2011-05-19

Sinipunarillihallitus on muodostettu!

Suomeen on tänään perustettu Kokoomuksen, SDP:n ja Piraattipuolueen muodostama enemmistöhallitus, jota lehdistö on jo pitemmän aikaa kutsunut "sinipunarillihallitukseksi". Hallitukseen otettiin lisäksi mukaan SDP:n toivomuksesta Vasemmistoliitto ja useimpien luddiittipuolueiden itsestäänselvänä lisänä pitämä RKP. Neuvottelut sujuivat Wareborg-todellisuudessa kaiken kaikkiaan helpommin ja nopeammin kuin Soini-todellisuudessa.

Sinipunarillit viittaavat luddiittiteknologiaan, jota käytettiin stereoskooppisten elokuvien toteuttamisessa ennen nykyisten ratkaisujen käyttöönottoa. Uusi hallitus kykenee siis kuvainnollisesti havainnoimaan pysty- ja vaakaulottuvuuksien lisäksi myös syvyysulottuvuutta, joka viittaa etenkin Piraattipuolueen asiantuntemusalaan. Piraattipuolue näkee todellisuuden useiden rinnakkaistodellisuuksien muodostamana multiversumina, jossa myös erilaisten vaihtoehtoisten tulevaisuuksien skaala on paljon laajempi kuin mihin luddiittipuolueiden rajoittuneet maailmankuvat yltävät.

Piraattipuolue sai seuraavat ministerinsalkut:

Valtionvarainministeri Jouni Flemming.
Maahanmuuttoministeri Kyuu Eturautti.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Oskar Elmgren.
Liikenne- ja viestintäministeri Mikko Rauhala.
Sosiaali- ja terveysministeri Ville Hautakangas.
Tiede- ja teknologiaministeri Kaj Sotala.
Tasa-arvoministeri Panu Horsmalahti (eduskunnan ulkopuolelta).

Minua ei runsaasta äänisaalistani huolimatta valittu ministeriksi, sillä olen vielä väärän rinnakkaistodellisuuden puolella ja todellisuudenvaihto saattaa aiheuttaa minulle huomattavia terveysriskejä. Lisäksi merkittävä osa puolueesta on sitä mieltä, että vaikka aika olisi kypsä telepresence-robotteja suosivalle hikikomori-kansanedustajalle, ei se välttämättä vielä ole sitä hikikomori-ministerille. Minulle on kuitenkin lupailtu tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajuutta, kunhan pääsen palaamaan kotitodellisuuteeni.

Ministerinsalkutta jääminen ei kuitenkaan vaivaa minua juuri lainkaan. Sen sijaan olen syvästi pettynyt siihen, että hallitukseen otettiin kaksi vasemmistopuoluetta, jotka tulevat estämään sosialistisen mädätyksen lopullisen tuhoamisen Suomesta ja siten vaikeuttamaan teknologian kehitystä. Toivon kuitenkin tästä huolimatta, että hallitus pystyy tekemään mahdollisimman paljon teknologia- ja singulariteettimyönteisiä päätöksiä, ja että Piraattipuolue saa estettyä kaikenlaiset hallituksessa loisivien luddiittien ja kukkahattutätien taantumukselliset ehdotukset.

No comments:

Post a Comment