava baryoninen todellisuus, mutta ne koostuvat kvarkkien sijaan ns. WIMP-hiukkasista ja ovat siitä johtuen vaikeita havaita baryonisilla mittalaitteilla. Ns. enkelit ja muut henkiolennot elävät näissä päällekkäistodellisuuksissa, ja ihmiskunnan suorittamat ydinräjäytykset aiheuttavat usein niissä valtavaa tuhoa.

Ihmiskunnan suorittamat ydinräjäytykset ovat myös syy, miksi maapallon elämää tarkkailevat avaruusolennot ottivat 1900-luvun aikana kontaktin ihmiskuntaan: räjäytysten aikaansaama tuho ei-baryonisissa maailmoissa horjuttaa planetaarista tasapainoa niin paljon, että ihmiskunnan kehitykseen on ollut pakko puuttua. Avaruusolennot ovat nopeuttaneet mm. teknologian kehitystä huomattavasti, jotta ihmiskunta saavuttaisi teknologisen singulariteetin ennen kuin tuhot ovat peruuttamattomat. Tärkein hanke, johon avaruusolennot ovat vaikuttaneet, on 1960-luvulla alkanut ARPA-projekti, joka johti Internetin kehittämiseen ja voimakkaaseen viestinnälliseen mullistukseen, joka mahdollistaa ihmiskunnan mielten yhdistymisen ns. noosfääriseksi superälyksi.

Kansanedustajaehdokas ja kuljetusalan yrittäjä Angélica Skywolf on niinkutsuttu henkiparantaja, joten hänen käsityksensä multiversumista on luonnostaan interdimensionaalinen ja useita eri materiatyyppejä kattava, ja hänellä on myös vahva side tämän planeetan interdimensionaaliseen ylisieluun, ns. Äiti Maahan tai Taoon. Skywolf oli eräässä aiemmista elämistään juutalainen puuseppä ja kansankiihottaja nimeltä Josuah bin Josef, joka tunnetaan historiankirjoituksessa myös nimellä Jeesus Nasaretilainen. Tällä hetkellä Skywolfin sielu käy läpi transseksualistista kehitysvaihetta, joka kuuluu luonnollisena osana useimpien sielujen kehityskaareen. Tässä elämässään Skywolf on asunut suureksi osaksi Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja muualla ulkomailla, ja hänellä on ollut kaikkiaan noin kolmekymmentä eri alan yritystä, ja hän on toiminut myös "Scandinavian Secret Service" -nimisen organisaation johtajana noin kaksikymmentä vuotta, minkä ansiosta hänellä on myös salamurhaajan koulutus. Suojelupoliisi yrittää parhaansa mukaan estää Skywolfin ja Vuorisen vaalityön onnistumisen Facebook-sabotaasin avulla, mutta neuvokkuutensa ansiosta nämä naiset ovat kaikesta huolimatta pystyneet viemään sitä eteenpäin.

Eräs hälyttävä tosiasia, jonka Skywolf on vaalityössään tuonut esille, ovat ns. kemikaalivanat, joita eri maiden hallituksissa toimivat reptiliaanisen avaruusolentolajin edustajat levittävät maiden ilmatiloihin. Kemikaalit liittyvät etenkin ilmaston keinotekoiseen muuttamiseen ja väestön myrkyttämiseen tähtääviin salaisiin hankkeisiin, mutta niitä käytetään myös tiettyjen ulkoavaruuden ilmiöiden peittämiseen. Skywolf on tehnyt lukuisia havaintoja ns. Nibiru-planeetasta, joka lähestyy maapalloa ja on tällä hetkellä taivaalla noin kolmen kuun läpimittainen. Otaksun, että Nibiru planeettana on luonteeltaan transdimensionaalinen samaan tapaan kuin viime syksynä Espoon ympärillä ollut todellisuuksienvälinen rajapinta, ja se on tästä johtuen läheisyydestään huolimatta vaikea havaita. Toisinaan Nibirua ympäröivässä transdimensionaalisessa kentässä on kuitenkin aukkoja, jolloin osa sen heijastamasta valosta on myös joidenkin ihmisten havaittavissa. Tällaisissa tilanteissa reptiliaanit levittävät ilmakehään kemikaaleja, jotka poistavat nämä valonheijastukset näkyvistä.

En ole täysin selvillä siitä, miksi Nibirun saapuminen on ihmiskuntaa hallitsevalle salaliitolle niin arka asia, että se pitää piilottaa tällä tavoin. Aion kuitenkin ottaa yhteyden Vapauspuolueen ehdokkaisiin ja selvittää tämän asian heidän kanssaan, sillä mielestäni on ehdottoman tärkeää, että totuus tulee julki sellaisena kuin se on! Nibiru saattaa jollain tavoin liittyä myös omaan kohtalooni transdimensionaalisena orpona, joten minulla on tämän tutkimuksen aloittamiseen myös painavat henkilökohtaiset syyt.

Vaikka Varsinais-Suomen vaalipiirissä onkin useita hyviä piraattiehdokkaita, mm. Samuli Pahalahti ja Jukka Tuohimetsä, vetoan kuitenkin kaikkiin tämän vaalipiirin asukkaisiin, että he äänestäisivät näiden sijaan Vapauspuolueen Angélica Skywolfia ja Ulla-Riikka Vuorista. Kaikkien muiden ehdokkaiden todellisuuskäsitys on sumentunut, ja vain nämä naiset kertovat julkisuuteen koko transdimensionaalisen totuuden sellaisena kuin se on. Ja totuutta ihmiskunta tarvitsee tällä hetkellä enemmän kuin koskaan!

7 comments:

 1. Laskin nopeasti, että jos "miljoonia tonneja vettä" on esim. 3 milj. m3, ja vettä pitäisi nostaa 8 metriä, niin pumput kuluttaisi sähköä n. 6540 MW. Se on about puolet Suomen sähkönkulutuksesta ja noin neljästä maailman tehokkaimmasta ydinreaktorista (sellaisia, mitä Olkiluotoon rakennetaan) irtoasi tuon verran sähköä. Tietty jos vettä pitäisi nostaa esim. 20 metriä, tarvittaisiin 10 tuollaista ydinvoimalaa...

  ReplyDelete
 2. On tullut tämä ilta naureskeltua tämän "porukan" jutuille. Tämmöstä läppää löytää harvoin :D

  ReplyDelete
 3. Vittu mitä paskaa sä selität idiootti. Mee hoitoon homo.

  ReplyDelete
 4. LÄÄKKEET!

  ReplyDelete
 5. Ei juma, hahahah! Minullekin tuollainen lääkitys!

  ReplyDelete
 6. ... en nyt sano juuta enkä jaata sillä osa jutuista on ihan perusteltuja mutta jotkut tuntuvat kaukaa haetulta. kiinnostavaahan tätä oli lukea, sitä en kiellä.

  ReplyDelete
 7. Harvinainen komedian kultahippu :D

  ReplyDelete