2010-12-14

Pyrin eduskuntaan.

Päätin äskettäin ryhtyä kansanedustajaehdokkaaksi vuoden 2011 vaaleihin. Sitoutumattomana, koska Piraattipuolue ei huoli minua listoilleen johtuen transdimensionaalisuudestani, ja kaikki muut puolueet ovat pelkkiä kehityspelkoisten luddiittien ja kukkahattutätien äänitorvia. Kaikkien omilla aivoillaan ajattelevien suomalaisten kannattaakin liittyä Facebook-kannattajasivulleni.

Tärkeimmät vaaliteemani ovat sananvapaus, teknologia ja tasa-arvo. Sananvapauteen kuuluvat mm. kaikki Piraattipuolueen ajamat asiat, teknologiaan erityisesti teknologisen singulariteetin jouduttaminen, ja tasa-arvoon miesten, furryjen ja transdimensionaalisten henkilöiden oikeudet.

Seuraavassa hieman aihekohtaista yhteenvetoa: 

Teknologia: Teknologista kehitystä on tuettava niin paljon kuin mahdollista, ja kaikessa poliittisessa päätöksenteossa on huomioitava teknologisen kehitysnopeuden maksimointi. On kaikkien kansalaisten edun mukaista, että ihmistä älykkäämpi tekoäly saadaan kehitettyä mahdollisimman pian, ja että ihmiskunta saavuttaa teknologisen singulariteetin ja sen myötä koittavan paratiisimaisen tilan niin pian kuin mahdollista.

Sananvapaus: Kaikki sananvapautta loukkaavat lakipykälät on kumottava. Näitä ovat mm. uskonrauhan rikkominen, kansanryhmää vastaan kiihottaminen, kunnianloukkaus, tekijänoikeuslaki, patenttilaki ja tietoliikenteen häirintä. Anonymous-tyylisten Internet-kollektiivien toimintamahdollisuudet on taattava perustuslakitasolla kuten myös jokaisen kansalaisen oikeus osallistua palvelunesto- ja defacement-hyökkäyksiin. Sananvapauden maksimointi edesauttaa myös teknologista kehitystä vapaamman tiedonkulun myötä. 

Ympäristöasiat: Kaikenlainen luonnonsuojeluun ja muihin ympäristöasioihin tuhlaaminen on pois teknologisesta kehityksestä, joten se on lopetettava. Sitäpaitsi teknologisen singulariteetin saavuttua yli-inhimillinen superäly korvaa joka tapauksessa kaikki maapallon luonnolliset ekosysteemit tehokkaammilla nano- tai pikoteknologisilla ratkaisuilla, joten kaikenlainen ympäristöasioista välittäminen on pitkällä mittakaavalla täyttä resurssien haaskaamista. 

Ydinvoima: Ydinvoimaloita on rakennettava mahdollisimman paljon lisää mahdollisimman kustannustehokkaasti, jotta energiantuotanto ja sitä kautta teknologian kehitys maksimoituu.

Älykkyys: Kansalaisten älykkyysosamäärää nostavien transhumaanien teknologioiden kehittämiseen tulee panostaa voimakkaasti. Erityisesti on pyrittävä nostamaan teknologian kehitykseen osallistuvien tieteilijöiden ja insinöörien älykkyyttä, mutta tärkeää on nostaa myös matalaälyisen kansanosan älykkyys riittävälle tasolle. Matalaälyisten ihmisten toimintamahdollisuudet vähenevät kaiken aikaa, ja pian ainoa matalaälyinen ala, jolla he pystyvät työskentelemään, on seksiala.

Talous: Libertaristina kannatan kaikenlaisen valtiojohtoisen sääntelyn lakkauttamista, jotta vapaa markkinatalous saisi mahdollisimman rajattomat toimintamahdollisuudet. Kaikki mahdolliset talous- ja hyvinvointiongelmat korjautuvat automaattisesti, kunhan markkinahäiriöt saadaan poistettua. Myös teknologinen kehitys maksimoituu täysin vapaiden markkinoiden myötä.

Yksilönvapaudet: Kaikenlaiset aseiden omistamiseen ja käyttöön liittyvät rajoitteet on poistettava yksilönvapauden nimissä. Samoin tulee poistaa kaikki uhkapelaamiseen, päihteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvät rajoitteet. Yksilönvapaudet tulee maksimoida, jotta kansalaisten työmotivaatio ja siten teknologian kehitysnopeus maksimoituisivat.

Verot: Verotus on varkautta, joka hidastaa teknologista kehitystä, joten se on poistettava kokonaan. Yhteiskuntajärjestyksen ylläpito olisi eettisempää kustantaa yksityistetylle poliisille ja yksityistetyille puolustusvoimille maksettavilla vapaaehtoisilla suojelumaksuilla valtiojohtoisen rosvoamisen sijaan.

Julkinen sektori: Julkinen sektori on typistettävä ehdottomaan minimiinsä, sillä markkinavoimien lainalaisuuksien ulkopuolella toimivat instituutiot eivät milloinkaan voi toimia tehokkaasti. Sosiaaliturvajärjestelmä, kansaneläkejärjestelmä, maataloustuet sekä kulttuurin ja taiteen tukijärjestelmät on lakkautettava lopullisesti. Terveydenhuolto, koulutus, kulttuuritoimi, poliisi ja armeija on yksityistettävä täydellisesti.

Työllisyys: Ammattiliitot on lopetettava, sillä niiden järjettömiin vaatimuksiin suostuminen aikaansaa työttömyyttä ja muita kansantaloudellisia ongelmia. Yrityksille on annettava täydet valtuudet käyttää omistamiaan työntekijöitä tarpeitaan vastaavilla tavoilla. Matalaälyisten henkilöiden työpanosta tarvitaan tulevaisuudessa aina vain vähemmän, joten heitä on ohjattava joko seksialalle tai muuttamaan keskiälykkyydeltään omaansa paremmin vastaaviin maihin (joita on mm. Afrikassa ja Etelä-Amerikassa).

Maahanmuutto: Niin kauan kuin Suomessa on käytössä sosiaaliturvajärjestelmä (toivottavasti ei kovin pitkään), on matalaälyisten henkilöiden maahanmuutto estettävä. Kaikille maahan tulijoille on suoritettava ÄO-testi, ja jos älykkyys on maan vallitsevaa keskiarvoa alempi, on tulokas käännytettävä. Suomi tarvitsee kuitenkin mahdollisimman paljon korkeaälyistä aivomassaa, ja tästä syystä Suomea tulisi mainostaa muuttokohteena erityisesti älykkyydeltään korkeatasoisille japanilaisille, korealaisille ja kiinalaisille.

Yliopistot: Kaikki yliopistot on yksityistettävä ja niiden valtionrahoitus poistettava. Yliopistojen tulee keskittyä yksinomaan sellaisiin aloihin, jotka tuottavat markkinataloudellista hyötyä ja sitä kautta edistävät teknologista kehitystä.

Koulutus: Kaikenlainen humanististen "tieteiden" sekä katsomus- ja taideaineiden opettaminen on lopetettava erityisesti peruskoulusta. Ainoat tärkeät aineet ovat matematiikka, luonnontieteet, rationaalinen ajattelu, taloustiede, informaatioteknologia ja englannin kieli. Englannin lisäksi voidaan muina kielinä opettaa japania, lojbania ja Suomen kouluissa suomea.

Pakkoruotsi: Ehdottomasti poistettava. Suomen toiseksi viralliseksi kieleksi
on otettava englanti. Mikäli englannin lisäksi aivan välttämättä tarvitaan 
muita pakkokieliä, on sellaiseksi otettava joko pakkojapani tai pakkolojban.
Molemmat näistä kielistä kohentavat osaajiensa älykkyyttä ja rationaalista 
ajattelukykyä.

Kulttuuri: Mitään kulttuuriin liittyvää ei tule pitää väkisin hengissä taloudellisten ja memeettisten realiteettien vastaisesti. Kaikenlainen taiteen ja kulttuurin julkinen rahoitus on lopetettava. Julkiset kirjastot on yksityistettävä, ja kaikki 50 vuotta vanhempi aineisto on poistettava niiden valikoimista, sillä tällaisen aineiston vanhentunut maailmankuva jarruttaa teknologian kehitystä. Kollektiivisesti synnytetty Internet-kulttuuri on nostettava korkeakulttuurin asemaan, ja ihmisten tietoisuutta siitä on lisättävä crowdsourcing-metodeilla rahoitettujen näyttelyjen ja kampanjoiden avulla. 

Uskonnot: Rekisteröidyn uskontokunnan käsite on poistettava laista, ja kaikki uskontokunnat on muutettava joko yhdistyksiksi tai yrityksiksi, jotka eivät saa minkäänlaista valtion rahoitusta. Uskonnot jarruttavat teknologista kehitystä, joten niiden vahingollisuudesta on valistettava kouluissa samaan tapaan kuin nykyään valistetaan huumeiden vahingollisuudesta. Peruskoulussa opetettavan rationaalisen ajattelun tärkeimpänä tavoitteena on ehkäistä uskonnollisen ajattelun syntymistä. Myös uskontokuntien jäsenille on jaettava uskontojen vaarallisuudesta kertovaa materiaalia.

Seksiala: Nyky-Suomessa on seksin kysyntä huomattavasti tarjontaa suurempi, mikä aiheuttaa mm. seksuaalisten tarpeiden purkautumista raiskauksina. Tästä syystä kaikki seksikauppaan liittyvät rajoitteet on poistettava, ja lisäksi seksialalla toimivien henkilöiden määrää on kasvatettava kannustamalla etenkin matalaälyisiä tyttöjä seksialalle peruskoulun opinto-ohjaustunneilla.

Tasa-arvo: Miesten ja naisten tasa-arvossa on keskityttävä erityisesti miesten oikeuksiin. Suurin epäkohta sukupuolten tasa-arvossa on ns. alemman tason miesten (ATM) heikot mahdolliset seksuaalisten tarpeidensa tyydyttämiseen. Seksialan kasvattaminen korjaa tämän tasa-arvo-ongelman. Parisuhdeasioissa haluan edistää etenkin polyamoristien ja furry-henkilöiden oikeutta tasavertaiseen kohteluun.

Transdimensionaalisuus: Olen itse transdimensionaalinen henkilö (peräisin toisesta rinnakkaisulottuvuudesta), joten yksi tärkeimmistä vaaliteemoistani on transdimensionaalisten henkilöiden oikeuksien edistäminen. Valtiovallan tulee tunnustaa lakiteknisellä tasolla vieraiden rinnakkaistodellisuuksien olemassaolo, ja esimerkiksi henkilötodistusten tulee toimia myös toisten rinnakkaistodellisuuksien puolella. Teknologiaa on kehitettävä todellisuuksienvälisen matkustamisen ja viestinnän helpottamiseksi. Todellisuuksienväliset viestiyhteydet nopeuttavat myös teknologista kehitystä. Mikäli pääsen eduskuntaan ja vaalikauteni aikana löydetään metodi minun palauttamisekseni omaan todellisuuteeni, niin lupaan tästä huolimatta pysyä saman todellisuuden puolella vaalikauden loppuun asti.

Mikäli kantani johonkin asiaan ei käynyt tästä yhteenvedostani selväksi, voi minulta kysyä kantojani tämän blogikirjoituksen kommenteissa, Facebookin kannattajaryhmässäni tai sähköpostitse osoitteesta wareborg@gmail.com

32 comments:

 1. Asiaa! Olen täysin kanssanne samaa mieltä kaikesta! Ääneni on sinun aina ja ikuisesti, kaikissa ulottuvuuksissa! Wanna yiff?

  ReplyDelete
 2. Samat sanat. Ääniä tulee varmasti. Wareborgille tiedoksi, että transdimensionaalinen pyörre on tämän Pravdan uutisen mukaan siirtynyt Adenin lahdelle mikä selittää kansainvälisen laivasto-osaston ja Miinalaiva Pohjanmaan viimeaikaiset liikkeet. http://bit.ly/gtJhV4
  Asiaan saatiin vahvistus tässä salaisessa wikileaksin paljastamassa Nato sanomassa: http://bit.ly/eYnBpb

  ReplyDelete
 3. Voisitteko tarkentaa, miksi kannatatte taideaineiden lopettamista kouluissa? Onko taide merkityksetöntä?

  ReplyDelete
 4. mimesikselle
  - taide on vapautta. kaikenlainen vapauden "opettaminen" ja mimetisointi on vain aiempien sukupolvien yritys piilottaa tämä totuus. Siksi Wareborgin linja on mielestäni looginen.

  ReplyDelete
 5. Olen samaa mieltä kanssasi, anonyymi 22.31; juuri noin taiteesta kuuluisikin ajatella. Nimimerkkini valitsin ihan tarkoituksella, en siksi, että tukisin mimemisointia. Omat kuvataidetuntini olivat peruskouluaikoina helvetistä, esimerkkejä tilanteista on monia. Sitä vain pohdin, mitä mieltä Wareborg itse on taiteesta.

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Verotus on paitsi varkautta, myös törkeä yksityisyyden loukkaus: ajatelkaapa nyt jotain luddiittista kirjanpitolakia -- Lex Nokian taloudellinen vastine -- joka päivänselvästi hidastaa taloudellista kasvua.

  Vaahtosuiset luddiitit puolustelevat drakonista talousurkintaa muun muassa "pimeän työn" estämisellä, vaikkei yksikään akateeminen tutkimus tue veronkierron ja verotulojen välistä negatiivista korrelaatiota! Saattahan olla, että työ jätettäisiin suorittamatta, jos siitä pitäisi maksaa veroja, joten kaikki "arviot" pimeän työn "kustannuksista" ovat täyttä potaskaa.

  Lisäksi jo kansantaloustieteen perusteista tiedämme, että kaikki vapaat transaktiot kasvattavat osallistensa utiliteettia, sekä bruttokansantuotetta, ja ovat siten hyödyllisiä. Veronkierto on välittämistä!

  Tietysti tämä itkettää sopeutumiskyvyttömiä kukkahattutätejä verorahoitteisissa suojatyöpaikoissaan, mutta heidän nyt vain on keksittävä vaihtoehtoisia kompensaatioskeemoja (esimerkiksi libertaristihenkiset mikrolahjoitukset). Muutos on joka tapauksessa väistämätön -- on vain ajan kysymys, milloin kaikki rahaliikenne siirtyy Internetin anonyymiverkkoihin, kaiken viranomaisurkinnan ulottumattomiin.

  ReplyDelete
 8. Voisit perustaa oman puolueen: "Ääripiraatit" tai "Suomen transhumanistinen puolue"

  ReplyDelete
 9. Kertokaapa vähän lisää tästä transdimensionaalisesta pyörteestä, alkoi nimittäin kiinnostamaan kovasti. Mistä tässä pyörteessä on kysymys ja miten ns. tavallisen tallaajan tulisi ottaa tämä pyörre huomioon? Tarviiko ryhtyä joihinkin käytännön toimenpiteisiin? Onko tämä pyörre matkalla jonnekkin ja mistä tästä voi saada lisää tietoa?

  ReplyDelete
 10. Pitäsköhän Wareborgin miettiä Islamilaisuutta. Islamissahan verotus on kielletty uskontasolla ja Islam ei esim. hyväksy patenttilainsäädäntöä. Koraani on hyvin radikaali kirja ja siellä pitkälti ajetaan noita asioita.

  http://trustbus.weebly.com/1/post/2010/12/taiteilijoilla-ei-oikeutta-terrorisoida-yhteiskuntaa.html

  ReplyDelete
 11. I lol'd hard!

  ReplyDelete
 12. Yiff in hell, furfag, mutta äänestän sinua :3

  ReplyDelete
 13. Mielestäni peruskoulussa kuuluu opettaa pakollisena vain niitä aineita, joita oppilaat tulevat varmasti tarvitsemaan elämässään. Suurin osa ei tule tekemään elämänsä aikana minkäänlaista taidetta vaan korkeintaan kuluttamaan sitä. Lisäksi taiteilijoita on muutenkin aivan liikaa, joten taiteilijauraan kannustaminen pitäisi lopettaa peruskoululaisilta kokonaan poistamalla kaikenlainen luovuuden soveltaminen täydellisesti.

  ReplyDelete
 14. Olet aikamoinen luddiitti, Wareborg! Minusta kaiken koulutuksen voisi lopettaa heti koska tulemme kuitenkin sulautumaan singularitaariseen superälyyn seuraavan 10 vuoden sisällä. Tämän takaavat memristorit, siirtyminen piistä grafeeniin sirujen valmistuksessa, ssd-levyt, 3D-sirujenvalmistus, optiset- ja kvanttitietokoneet. Koulutuksesta säästyvät rahat voidaan suunnata mikrosirujen ja tekoälysoftan kehittämiseen. Turha opettaa kouluikäisiä lapsia nyt koska he eivät ehtisi edes työelämään ennekuin Singulariteetti tapahtuu. Kurzweilin arviot sen tapahtumisesta vasta 2045 ovat luddiittista huuhaata. Olen varma että se tapahtuu vuonna 21.12.2020 kun saavutamme 1nm viivanleveyden.

  ReplyDelete
 15. Anonyymi 0.15
  Pyysit lähempää tietoa transdimensionaalisesta pyörteestä. Odottelen, että Wareborg itse transdimensionaalisena orpona kertoo perusasiat. Itse peilin edessä monesti epäilen lukeutuvani myös transdimensionaalisiin, mutta tuon Norjasta Adenin lahdelle siirtyneen vortexin ja sen kautta mahdollisesti toisiin ulottuvuuksiin tapahtuvan kontaktin osalta olen puhtaasti tuon yllä olevan linkin takaa löytyvän Pravdan kirjoittajan Timofei Belovin ja wikileaksin tietojen varassa. Anonyymi 18.01 en ihan ymmärtänyt memristoreiden ja singulariteetin yhteyttä. Viivanleveys on kyllä tuttu sana nuoruudestani.

  ReplyDelete
 16. Memristoreilla on aika paljon yhteyttä joka suuntaan.
  http://riknik.weebly.com/1/post/2010/12/darpa-memristor-moneta-and-brain-building.html

  http://riknik.weebly.com/1/post/2010/09/memristor-revolution.html

  ReplyDelete
 17. Kannattanet myös kaikkien huumeiden laillistamista?

  ReplyDelete
 18. Onhan Wareborg tietoinen ilmastonmuutoshuijauksesta? Sen paljastaminen olisi syytä lisätä vaaliteemaksi.

  Kaikki rikolliset mamut myös pitäisi työntää sen rajan yli, minkä kautta ovat Suomeen tulleetkin.

  ReplyDelete
 19. Esisingularitaarisena aikana tarvitaan kyllä mahdollisimman paljon mainitsemieni aineiden opetusta, jotta singulariteetin tulo jouduttuisi. Ja pidän myös Kurzweilin todistettavasti oikeaan osuvia ennusteita huomattavasti luotettavampina kuin Anonymous-kollektiivin yksittäisten käsittelynodejen mielipiteet.

  Memristorit ovat tervetullut uusi teknologia, mutta ne ovat kuitenkin laskettavissa Mooren lain mukaisen kehityksen piiriin eivätkä siis muuta Kurzweilin ennustetta mitenkään. Neurolaskentaa varten optimoitujen komponenttien kehittyminen on ollut muutenkin odotettavissa jo pitkän aikaa, ja uskon, että Kurzweil osasi kyllä huomioida sen ennusteessaan.

  ReplyDelete
 20. Ihmiskunnan tulevaisuudelle ei ole kovin suurta merkitystä sillä, mitä ilmastolle tapahtuu ja kenen toimesta, ja ajankin pääasiassa välinpitämättömyspolitiikkaa, jossa koko asia jätetään täysin huomiotta ja toimitaan normaalin markkinatalouden kasvuperiaatteiden mukaan. Olet tosin oikeassa siinä, että mahdollisen ilmastonmuutoshuijauksen paljastaminen vähentäisi viherpiiperryksen suosiota ja olisi sitä kautta hyväksi myös omalle agendalleni. Harkitsen asiaa, kiitos.

  ReplyDelete
 21. Mitä tulee transdimensionaaliseen pyörteeseen, olemme Mikon ja Tuukan kanssa huomioineet asian paljastumisen ja laittaneet viisumihakemukset Suomi-Venäjä-seuralle. Tällä hetkellä tutkimuksemme ovat kuitenkin lähes täysin keskittyneet kaksisuuntaisen viestiyhteyden synnyttämiseen tämän todellisuuden ja Wareborg-todellisuuden välille. Olemme jo saaneet Wareborg-todellisuuden puolelta lähetetyn kutsuviestin tulkittua ja rakennamme tällä hetkellä kvanttiteknologista vahvistinta, jotta oma vastausviestimme saataisiin vastaanotettua Wareborg-todellisuudessa.

  ReplyDelete
 22. Tässä mahdollinen tekninen ratkaisu todellisuuksien välisen kommunikaation uudelleenpystyttämiseksi.
  http://www.thescoleexperiment.com/s_files_13.htm#fig_04

  ReplyDelete
 23. Epäilen vahvasti että anonyymin 3.56AM ehdottama teknologia on liian primitiivistä. Itse ehdottaisin, että Mikko, Tuukka ja Tomi pyrkivät nyt heti Adenin lahdelle matkustavan HMS Pohjanmaan kyytiin ja perille päästyään tarkkailevat näkyykö siellä havaitun vortexin oskillaatiossa ilmiöitä jotka viittaisivat ulottuvuuksien lomittumiseen. Nils A Baas jonka epäilen olevan aiemmin Norjan merellä havaitun vortexin instigaattori on kuvaillut erilaisia pyörteiden kvanttilomittumisen muotoja hiljattain julkaistussa artikkelissaan täällä: http://bit.ly/f8kFAQ

  ReplyDelete
 24. Tunnetusti orgaaninen kemikaali nimeltä N,N-dimetyylitryptamiini poltettuna mahdollistaa suoran kommunikoinnin eri todellisuuksien välillä ilman teknisiä laitteita. Kyseessä lieneekin aivojen neuroverkon virittyminen rinnakkaistodellisuuksien taajuuksille. Vai olisiko niin, että jo aiempikin Wareborgin ulottuuvuuksien välinen matkailu kyseiselle kemikaalille altistumisesta?

  ReplyDelete
 25. Täältä tulee luultavasti myös ääni vaaleissa. Tomin linja piraattina on erittäin looginen. Ainoa joka pystyy loogisuudessa ehkä kilpailemaan on antipiraatti, jonka näkemykset ovat loogisesti täysin päinvastaisia Tomi näkemyksiin nähden. Esim. teknologian taantumiseen on valtion satsattava ja ammattiliittojen järjettömiin vaatimuksiin tulee aina ja poikkeuksetta suostua.

  ReplyDelete
 26. Mitä mieltä olet Wareborg perustulosta, jota jotkut piraattitoverisi kannattavat?

  ReplyDelete
 27. Mielestäni perustulomalli on sinänsä hyvä, mutta siihen tulisi siirtyä porrastetusti siten, että perustulo tulee ensiksi käyttöön korkeaälyisille henkilöille, joilla on paremmat edellytykset ymmärtää sen tarjoamat edut. Tällä tavoin kannustettaisiin myös lisää korkeaälyisiä henkilöitä muuttamaan maahamme ja matalaälyiset muuttamaan pois. Kun kansalaisten keskiälykkyys on noussut riittävän korkealle tasolle, voidaan perustulo ottaa käyttöön kaikille.

  ReplyDelete
 28. Voisitko kertoa mielipiteesi demoskenestä? Eikö sellainen vanhojen tietokoneiden ihannointiin keskittyvä kulttuuri olekin Singulariteetin saapumista hidastavaa? Mielestäni esim. Assembly-tapahtumasta voisi lopettaa demoskene-compot kokonaan ja kaikki pitäisi laittaa pelaamaan mahdollisimman uusia ja konetehoa vaativia pelejä, joka motivoisi ihmisiä päivittämään tietokoneitaan ja siten jouduttamaan teknologian kehitystä. Myös demoskenekoodaajat pitäisi laittaa kehittelemään tekoälysoftia luddiittisten, Uutta Transhumanistista Maailmanjärjestystä vastustavien VIC-20 -demojen sijaan. Yli 3 vuotta vanhojen tietokoneiden käyttö pitäisi kieltää.

  ReplyDelete
 29. Ei ole totta! Jos vähemmän lahjakkaista tytöistä koulutettaisiin tässä esittelemässäsi yhteiskunnan kehdossa seksityöläisiä, herää kysymys, mitä alaa suosittelisit lahjattomille pojille?

  Ei taitaisi singulariteetti ihan pian ovella kolkutella, jos kaikille ihmisille sallittaisiin kaikki, ja lopulta jokainen joutuisi kantamaan asetta turvatakseen oman selustansa.

  Äänestäisinkö tätä ATM:ä? Hell no!

  ReplyDelete
 30. Wareborg, vaikka läpimeno lienee itsestäänselvyys kiinnittäisin huomiotasi kuitenkin hiukan myös vaalitaktisiin kysymyksiin. Erään edellisissä vaaleissa menestyneen konservatiivipuolueen kampanjan ydin oli rakennettu Toivon varaan. Äänestäjien annettiin ymmärtää, että jos vain toivoo niin toivoa on.Mikä oli tavallaan loogistakin. Kyseisellä ajatussuunnalla on historiallisia esikuvia nk. kosmisen toiveen perinteessä. Ideana siinä on, että kun kirjoitat Cosmic Ordering Sitelle sen mitä toivot, niin universumin kosminen kyky sen sinulle hommaa. Ehtona on, että pysyttelet iloisella ja positiivisella mielellä. Kertovat kosmisen toivelistan mahdollistavan ihan miten päättömät toiveet tahansa. "Toteutetaan", sanotaan universumin vastaavan tähtienvälisen tyhjiön tyypillistä huminaa muistuttavalla äänellä. En mene nyt tämän pidemmälle tässä, mutta huomaat varmaan kuinka merkittävän edun transdimensionaalisuus tässä tarjoaa. Muiden vaaliehdokkaiden vaalilupaukset jäävät auttamatta kosmiselle toivelistalle ihmisten tilauksia keräävän ehdokkaan varjoon. Perusasiat kosmisen tilailun kvanttilomittuneesta toimituslogistiikasta löytyvät täältä: http://bit.ly/eWhl97
  P.S. Olen ajatellut taas tehdä sen vanhan uuden vuoden lupauksen, että tuplaan nettotuloni myös ensi vuonna. Koska olen tehnyt sen jo useampana vuonna peräkkäin, haasteellisuus kasvaa. Verottajaa en voi enää päästää samalla tavoin osille kuin viime ja tänä vuonna. Olisiko Wareborgin kampanjatoimistossa vielä vapaita paikkoja? Olisi hienoa kerätä varoja transdimensionaalisissa ulottuvuuksissa operoivalle organisaatiolle. Suoranainen ihme ettei kukaan ole aiemmin huomannut, että kaikki vanhan maailman veroparatiisit ja vanhojan puolueiden bulvaanisäätiöt kalpenevat transdimensionaalisuuden tarjoamien kirjanpidollisten mahdollisuuksien rinnalla.

  ReplyDelete
 31. Ootsä koskaan miettiny millanen maailmasta tulis jos noi kaikki toteutuis? Taiteen harrastamattomuus tekee ihmisestä tyhmän ja yksulotteisen. Ja miten määritellään pakolliset aineet, joita kaikki tarvitsevat? Ei sellasia ole, koska ihmiset ovat erilaisia ja maailman toimivuus perustuu erilaisiin persooniin, jotka jakautuvat maailmaan tasaisesti. Jokaiselle jotakin.
  Jotkut asiat ovat systeemin toimimisen kannalta vain välttämättömiä. Mielestäni ajatuksesi ovat naiveja ja kypsymättömiä.

  ReplyDelete
 32. Miten japanin kielen opiskelu nostaa oppilaan älyä? Kysyy kielitieteilijä.

  Ajat kaikki ihmiset samaan kaavaan, mikä lamaannuttaa evoluution ja lopulta sairastuttaa ja tuhoaa ihmislajin. Erilaisuutta ja monialaisuutta on vaalittava.

  ReplyDelete