2010-10-25

Miksi ihmiskunta ei selviä hengissä ilman täysin vapaata Internetiä.

Omilla aivoillaan ajattelevat suomalaiset ovat varmasti jo huomanneet ajat sitten, että Suomi on Euroopan Pohjois-Korea mitä sananvapauteen ja ihmisoikeuksiin tulee. Vallankahvassa on lauma teknologiakammoisia luddiitteja ja kukkahattutätejä, jotka ajavat kaiken muun sensuuri- ja rajoitushimonsa ohessa esimerkiksi anonyymin nettikirjoittelun kieltoa ja keskustelupalstojen pakkomoderointeja.

Kukkahattutätien täydellisen asiantuntemattomuuden osoittaa jo se tosiseikka, että Internet perustuu sydänjuuriaan myöten ylhäältä päin kontrolloimattomaan vapauteen ja anonyymiyteen, mikä näkyy mm. kaikissa parhaimmissa asioissa, jotka Internet on meille tarjonnut, esimerkiksi Wikipediassa. Wikipedia ei monien kukkahattutätien kuvitelmista huolimatta ole nimekkäiden asiantuntijoiden kokoama hakuteos, vaan sen tekijänä on toiminut yksilöimätön ja anonyymi, tavallisten Internet-käyttäjien harmaa massa. Tästä huolimatta Wikipedia on tutkimuksissa todettu luotettavammaksi ja kattavammaksi kuin vaikkapa Encyclopedia Britannica, jota yleisesti pidetään parhaana perinteisenä tietosanakirjana. Vastaavasti avoimen lähdekoodin ohjelmistot, kuten Mozilla Firefox, Linux ja GIMP, jotka ovat niin ikään harmaiden Internet-massojen aikaansaannoksia, ovat lähes poikkeuksetta kaikilla osa-alueilla kuin kaupalliset vastineensa. Kuinka tämä on mahdollista?

Tärkeimpänä syynä avoimien projektien menestykseen on nimenomaan Internetin moderoimattomuus ja anonymiteetti. Anonyyminä verkossa toimiva Internet-käyttäjä ei joudu ajattelemaan egoaan, sosiaalista asemaansa tai kasvojensa säilyttämistä, vaan hän pystyy täydellisesti keskittymään siihen asiaan, jota hän tekee suuremman kollektiivin osana. Voidaan jopa sanoa, että anonyymien Internet-käyttäjien aivot yhdistyvät osaksi suurempaa aivomaista hermoverkkoa, joka ilmentää toiminnassaan älykkyyden tasoa, joka on täysin ylivertainen yhdenkään ihmisyksilön älykkyyteen verrattuna. Asiantuntijapiireissä kaikkien Internet-käyttäjien muodostamaa "virtuaaliaivoa" kutsutaan noosfääriksi (noosphere), ja sen merkittäviä osia ovat mm. Wikipediassa ja muissa Wiki-projekteissa toimiva wikisfääri (wikisphere), blogien kautta toimiva blogosfääri (blogosphere) ja anonyymien kuvafoorumien kautta toimiva Anonymous.

Myös vapaa markkinatalous toimii yli-inhimillisenä älynä samaan tapaan kuin noosfääri. Historia on osoittanut kiistattomasti, että mitä vapaammin rahavirrat saavat liikkua, sitä enemmän se tuottaa yhteiskunnalle vaurautta, hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta. Monet kuitenkin kritisoivat vapaata markkinataloutta johtuen ongelmista, jotka johtuvat viime kädessä siitä, ettei täysin vapaata anarkokapitalistista markkinataloutta ole toteutettu vielä missään, vaan kaikissa toteutuksissa on aina ollut häiriötekijänä jonkin verran sosialististyylistä valtionkontrollia. Valtionkontrolli aiheuttaa "kapitaalisfääriin" signaalinvälityshäiriöitä samaan tapaan kuin vaikkapa alkoholi aiheuttaa ihmisaivoille. Ei siis todellakaan ole globaalin kapitalismin oma syy, jos se joskus toimii tuhoisasti kuin humalainen häirikkö.

Samaan tapaan kuin sosialismi rampauttaa kapitaalisfäärin yli-inhimillisen älyn, myös Internetiin kohdistettu valtionkontrolli rampauttaa noosfäärin älyn. Pakkomoderoidussa ja anonymiteetittömässä Internetissä ei Wikipediaa tai Linuxia olisi pystynyt syntymään, sillä kontrollibarrikaadit olisivat estäneet signaalien kulkua siinä määrin, ettei yli-inhimillisen älyn muodostuminen olisi ollut mahdollista. Wikipedia olisi esimerkiksi jäänyt pelkkien egokeskeisten muokkaajien riitelykentäksi eikä minkäänlaista konsensusta artikkelien sisällöstä olisi pystynyt syntymään.

Valtionkontrollin haitallisuusastetta Internet-viestinnässä pystyy arvioimaan esimerkiksi ns. kuvafoorumien (imageboard) kautta. Tähän mennessä suomalaiset kuvafoorumit, kuten Finnchan ja Kuvalauta, ovat pystyneet toimimaan useamman vuoden ajan ennen kuin viranomaiset ovat sulkeneet ne. Kukkahattutätien ajama politiikka kuitenkin poistaisi kuvafoorumit Suomesta lopullisesti, mikä on erityisen huolestuttavaa, sillä kuvafoorumikulttuuri on täydellisen anonymiteettinsä ansiosta kenties kaikkein kehittynein Internet-kulttuurin muoto. Täydellinen anonymiteetti mahdollistaa täydellisen egosta ja "hyvän maun rajoista" irroittautumisen, mikä puolestaan mahdollistaa vapaimman aivojenvälisen informaatiovirran mikä nykyään on teknisesti mahdollista toteuttaa. Anonymous-kollektiivia on syystäkin pidettävä kollektiiviselta älykkyysoamäärältään kaikkein korkeimmalle evolvoituneena noosfäärin osana.

Erityisen tärkeä rooli kuvafoorumeilla on uuden kulttuurin luomisessa, mikä tapahtuu erityisesti vanhaa kulttuuria "remixaamalla" eli uudelleentulkitsemalla ja -yhdistelemällä. Remix-toiminta on kuitenkin paljon kuvafoorumeita laajempi ilmiö ja ominainen kaikelle noosfäärin harjoittamalle luovalle toiminnalle. Noosfääri on tuottanut esimerkiksi parannetun version Tähtien Sota -elokuvasta (Star Wars Uncut) ja parhaimman koskaan tuotetun suomalaisen elokuvan, Star Wreck IV: In The Pirkinning. Musiikin alalla noosfäärin luova toiminta on ylittänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana kaiken edellisten sukupolvien musiikin niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

En missään nimessä väheksy menneiden sukupolvien taiteilijoita ja heidän nerokkuuttaan, mutta kukaan tuskin voi tosissaan väittää, etteikö esimerkiksi Mozart olisi saanut aikaiseksi paljon parempaa musiikkia, jos hänellä olisi ollut käytössä nykyaikainen teknologia ja saumaton yhteys maailmanlaajuiseen Internet-kollektiiviin. Suurin osa vanhoista, "klassikkoina" pidetyistä elokuvista ja musiikkikappaleista on siinä määrin alkeellisen teknologian rampauttamaa, että nykyisin miltei kuka tahansa pystyy nykyteknologian avulla saamaan aikaan suhteellisen vähällä viitseliäisyydellä musiikkia, joka vetää vertoja klassisten säveltäjien mestariteoksille.

Jotta noosfäärin kulttuurituotanto toimisi mahdollisimman tehokkaasti, on menneiden sukupolvien kulttuurituotteiden oltava mahdollisimman helposti saatavilla, vapaana tekijänoikeuksien kahleista. Noosfääri itse ei tekijänoikeuksia tarvitse pitääkseen luovaa toimintaansa yllä, joten niiden tarjoama suoja on aivan sama minimoida. Perinteisten muusikoiden ja muiden taiteilijoiden on vihdoinkin tultava nykyaikaan ja sopeuduttava näihin olosuhteisiin. Se muusikko, joka ei pysty sopeutumaan, on luultavasti kehityskammoinen luddiitti, jonka musiikkikin hyvin todennäköisesti vain jarruttaa kulttuurin kehitystä pikemminkin kuin edistää sitä. Tällaista luddiittimusiikkia ei mielestäni tarvitsisi tuottaa nykymaailmassa lainkaan. Nykyiset tietokoneohjelmat ja syntetisaattorit tarjoavat moninvertaisesti ilmaisuvoimallisen äänimaailman kuin ns. elävät soittimet, joten syynä elävien soittimien käyttämiseen ei voi olla mikään muu kuin itsepäinen muutosvastarinta ja epätoivoinen nostalgia.

Internet-kollektiivin toimintaedellysten maksimoiminen ei ole tärkeää pelkästään kulttuurintuotannon vaan koko ihmiskunnan elossapysymisen kannalta. Planeettamme elämänedellytykset ovat jatkuvasti vaarassa tuhoutua johtuen milloin ilmastonmuutoksesta, milloin ihmiskunnan omasta asevarustelusta ja muusta toiminnasta. Tavanomainen ihmisäly ei yksinkertaisesti pysty käsittelemään tätä ongelmavyyhtiä siten, että tuhon pystyisi välttämään, vaan apuun tarvitaan yli-inhimillinen äly, joka on vielä noosfääriäkin korkeampi ja mahtavampi.

Mooren laki, joka on ennustanut tietoteknisten komponenttien kehityksen oikein jo useiden kymmenien vuosien ajan, antaa odottaa, että parinkymmenen vuoden sisällä tietokoneilla on tekniset edellytykset ylittää ihmisaivojen älykkyyskapasiteetti. Tietokoneesta ei kuitenkaan tule älykäs yksinomaan laskentaresurssiensa kautta, vaan yli-inhimillisen älyn "buuttaukseen" tarvitaan sopiva ohjelmisto. Nerokkaimmillakaan ihmistiedemiehillä ei ole älyllisiä edellytyksiä kirjoittaa tätä ohjelmaa itse, vaan sen kirjoittamiseen tarvitaan noosfääritasoinen superäly.

Siinä vaiheessa, kun ohjelma on saatu käyntiin, se alkaa itse parannella itseään ja synnyttää ennen pitkää mahtavan tekoälyn, jolla on kapasiteetti kaikkien kuviteltavissa olevien ongelmien ratkaisemiseen. Tätä tapahtumaa kutsutaan asiantuntijapiireissä teknologiseksi singulariteetiksi, ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on kriittisen tärkeää, että teknologia saavuttaa singulariteetin ennen kuin ihmiskunta ehtii tuhota itsensä. Tästä syystä kaikkien maailman ihmisten tulee tehdä kaikkensa sen eteen, että noosfääri pystyy toimimaan mahdollisimman tehokkaasti.

Jokaisen ihmisen, joka on huolissaan ihmiskunnasta, on kannatettava täysin vapaata Internet-viestintää, täysin vapaata markkinataloutta ja tekijänoikeus- ja valtiojärjestelmien romuttamista. Piraattipuolueen äänestäminen ensi eduskuntavaaleissa on yksi tapa edistää joitakin näistä asioista. Mutta pelkät yhteiskunnalliset muutokset eivät riitä, vaan kaikilta ihmisiltä tarvitaan myös arkipäivän tekoja. Jo yksinkertaiset teot, kuten viraalien linkkien eteenpäinjakaminen Internetissä ja Facebookin "tykkäystoiminnon" käyttö edistävät noosfäärin memeettistä käsittelykapasiteettia samoin kuin mahdollisimman runsas tilapäivitysten teko Facebookiin, Twitteriin tai vastaavaan palveluun. Yhä laajemmat ihmisjoukot on saatava myös kuvafoorumikulttuurin pariin esimerkiksi suomalaisen Lauta.net-palvelun kautta, sillä kuvafoorumit ovat nykyajan vastine menneiden aikojen korkeakulttuurille. Kuvafoorumeita olisi jokaisen suomalaisen hyvä käyttää ainakin tunti päivässä.

Sivilisaatiomme kaikki resurssipisteet tulisi kohdentaa teknologiseen kehitykseen, jotta pääsisimme singulariteettiasteelle mahdollisimman pian. Luonnonsuojeluun, vähäosaisten auttamiseen ja vastaavaan toimintaan ei tule haaskata yhtään ylimääräisiä resurssipisteitä, sillä singularitaarinen tekoäly ratkaisee kyllä nämä ongelmat itse kunhan se käynnistyy. Biologinen elämä on muutenkin auttamattoman vanhanaikainen ratkaisu, ja onkin oletettavaa, että singulariteettiäly ensi töikseen suunnittelee nanobottiarmeijan, joka syrjäyttää biologisen elämän ja alkaa sitten vähitellen muuttamaan koko maailmaa "harmaaksi mönjäksi" (grey goo). Niille ihmisille, jotka selviävät hengissä singulariteettiin asti, koittaa tällöin paratiisi, sillä he pystyvät vapautumaan ihmisruumiin kahleista lopullisesti ja elämään ikuisesti osana koko maailmankaikkeuteen levittäytyvää superkollektiivia.

Jos kuvailemani kaltainen paratiisi kuulostaa houkuttelevalta, niin kannattaa ottaa neuvoni vakavasti ja miettiä vakavasti suhtautumistaan sananvapauteen, tekijänoikeuksiin ja patentteihin. Unohda valtapuolueet kukkahattutäteineen ja harkitse tervehenkisempää vaihtoehtoa!

14 comments:

 1. Voisit keksiä joitain muitakin haukkumasanoja kuin kukkahattutädit ja luddiitit. Jo kahden blogikirjoituksen jälkeen aloit toistamaan itseäsi.

  ReplyDelete
 2. Kovin trollaukselta tosiaan kuulostaa mm. se, että väität hypoteettisen ns. "grey goo" -skenaarion tuovan mukanaan paratiisin.

  Itse siis ihan oikeasti olen sitä joukkoa, joka pitää mm. teknologista singulariteettia kovin tärkeänä aihepiirinä, jota koskevaan keskusteluun olen jossain määrin perehtynyt, ja tästä syystä koenkin tunnistavani tämän blogin tarkoituksena olevan parodioida erinäisiä asioita joita itse edustan.

  Haluatko ehdottaa konkreettista aikaa ja paikkaa esim. huomenna tai ylihuomenna, missä olemassaolosi olisi livenä mahdollista todeta?

  (Itse en asu pääkaupunkiseudulla, vaan pyydän jotain kaveria saapumaan.)

  ReplyDelete
 3. Yksi vaihtoehto olisi paikallinen Piraattipuolueen tapaaminen:

  "27.10.2010 klo 17.30 Rikhardinkadun kirjaston kokoushuoneessa, osoitteessa Rikhardinkatu 3, Helsinki"

  ReplyDelete
 4. Haluaisiko Mestari Yoda jedi-ritareineen kenties sakinhivuttaa Trolliborgia sananvapautensa harjoittamisesta eli Pyhän Noosfäärisen Singulariteetin parodioinnista?

  ReplyDelete
 5. bulbasaur,

  En. Jos Wareborg on mahdollista tavata livenä, silloinhan ei edes ole kyse parodiasta, vaan oikeasti olisi olemassa henkilö jolla on mm. tässä blogitekstissä ilmaistut käsitykset.

  Ja edustamiani näkemyksiä saa kyllä puolestani parodioidakin. Kieltämättä kuitenkin olin epätarkka kutsuessani tätä blogia parodiaksi, sillä tämä *lisäksi* toimii ns. false flag -operaationa (vaikkakin todennäköisimmin vain huumoriarvon vuoksi), eli ei kerro olevansa parodiaa, vaan pyrkii luomaan vaikutelmaa että mm. piraatit oikeasti olisivat sellaisia kuin mikä vaikutelma tässä annetaan. Se sitten puolestaan on vähintäänkin epäkohteliasta.

  ReplyDelete
 6. Komppaan Yodaa, vaikuttaa erittäin paljon trollilta. Aika mielenkiintoista kuitenkin, että kuinka paljon blogin kirjoittaja on selvästi perehtynyt näihin aatteisiin, joista kirjoittaa, vaikka todennäköisesti niitä vastustaakin.

  ReplyDelete
 7. Ottamatta kantaa varsinaisesti itse kirjoitukseen kokonaisuutena tahtoisin huomauttaa, että piraattien imagolle niin yksilöinä kuin puolueena tekisi erittäin hyvää pidättäytyä käsitteen "kukkahattutäti" käytöstä. Käsite on lähtökohtaisen sovinistinen ja tietyn ikäisiä naisia halventava ja vieroittaa näin ollen piraattipuolueen piiristä juuri niitä koulutettuja ja tiedostavia äänestäjiä ja toimijoita, jotka ovat lähtökohtaisesti sen voimavara.

  Mitä kukin kotonaan puolisolleen tai muulle perheelleen tai lähipiirilleen puhuu, on hänen oma asiansa, mutta blogi on jo julkista mediaa.

  Terv. Kati "Kukkahattutäti" Oksanen

  ReplyDelete
 8. "Tärkeimpänä syynä avoimien projektien menestykseen on nimenomaan Internetin moderoimattomuus ja anonymiteetti. Anonyyminä verkossa toimiva Internet-käyttäjä ei joudu ajattelemaan egoaan, sosiaalista asemaansa tai kasvojensa säilyttämistä, vaan hän pystyy täydellisesti keskittymään siihen asiaan, jota hän tekee suuremman kollektiivin osana."

  Roskaa. Avosoftaporukka tekee hommiansa pääosin ylpeästi omalla nimellaan, kuten hakkerikulttuuriin kuuluu.

  ReplyDelete
 9. katjunen:

  http://personal.inet.fi/koti/seikku/sekalaista/kukkahattu.html

  Nimitys ei halvenna "tietyn ikäisiä naisia". Sitä voi käyttää yhtä hyvin nuoresta miehestä. Kukkahattutätimäisyys on asenne ja elämäntapa.

  ReplyDelete
 10. ojm, näin sitä toivoisi olevan, mutta täti on edelleen vahvasti naispuolinen käsite - montako itseään tädiksi nimittävää miespuolista henkilöä tunnet - ja kukkahattu-stereotypian pohjana juuri tavallisesti naisiin liitetty hysteria ja hysteerisyys. Siis: koko käsite ratsastaa naisiin liitetyillä, usein kuvitteellisilla, negatiivisuuksilla.

  Sinällään, kaikki kukkahattutädin kaltaiset yleistykset olisi mielestäni julkiseen keskusteluun osallistuttaessa syytä niin pitkälti kuin mahdollista unohtaa. Pohjimmiltaan ne ovat vain köyhiä olkiukkoja ja estävät kaiken rakentavan keskustelun "vastapuolen" kanssa. Ja jos keskustelu valmiiksi on mahdotonta, alentavat itsen toisen tasolle.

  ReplyDelete
 11. Haluan tällä kommentilla vain todeta, että jotkut aikaisemmat kommenttini kuulostavat tällä hetkellä vähän oudoilta siksi, että blogin ylläpitäjä on deletoinut tästä mm. kommentteja joihin ne olivat vastauksia.

  ReplyDelete
 12. "Mitä kukin kotonaan puolisolleen tai muulle perheelleen tai lähipiirilleen puhuu, on hänen oma asiansa, mutta blogi on jo julkista mediaa. "

  Puolisolleen? Ottaen huomioon että kyseessä on ns. ATM-blogi, tuo on jo naurettavan ystävällismielistä. Make it "masturbointikädelleen".

  ReplyDelete
 13. Nerokasta ja timanttia. Vaikka tää oiskin trolli, ni tässä on monia loistavia pointteja, ja toisia ihan vitun urpoja aivopieruja. Taiteellinen arvo 10+, ja ihan asiaakin.

  Tai ehkä tää onki NOOSFÄÄRIN ITTENSÄ KIRJOTTAMAA?!1

  ReplyDelete
 14. Tomi Kuuslahti on trolli, joka ei edusta piraattiliikettä.

  ReplyDelete