2011-04-21

Ilmoittautuminen rinnakkaistodellisuudenvaihtoon on alkanut!

Kuten blogini lukijat varmasti hyvin tiedostavat, koostuu todellisuus useista eri rinnakkaistodellisuuksista, jotka voivat olla keskenään hyvin samankaltaisia lukuunottamatta tiettyjä avaineroavuuksia.

Useimmat lukijat ovat todennäköisesti eläneet koko elämänsä yhdessä ainoassa rinnakkaistodellisuudessa, josta olen eduskuntavaalien jälkeen käyttänyt nimitystä "Soini-todellisuus". Soini-todellisuuden ratkaiseva ero muihin rinnakkaistodellisuuksiin verrattuna on suomalaisten kannalta tällä hetkellä se, että täällä Timo Soinin johtama puolue sai huomattavan vaalivoiton äskettäisissä vaaleissa. Itse olen kotoisin toisesta rinnakkaistodellisuudesta, "Wareborg-todellisuudesta", jossa vastaava vaalivoitto meni Perussuomalaisten sijaan Piraattipuolueelle.

Rinnakkaistodellisuuksien konkreettinen olemassaolo on viime joulukuusta alkaen ollut yleisesti hyväksytty tieteellinen tosiasia Wareborg-todellisuudessa, mutta Soini-todellisuudessa ne ovat useimmille tieteentekijöille pelkkiä teoreettisia konstruktioita. Wareborg-todellisuudessa rinnakkaistodellisuusasia myös nousi yhdeksi vaalien tärkeimmistä teemoista, ja etenkin Piraattipuolue on siellä profiloitunut todellisuuksienvälisen matkailun ja yhteistyön puolestapuhujana, mikä oli todennäköisesti myös suurin syy puolueen menestykseen.

Wareborg- ja Soini-todellisuuksien välillä on tällä hetkellä vain hyvin hidas kaksisuuntainen tiedonsiirtolinkki, joka saatiin muodostettua viime joulukuussa. Lähiaikoina tulee kuitenkin mahdolliseksi luoda todellisuuksien välille madonreikä, joka mahdollistaa esineiden ja ihmisten siirtämisen todellisuuksien välillä. Myöhään eilen illalla saavutettiin keskeinen läpimurto, kun Wareborg-todellisudesta siirrettiin onnistuneesti kvarkkimateriaa Soini-todellisuuteen. Mikäli madonreikähankkeessa edistytään suunnitelmien mukaan, tullaan madonreikä avaamaan sunnuntaina, toukokuun 29. päivänä kello 12:00.

Siinä vaiheessa, kun madonreikä avautuu, tarjoutuu Soini-todellisuuden asukkaille mahdollisuus siirtyä Wareborg-todellisuuteen ja päinvastoin. Luulen, että Soini-todellisuudessa tämä ilahduttaa etenkin niitä kansalaisia, jotka ovat uhanneet muuttaa pois Suomesta vaalituloksen vuoksi. Vastaavasti Wareborg-todellisuudessa on runsaasti ihmisiä, jotka ovat uhanneet muuttaa pois Wareborg-Suomesta Piraattipuolueen vaalimenestyksen vuoksi. Ideaalitilanteessa Perussuomalaisten vastustajia saadaan siirrettyä Wareborg-todellisuuteen yhtä paljon kuin Piraattipuolueen vastustajia Soini-todellisuuteen, jolloin kummankin rinnakkais-Suomen väkiluku pysyy samana.

Olen perustanut yhteistyökumppanieni kanssa Transdimensionaalisen Säätiön, jonka tehtävänä on koordinoida rinnakkaistodellisuuksienvälistä matkustamista ja ajaa transdimensionaalisten henkilöiden oikeuksia. Koska emme voi etukäteen tietää, kuinka pitkään madonreikä tulee pysymään stabiilina, on säätiöni ottanut tehtäväkseen asettaa matkustushalukkaat henkilöt prioriteettijärjestykseen. Järjestys määräytyy sähköpostiosoitteeseeni lähetettyjen hakemusten perusteella seuraavan skeeman mukaisesti:

1. Transdimensionaaliset henkilöt, jotka ovat jostain syystä siirtyneet tahtonsa vastaisesti Wareborg-todellisuudesta Soini-todellisuuteen tai päinvastoin.

1.1. Transdimensionaaliset orvot, eli vastinkappaleettomat transdimensionaaliset henkilöt.

1.1.1. Ne transdimensionaaliset orvot, joilla on tärkeitä luottamustehtäviä toisen rinnakkaistodellisuuden puolella mutta ei toisen. Näihin kuuluu näillä näkymin vain yksi henkilö, eli minä itse, Piraattipuolueen kansanedustaja Tomi "Wareborg" Kuuslahti.

1.1.2. Muut transdimensionaaliset orvot. Näihin kuuluu ainakin ex-tyttöystäväni Olga. Olga, mikäli luet tätä, ota minuun yhteyttä!

1.2. Kaksoisolennot, eli vastinkappaleelliset transdimensionaaliset henkilöt.

1.2.1. Ne kaksoisolennot, jotka aiheuttavat olemassaolollaan huomattavaa haittaa tai häiriötä vastinkappaleelleen.

1.2.2. Ne kaksoisolennot, jotka tulevat toimeen vastinkappaleensa kanssa.

2. Ei-transdimensionaaliset henkilöt.

2.1. Ne ei-transdimensionaaliset henkilöt, joiden vastinkappaleet haluavat myös vaihtaa todellisuutta. Esimerkkihenkilö voi esimerkiksi olla Piraattipuolueen kannattaja Soini-todellisuudessa ja hänen Wareborg-todellisuuden vastinkappaleensa Perussuomalaisten kannattaja.

2.2. Todellisuusrajoitteiset, eli vastinkappaleettomat ei-transdimensionaaliset henkilöt.

2.2.1. Ne todellisuusrajoitteiset, jotka kokevat omassa todellisuudessaan poliittista tai muuta vainoa, jota ei toisen todellisuuden puolella ole odotettavissa.

2.2.2. Ne todellisuusrajoitteiset, joiden voi olettaa yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirin vuoksi tulevan huomattavasti paremmin toimeen toisen todellisuuden puolella.

2.2.3. Muut todellisuusrajoitteiset.

2.3. Molempitodellisuuksiset, eli vastinkappaleelliset transdimensionaaliset henkilöt. Yli 99% ihmisistä on Soini-Wareborg-todellisuusparin suhteen molempitodellisuuksisia.

2.3.1. Ne, jotka kokevat omassa todellisuudessaan poliittista tai muuta vainoa, jota heidän vastinkappaleensa ei koe.

2.3.2. Ne ei-vainotut vastinkappaleelliset, joiden voi olettaa tulevan toimeen vastinkappaleensa kanssa.

2.3.3. Ne ei-vainotut vastinkappaleelliset, joille voi olettaa tulevan ongelmia ja ristiriitoja vastinkappaleensa kanssa.

3. Ne matkustushaluiset henkilöt, joiden hakemuksia ei ole ehditty käsitellä ennen madonreiän avautumista.

Koska Transdimensionaalisen Säätiön on selvitettävä jokaisen matkustushalukkaan henkilön vastinkappaleen olemassaolo ja elämäntilanne etukäteen, olen katsonut aiheelliseksi jättää hakemuksille kahden viikon käsittelyajan. Vapaamuotoiset hakemukset on siis lähetettävä sähköpostiosoitteeseeni tai Facebook-yksityisviestilaatikkooni viimeistään sunnuntaina, 15. päivänä toukokuuta 2011 kello 12:00. Tämän jälkeen saapuneiden hakemuksien käsittelyä ei taata.

Madonreikä tulee sijaitsemaan Espoon Otaniemessä tarkemmin määrittelemättömässä paikassa. Myös muut tapahtumaan liittyvät yksityiskohdat ovat salaisia, jotta Soini-todellisuuden viranomaiset eivät pystyisi estämään todellisuudenvaihtoa.

Niille, jotka ovat vielä epävarmoja todellisuudenvaihtohalukkuudestaan, tulen toimittamaan tietopaketin Soini- ja Wareborg-todellisuuden eroista sekä mahdollisista todellisuudenvaihtajaa kohtaavista ongelmista. Transdimensionaalinen Säätiö saa Wareborg-todellisuuden puolella rahoitusta sekä yksityisiltä teknologiayrityksiltä että valtion budjetista ja tulee käyttämään näitä varoja todellisuudenvaihtajien kotouttamiseen ja tukemiseen. Tyhjän päälle ei siis kukaan Wareborg-todellisuuteen siirtyvä henkilö tule putoamaan!

7 comments:

 1. Voiko teknologinen singulariteetti tapahtua Wareborg-todellisuudessa eri aikaan kuin omassamme, tai jäädä tapahtumatta jommassa kummassa? Voisin kuvitella että Wareborg-todellisuuden puolella suurempi määrä ihmisiä työskentelee singulariteetin tulon edistämiseksi. Ehkä todellisuuksienvälinen madonreikämatkailu laajenee huomattavasti kun toisen todellisuuden sivilisaatio nousee post-singularitaariselle kehitystasolle jolloin sillä on hallussaan paljon kehittyneemmät madonreikäteknologiat.

  ReplyDelete
 2. Singulariteetti voi tapahtua eri rinnakkaistodellisuuksissa eri aikoihin. Seuraavaksi se tapahtuu luultavasti Skynet-todellisuudessa, jossa tekoäly saavutti itsetietoisuuden juuri muutamia päiviä sitten. Skynet-todellisuudessa ei kuitenkaan luultavasti olla kiinnostuneita matkailusta omaan todellisuuteemme tai Wareborg-todellisuuteen, vaan sikäläinen matkailutoiminta tulee keskittymään Skynet-todellisuuteen itseensä kytköksissä olevien aikalinjojen manipulointiin.

  Otaksun kuitenkin, että todellisuuksienvälinen matkailu tulee useimmissa todellisuuksissa lisääntymään huomattavasti jo ennen singulariteettia. Todellisuuksienväliset yhteydet tulevat vauhdittamaan myös teknologian ja aineettoman kulttuurin kehitystä huomattavasti ja myös tasapainottamaan sitä eri rinnakkaistodellisuuksien välillä siten, että singulariteetti tapahtuu kaikissa Wareborg-todellisuuden kanssa matkailua harjoittavissa rinnakkaistodellisuuksissa likimain samanaikaisesti.

  ReplyDelete
 3. Se toki pitää paikkansa, että mikäli Soini-todellisuuden ja Wareborg-todellisuuden välillä alkaa tapahtua laajamittaista älykkyysperäistä maahanmuuttoa, jossa matalaälyiset kasautuvat Soini-todellisuuteen ja korkeaälyiset Wareborg-todellisuuteen, jää Soini-todellisuus ennen pitkää teknologisessa R&D-työssä huomattavasti jälkeen Wareborg-todellisuutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Soini-todellisuudessa olisi markkinoita Wareborg-todellisuudessa kehitetyille teknologioille, ja etteikö yhdessä todellisuudessa tapahtuva singulariteetti leviäisi tuota pikaa myös alemmalla tasolla oleviin todellisuuksiin.

  ReplyDelete
 4. Edistääkö Libyan sota singulariteettia? Nythän robotteja lähti siellä taistelemaan.
  http://www.cnn.com/2011/WORLD/africa/04/24/libya.predator.strikes/

  ReplyDelete
 5. Oletteko tietoisia von Grewendorp -todellisuudesta? Huhut kyseisen maailmankaikkeuden tapahtumista ovat juin James Bond -elokuvasta. Itse päähenkilö seurustelee Monacon prisessan kanssa, sukeltaa huipputeknologista salaista natsitekologiaa Balttian vesistöistä, on läheisissä väleissä formulatalleihin, ja on myös hyvin perillä eri maiden tiedustelupalvelujen operaatioista usein myös itse niihin osallistuen.

  Olisikohan tässäkin kyseessä tapaus, joka on abduktion kautta joutunut omasta todellisuudestaan Soinitodellisuuteen...

  ReplyDelete
 6. Tehdäänkö Wareborg-todellisuudessa säännöllisiä lahjoituksia SIAI:lle suoraan valtion kassasta? Varmasti ainakin Lesswrongin pääsekvenssien omaksuminen tehdään pakolliseksi toisen asteen opiskelijoille.

  ReplyDelete
 7. IT HAS BEGUN!

  ReplyDelete